Search results

 1. VMware [LAB 3.1] VMware Site Recovery Manager

  1. VMware Site Recovery VMware Site Recovery là một phần mở rộng cho VMware vCenter Server, cung cấp giải pháp phục hồi sau thảm họa và liên tục cho doanh nghiệp giúp bạn lập kế hoạch, kiểm tra và chạy khôi phục máy ảo vCenter Server. VMware Site Recovery sử dụng vSphere Replication để bảo vệ...
 2. BACKUP Commvault: Application Aware Backups for Microsoft SQL Server

  Application-Aware Backups for the Virtual Server Agent Application-aware backups giúp nắm bắt trạng thái của dữ liệu ứng dụng tại thời điểm sao lưu, bao gồm dữ liệu trong bộ nhớ và các giao dịch đang chờ xử lý, giúp dễ dàng khôi phục ứng dụng. Application-aware backups sẽ tạm dừng ứng dụng, xóa...
 3. VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

  How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
 4. VMware [LAB 1.3] Back up & Restore vCenter Server

  vCenter Server có hỗ trợ cơ chế sao lưu và khôi phục giúp khôi phục môi trường sau khi bị lỗi. Có thể sử dụng vCenter server Management để tạo bản sao lưu cho vCenter và khôi phục nó bằng cách sử dụng trình cài đặt GUI của công cụ. Link tải: Download vCenter 7 Chi tiết các bước backup &...
 5. VMware [LAB 1.1] Join an Active Directory Domain in vCenter

  Để cấu hình quyền user và group từ Active Directory có thể truy cập các thành phần vCenter Server thì cần phải tham gia phiên bản vCenter Server vào Active Directory domain. Ví dụ: để cho phép người dùng Active Directory đăng nhập vào vCenter Server bằng cách sử dụng vSphere Client, bạn phải...
 6. VMware Enable Passthrough for a Network Device on a Host

  VMDirectPath I / O (PCI passthrough) cho phép máy ảo chỉ định và truy cập trực tiếp các thiết bị PCI và PCIe vật lý được kết nối với một máy chủ cụ thể. Bằng cách này, máy ảo có thể truy cập trực tiếp vào các thiết bị, chẳng hạn như card âm thanh hoặc đồ họa cho hiệu suất cao. Có thể kết nối mỗi...
 7. VMware [LAB 1.2] Setup permissions on vCenter

  Mô hình phân quyền cho hệ thống vCenter Server dựa vào việc gán quyền cho các đối tượng trong cấu trúc phân cấp đối tượng. Mỗi đối tượng có các quyền liên quan, mỗi quyền chỉ định cho một group hoặc user mà group hoặc user đó có đặc quyền trên đối tượng VD: Trên một máy ảo có thể chọn thêm...
 8. VMware Cài đặt và nâng cấp VMware Tools trên máy ảo Windows

  Cài đặt VMware Tools là một phần của quá trình tạo một máy ảo mới và nâng cấp VMware Tools là một phần của quá trình giữ cho máy ảo đạt được các tiêu chuẩn hiện tại. VMware Tools là một bộ tiện ích giúp nâng cao hiệu suất của hệ điều hành khách của máy ảo và cải thiện việc quản lý máy ảo...
 9. Microsoft [LAB 2.2] Configuring DNS Forwarders & DNS Delegation in Windows Server 2019

  1. DNS Forwarders DNS Forwarding là hành động chuyển tiếp một request từ DNS server này đến DNS server khác khi DNS server đầu tiên không thể xử lí được request, ví dụ như phân giải tên miền ngoài internet mà server đó không có thẩm quyền. Bước 1. Client đưa ra yêu cầu tên miền FQDN trên một...
 10. Microsoft [LAB 2.1] Cấu hình DNS secondary dự phòng

  Chuẩn bị: 2 máy Windows server 2019 có IP như sau: Hostname DNS01 DNS02 IP 10.123.70.11 10.123.70.12 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default getway 10.123.70.250 10.123.70.250 Preferred DNS server 10.123.70.11 10.123.70.11 Bước 1: Cài đặt và cấu hình dịch vụ...
 11. Microsoft [LAB 1] DHCP Failover trong Windows Server 2019

