Linux [Lab 6.2] Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 7

root

Well-Known Member

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 7 Minimal step by step


Kloxo MR được tác giả Mustafa Ramadhan phát triển, và là một phiên bản khác của Kloxo. Ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Kloxo-MR trên CentOS 6.5 và version ở bài lab đó không hỗ trợ CentOS7.

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Kloxo-MR version mới trên CentOS 7. Đây là bản Kloxo-MR đã được tác giả công bố và đã chính thức hỗ trợ CentOS 7. Theo thông tin từ phía tác giả Kloxo-MR thì

  • Kể từ ngày 29-1-2017 (kloxomr7-7.0.0.c-2017012901), Kloxo-MR 7.0 cuối cùng đã release.

  • Ngày 27-2-2017 (kloxomr7-7.0.0.c-2017022701), Kloxo-MR 7.0 đã sẵn sàng trên Centos 7. Trước đây, việc cài đặt Kloxo các version trước khá khó khăn trên CentOS 7 và thường xảy ra lỗi.

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR Control PanelStep 1: Trước tiên chúng ta phải cài đặt các software theo yêu cầu

Code:
yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip –y

yum install wget –y
Và đảm bảo tắt "setenforce" trên CentOS
Code:
setenforce 0
echo ‘SELINUX=disabled’ > /etc/selinux/config
Step 2: Chúng ta sẽ phải download Script cài đặt Kloxo-MR

Code:
cd /tmp

rpm -ivh https://github.com/mustafaramadhan/rpms/raw/master/mratwork/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm

Step 3: Sau đó chúng ta phải remove các packages và Headers được cached trên CentOS 7 Minimal

Code:
yum clean all

Step 4: Chúng ta thực hiện update “mratwork” RPM cho CentOS 7

Code:
yum update mratwork-* -y

Step 5: Tiến hành cài đặt Kloxo-MR theo các lệnh sau

Code:
yum install kloxomr7 –y

sh /script/upcp

Sau đó chúng ta đợi tiến trình cài đặt Kloxo-MR hoàn thành. Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian, có thể hơn 15 phút. Vì vậy, các bạn hãy đi làm tách café nhé :D

huong dan cai dat kloxo-MR tren CentOS 7 (1)


Step 6: Sau khi cài đặt xong các bạn có thể truy cập vào Kloxo-MR bằng trình duyệt web thông qua http với port 7778 hoặc https với port 7777

HTTP: http:// your-server-ip:7778

HTTPS: https:// your-server-ip:7777


Username và password login default của Kloxo-MR là “admin | admin” nhé.


huong dan cai dat kloxo-MR tren CentOS 7 (2)

Tham khảo các bài lab cài đặt Kloxo
 
Last edited:
Top