Search results

 1. Regular Expressions In PHP

  1. Giới thiệu Regular Expression là gì? + Biểu thức chính quy. + Hiểu nôm na là 1 chuỗi có quy tắc để mô tả những chuỗi(string) khác. Làm việc với string thường rất vất vả và đòi hỏi độ chính xác cao. Với Regular Expression trong PHP, công việc này được đơn giản đi rất nhiều. 1 dòng code trong...
 2. Regular Expressions In PHP

  1. Giới thiệu Regular Expression là gì? + Biểu thức chính quy. + Hiểu nôm na là 1 chuỗi có quy tắc để mô tả những chuỗi(string) khác. Làm việc với string thường rất vất vả và đòi hỏi độ chính xác cao. với Regular Expression trong PHP, công việc này được đơn giản đi rất nhiều. 1 dòng code trong...
 3. Bài 1: XSS

  Bài viết rất hay!!
 4. Hướng cách khai thác lỗ hổng XSS (cơ bản).

  Khai thác lỗ hổng XSS với Xenotix (DVWA) Xenotix XSS Exploit Framework là một công cụ thử nghiệm xâm nhập để phát hiện và khai thác lỗ hổng XSS trong ứng dụng web. Công cụ này có thể tiêm các đoạn mã và một trang web mà nó có khả năng bị tổn thương tới lỗ hổng XSS. Nó là cơ bản là một danh...
 5. Hướng dẫn import/export database mysql qua phpmyadmin

  * EXPORT Các bạn thực hiện theo hình dưới nhé: Ở option Export Method ta có thể chọn Quick - display only the minimal options để chọn toàn bộ database hoặc chọn Custom - display all possible options để chọn tuỳ ý những table cần export. Nếu chọn Export Method là Custom - display...
 6. Khắc phục lỗi khi cài đặt VBB trong localhost

  + Khắc phục : Đầu tiên khắc phục lỗi C:\xampp\htdocs\includes\class_core.php on line 3314 khi cài đặt VBB trên Xampp ở Localhost 1. Tìm file config.php thêm dòng này vào dưới <?php 2. Tìm file "Class_Core.php" tìm dòng 3314 : Sửa thành : 3. Nếu vẫn còn lỗi thì : Tìm Tiếp Sửa thành...
 7. javascript filter

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Fillter</title> <script> function filterdata(){ var knoidung=document.getElementById('noidung').value; var kero = knoidung.match(/\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}((:)|(\s)+)\d{1,8}/g ); if(kero){ var...
 8. ví dụ tạo form trả lời kiểu trắc nghiệm trong php

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Test</title> </head> <body> <h1> KIẾN THỨC VĂN HÓA XÃ HỘI </h1> <br/> <p>1. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam vừa phóng thành công vào vũ trụ tháng 5/2008 vừa qua có tên là: </p> <form action='' method="get"...
 9. Tao login form bang php

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Bai tap login</title> <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet"/> </head> <body> <?php session_start();//Cau 1 if(isset($_POST['submit'])) //Kiem tra user da submit chua { $errors = array();//Khoi...
 10. Quá trình khởi động của Windows

  Lab : khắc phục lỗi "bootmgr is missing windows 7" dung hirent boot de khac phuc B1.Bo dia hirent boot vao B2.Chon miniwin7 portable B3.khi boot vào đc mini 7 rồi Mở "HBCD Menu" -> Vào "Menu" -> chọn "Partition/Boot/MBR" -> Chọn "BootICE" B4.Chon o dia boot can sua...
 11. Quá trình khởi động của Windows

  Lab : khắc phục lỗi "missing mbr windows 7" Windows bị treo khi đang khởi động do lỗi MBR Nếu máy tính của bạn khởi động đi khởi động lại vẫn không vào win được thì vấn đề có thể do phần cứng hoặc do phần mềm. Thông thường trường hợp này là do phần mềm việc bạn cần làm là hãy chuẩn bị 1 đĩa...
 12. Quá trình khởi động của Windows

  boot mgr hay boot loader la mot chuong trinh chiem giu mbr.Hiển thị menu cho phép người dùng chọn HĐH . Khi người dùng chọn 1 HĐH trong danh sách , chương trình Boot Loader sẽ nạp Boot Sector tương ứng với phân vùng chứa HĐH được chọn . Sử dụng Boot Loader , ta không cần đặt cờ Boot cho mỗi phân...
 13. Quá trình khởi động của Windows

  PBR (Partition Boot Record la Bản ghi khởi động phân vùng – quản lí việc khởi động của riêng phân vùng nam o dau moi phan vung
 14. Quá trình khởi động của Windows

  MBR ( Master Boot Record ) là sector đầu tiên của ổ cứng , không thuộc phân vùng nào cả , lại không phải là Boot Sector . MBR sẽ xác định trong hiện tại : ổ cứng có chứa bao nhiêu Partition , có bao nhiêu HĐH , HĐH nào chiếm giữ phân vùng đó . Mỗi Phân vùng có 1 cờ hiệu ( Flag ) cho biết phân...
 15. Bài tập về Mảng 1 chiều

  :mad::eek::):confused::confused::confused::rolleyes::mad::mad::confused::confused::o:p:rolleyes::eek:
 16. Bài tập về Mảng 1 chiều

  Hãy tìm vị trí dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực - đoạn [0,n-1] #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int vitri;//Khai bao bien luu vitri so duong nho nhat int dem=0;//Khai bao bien tim gia tri duong neu co gia tri duong thi dem=1 nguoc lai dem=0 float min;//Khai...
 17. Bài tập về Mảng 1 chiều

  Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng các số thực. #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int dem=0;//Khai bao bien tim gia tri duong neu co gia tri duong thi dem=1 nguoc lai dem=0 float min;//Khai bao bien luu gia tri duong nho nhat float mang[10];//Khoi tao mang 10 so...
 18. Bài tập về Mảng 1 chiều

  Tìm Vị trí của giá trị chẵn đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên. #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int mang[10];//Khoi tao mang 10 so nguyen printf("Nhap day cac so nguyen \n"); for(int i=0;i<10;i++)//i chay tu 0 den 9,phan tu thu 10 cua mang dung de luu ki tu...
 19. Bài tập về Mảng 1 chiều

  Tìm 1 vị trí mà giá trị tại đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int vitri;//Khai bao bien luu vi tri so nho nhat float min;//Khai bao bien chua gia tri nho nhat can tim float mang[10];//Khoi tao mang 10 so thuc...
 20. Bài tập về Mảng 1 chiều

  Tìm Số chẵn cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int mang[10];//Khoi tao mang 10 so mguyen printf("Nhap day cac so nguyen \n"); for(int i=0;i<10;i++)//i chay tu 0 den 9,phan tu thu 10 cua mang dung de luu ki tu trong {...
Top