  Chuẩn bị: - Server DHCP01 chạy HĐH Windows server 2019 cài đặt Domain Controller quản lí tên miền lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP - Server DHCP02 chạy HĐH Windows server 2019 join domain lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP DNS Name DHCP01 DHCP02 IP 10.120.166.11 10.120.166.12...
 12. BACKUP Veeam Agent: Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 2)

  Veeam Agent trong Microsoft Windows cho phép tạo 2 loại backup sau: • Volume-level backup • File-level backup Trong quá trình thực hiện backup, Veeam Agent thực hiện các hoạt động sau: 1. Veeam Agent tạo VSS snapshot của ổ đĩa có chữa dữ liệu cần sao lưu (VSS giúp đảm bảo rằng dữ liệu...
 13. BACKUP Veeam: Virtual Appliance mode and Direct SAN Access

  Transport Modes là một phương pháp được Veeam Data Mover sử dụng để lấy dữ liệu VM từ nguồn và ghi dữ liệu VM vào đích. Để truy xuất dữ liệu, Veeam Backup & Replication cung cấp các chế độ sau (bắt đầu từ chế độ hiệu quả nhất): Direct storage access, Virtual appliance, Network. 1. Virtual...
 14. BACKUP Veeam v11: Continuous Data Protection (CDP)

  Continuous Data Protection (CDP) là công nghệ giúp bảo vệ các máy ảo VMware quan trọng ,CDP cung cấp thời gian khôi phục tối thiểu (RTO) trong trường hợp xảy ra thảm họa vì các VM replica luôn ở trạng thái sẵn sàng để hoạt động. Các thành phần hạ tầng bắt buộc : 1. Backup server Backup...
 15. BACKUP [LAB 1.4] File Backup to Tape & Copying Tapes

  File Backup to Tape Tính năng File Backup to Tape cho phép lưu trữ vào tape các tệp từ từ các thiết bị lưu rữ sau: - Windows servers - Linux servers - NAS devices - NDMP servers Để lưu trữ các file backup của Veeam vào tape có thể dùng tính năng “Backup to tape” để lưu trữ các...
 16. BACKUP Veeam Agent: Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 1)

  Hi root, Đối với Veeam Agent, Khi Enable backup cache Veeam Agent sẽ tạo các file backup trong trường hợp không thể chuyển dữ liệu đã backup đến target. Khi target khả dụng, Veeam Agent tải lên các file backup từ cache vào target, thêm các restore point vào chuỗi backup. Việc này đảm bảo là...
 17. BACKUP [LAB 1.1]Create a Catalyst store for Veeam backups

  Hi root, "Allign backup file data blocks" nên sử dụng khi thiết bị lưu trữ dùng block size cố định, Storeonce sử dụng block size thay đổi nên disable "Decompress backup data blocks before storing" khi dữ liệu nén ở phía nguồn dẫn đến việc khử trùng lặp kém khi đến đích nên bật để giải nén Thanks
 18. BACKUP [LAB 1.3] Create a VT Libraries for Veeam backups

  Ngoài Catalyst Store và NFS share như các bài lab trước mình đã giới thiệu, HPE StoreOnce cũng hỗ trợ tính năng Virtual Tape Library (VTL) thông qua port FC hoặc port iSCSI. VTL được mô phỏng giống như một Physical Tape Library, với tính năng khử trùng lặp tốt việc sử dụng VTL trước khi đưa dữ...
 19. BACKUP [LAB 1.2] Create a Catalyst store for Veeam backups (Thiết lập Gateway Server)

  Giả sử có mô hình kết nối giữa thiết bị lưu trữ StoreOnce và Server Gateway như sau: Gateway server có nhiệm vụ làm cầu nối giữa máy chủ Veeam Backup và thiết bị lưu trữ, gateway server bắt buộc chạy hệ điều hành Microsoft Windows. Nếu máy chủ Microsoft Windows có kết nối trực tiếp với thiết...
 20. BACKUP [LAB 1.1]Create a Catalyst store for Veeam backups

  Để cấu hình Catalyst qua FC, đầu tiên truy cập vào giao diện quản lí của StoreOnce Vào Settings > Catalyst Settings > Fibre Channel Trong đó: Identiier là địa chỉ FC của thiết bị HPE StoreOnce được cấu hình trong Veeam Backup & Replication Number of Devices per Login: xác định số lượng kết...
Top