Hướng dẫn cài đặt AT-Vista Manager EX

gani

Moderator

Hướng dẫn cài đặt AVM EX1 Tổng quan

AT-Vista Manager EX (sau đây gọi là AVM EX) quản lý thông tin mạng, vị trí, v.v.

Bằng cách sử dụng AVM EX, bạn có thể thực hiện hiển thị đồ họa trực quan và trực quan của mạng AMF, hiển thị thông tin trạng thái của mạng AMF, xác nhận trực tiếp khi xảy ra sự kiện như phục hồi tự động với chức năng AMF và tìm kiếm thiết bị, v.v.

Những điều sau đây có thể được thực hiện bằng cách sử dụng AVM EX.

 1. Hiển thị đồ họa trực quan của mạng AMF

 2. Hiển thị thông tin trạng thái mạng AMF

 3. Thông báo ngay lập tức khi một sự kiện như phục hồi tự động xảy ra trong chức năng AMF

 4. Quản lý và tìm kiếm thiết bị
Trước khi sử dụng phần mềm này, hãy đảm bảo rằng mạng AMF của bạn được cấu hình đúng trong môi trường của bạn.

Lưu ý
Hướng dẫn này giả định rằng chức năng mạng AMF được cấu hình và vận hành đúng.

1.1 Số có thể quản lý
Phần này mô tả số lượng mạng AMF và các khu vực có thể được quản lý.


Lưu ý
lượng nút được hỗ trợ là số có thể được quản lý trên AVM EX và không đại diện cho số lượng cấu hình mạng AMF.

có thể quản lý cho biết số lượng tối đa có thể được quản lý bởi AVM EX. Số lượng nút quản lý thực tế phụ thuộc vào giấy phép chính AMF được mua.

 • Số mạng AMF: 1

 • Số node AMF: 3 (trong phần trong demo này)
1.2 Loại tài khoản
Phần này mô tả các loại tài khoản người dùng.

AVM EX có hai tài khoản người dùng, tài khoản quản trị viên và tài khoản chung.

Tài khoản quản trị viên

Tất cả các chức năng quản lý AMF có thể được sử dụng.

Tài khoản chung

Bạn có thể thiết lập và xem các chức năng khác hơn là sau đây.

 • Tạo tài khoản, xóa tài khoản

 • Hiển thị thông tin người dùng khác

 • Thay đổi mạng / khu vực AMF

 • Khởi tạo hệ thống, xác nhận thông tin phiên bản
Các mục sau đây có thể được đặt từ tài khoản quản trị viên để quản lý AMF bằng tài khoản chung.

 • Quyền đối với khu vực AMF (chỉ xem hoặc thay đổi)

 • Khu vực AMF nơi bạn có thể xem hoặc thay đổi thông tin
2 Mô hình demoCài đặt AVM EX (giả lập trên VM)

Giả định rằng mạng AMF đã được xây dựng trước.


Lưu ý
Cần phải kích hoạt dịch vụ HTTP trên thiết bị của bạn bằng cách dùng lệnh sau:

awplus# configure terminal
awplus(config)# service http

Cho phép VM EX khám phá mạng AMF bằng câu lệnh sau

awplus# configure terminal
awplus(config)# atmf topology-gui enable

3 Đăng nhập

Để kết nối với Vista Manager EX từ một máy từ xa, hãy sử dụng URL http: // <địa chỉ ip>,trong đó <địa chỉ ip> là địa chỉ được hiển thị trên màn hình bảng điều khiển thiết bị Vista Manager EX sau khi khởi động.

Lưu ý
Vista Manager yêu cầu JavaScript phải được bật trong trình duyệt web của bạn.


Nhập username: manager
Nhập password: friend
Click Login


Nếu bạn muốn sử dụng bản sao lưu để khôi phục cơ sở dữ liệu trước đó, click upload backup file
Lưu ý
Mật khẩu ít nhất 8 kí tự và bao gồm số và kí tự đặc biệtLưu ý
Trong phần demo sử dụng dùng thử 90 ngày.Lưu ý
Tên người dùng và mật khẩu Master phải dành cho người dùng có đặc quyền cấp 153 Đăng nhập giao diện

Nếu bạn thiết lập mạng AMF, màn hình "bảng điều khiển" AVM EX sẽ được hiển thị.


 
Last edited:
Top