Search results

 1. Regular Expressions In PHP

  1. Giới thiệu Regular Expression là gì? + Biểu thức chính quy. + Hiểu nôm na là 1 chuỗi có quy tắc để mô tả những chuỗi(string) khác. Làm việc với string thường rất vất vả và đòi hỏi độ chính xác cao. Với Regular Expression trong PHP, công việc này được đơn giản đi rất nhiều. 1 dòng code trong...
 2. Regular Expressions In PHP

  1. Giới thiệu Regular Expression là gì? + Biểu thức chính quy. + Hiểu nôm na là 1 chuỗi có quy tắc để mô tả những chuỗi(string) khác. Làm việc với string thường rất vất vả và đòi hỏi độ chính xác cao. với Regular Expression trong PHP, công việc này được đơn giản đi rất nhiều. 1 dòng code trong...
 3. Hướng cách khai thác lỗ hổng XSS (cơ bản).

  Khai thác lỗ hổng XSS với Xenotix (DVWA) Xenotix XSS Exploit Framework là một công cụ thử nghiệm xâm nhập để phát hiện và khai thác lỗ hổng XSS trong ứng dụng web. Công cụ này có thể tiêm các đoạn mã và một trang web mà nó có khả năng bị tổn thương tới lỗ hổng XSS. Nó là cơ bản là một danh...
 4. Hướng dẫn import/export database mysql qua phpmyadmin

  * EXPORT Các bạn thực hiện theo hình dưới nhé: Ở option Export Method ta có thể chọn Quick - display only the minimal options để chọn toàn bộ database hoặc chọn Custom - display all possible options để chọn tuỳ ý những table cần export. Nếu chọn Export Method là Custom - display...
 5. Khắc phục lỗi khi cài đặt VBB trong localhost

  + Khắc phục : Đầu tiên khắc phục lỗi C:\xampp\htdocs\includes\class_core.php on line 3314 khi cài đặt VBB trên Xampp ở Localhost 1. Tìm file config.php thêm dòng này vào dưới <?php 2. Tìm file "Class_Core.php" tìm dòng 3314 : Sửa thành : 3. Nếu vẫn còn lỗi thì : Tìm Tiếp Sửa thành...
 6. ví dụ tạo form trả lời kiểu trắc nghiệm trong php

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Test</title> </head> <body> <h1> KIẾN THỨC VĂN HÓA XÃ HỘI </h1> <br/> <p>1. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam vừa phóng thành công vào vũ trụ tháng 5/2008 vừa qua có tên là: </p> <form action='' method="get"...
 7. Tao login form bang php

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Bai tap login</title> <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet"/> </head> <body> <?php session_start();//Cau 1 if(isset($_POST['submit'])) //Kiem tra user da submit chua { $errors = array();//Khoi...
Top