Search results

 1. pluto

  Splunk Cấu hình đẩy log ESXi về Splunk

  Cấu hình đẩy log ESXi về Splunk Để cấu hình đẩy log ESXi về Splunk, tiến hành đăng nhập ESXi. Sau đó chọn Host > Manage > System > Advanced settings: Tìm kiếm tới phần Syslog.global.logHost: Chọn Syslog.global.logHost, sau đó chọn Edit option: Trong phần New Value, nhập giá trị như...
 2. pluto

  Splunk Cấu hình đẩy log server DELL iDRAC về Splunk

  Cấu hình đẩy log server DELL iDRAC về Splunk Để cấu hình đẩy log server DELL về Splunk, tiến hành đăng nhập DELL iDRAC. Sau đó chọn Overview > Server > Troubleshooting > chọn tab Diagnostics, tại phần Command, thực hiện câu lênh “ping 10.x.x.211” để kiểm tra kết nối từ server tới địa chỉ IP...
 3. pluto

  Splunk Cấu hình đẩy log vCenter về Splunk

  Cấu hình đẩy log vCenter về Splunk Để cấu hình đẩy log vCenter về Splunk, tiến hành đăng nhập vào VMware vCenter Server Management: Giao diện sau khi đăng nhập thành công: Tiếp theo, chọn Syslog > Edit: Hoàn thành các thông tin như hình sau, sau đó chọn SAVE: Server Address...
 4. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 9: Cấu hình Alert từ Solarwinds về group Telegram

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) Phần 9: Cấu hình Alert từ Solarwinds về group Telegram Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cấu hình gửi Alert từ Solarwinds về group Telegram. Yêu cầu: sử dụng bot của BotFather Telegram, do đó cần mở firewall từ Solarwinds Server đi tới bot...
 5. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 8: Cấu hình Monitor Node bằng ICMP trên Solarwinds

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) Phần 8 Cấu hình Monitor Node bằng ICMP trên Solarwinds Trong các bài viết trước, để monitor một thiết bị trên Solarwinds, thông thường sẽ sử dụng 2 cách : thông qua SNMP và cài Agent. Tuy nhiên, trong trường hợp cần monitor trạng thái của...
 6. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 7: Cấu hình Monitor Linux trên Solarwinds

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) Phần 7 Cấu hình Monitor Linux trên Solarwinds Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cấu hình monitor các thiết bị sử dụng Linux OS. Đối với Linux, sẽ monitor bằng cách cài đặt Agent Solarwinds Linux tùy thuộc theo từng Distro. Tuy nhiên...
 7. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 6: Cấu hình Monitor Windows trên Solarwinds

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) Phần 6 Cấu hình Monitor Windows trên Solarwinds Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cấu hình monitor các thiết bị sử dụng Windows OS. Đối với Windows, sẽ monitor bằng cách cài đặt Agent Solarwinds Windows. Yêu cầu cần có: từ thiết bị...
 8. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 5: Cấu hình Monitor server Dell PowerEdge R630 trên Solarwinds

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) Phần 5 Cấu hình Monitor server Dell PowerEdge R630 trên Solarwinds Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cấu hình monitor server Dell PowerEdge R630. Đối với thiết bị này, sẽ monitor theo SNMP , yêu cầu cần có: địa chỉ IP iDRAC của server, trên...
 9. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 4: Cấu hình Monitor vCenter trên Solarwinds

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) Phần 4 Cấu hình Monitor vCenter trên Solarwinds Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình monitor vCenter trên Solarwinds, yêu cầu cần có địa chỉ IP của vCenter, username và password của tài khoản administrator@vsphere.local 1.6 Monitor...
 10. pluto

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 - Phần 4: Install Kaspersky Endpoint Security

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 Phần 4: Install Kaspersky Endpoint Security Để cài đặt Kaspersky Endpoint Security lên các thiết bị Endpoint, có hai cách cài gồm: Cài đặt Kaspersky Endpoint Security từ xa và Cài đặt Kaspersky Endpoint Security bằng gói stand-alone(1-click). Trong bài viết...
 11. pluto

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 - Phần 3: Active License và update Kaspersky Security Center

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 Phần 3: Active License và update Kaspersky Security Center 1.5 Active License và update Kaspersky Security Center Để Active License và update Kaspersky Security Center, yêu cầu máy cài Kaspersky Security Center phải có kết nối Internet. Truy cập máy...
 12. pluto

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 - Phần 2: Cài đặt và cấu hình Kaspersky Security Center 13

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 - Phần 2 Cài đặt và cấu hình Kaspersky Security Center 13 1.4 Cài đặt Kaspersky Trên trình duyệt của máy KASAPP(10.x.x.16), truy cập đường dẫn sau để download file cài đặt Kaspersky Security Center...
 13. pluto

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 - Phần 1: Cài đặt và cấu hình Database cho Kaspersky Security Center 13

  DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 Phần 1: Cài đặt và cấu hình Database cho Kaspersky Security Center 13 1.1 Mô hình triển khai Kaspersky Security Center 13 Mô hình triển khai Kaspersky Security Center 13 cho doanh nghiêp như sau: Hệ thống Kaspersky Security Center 13 được chi làm hai phần...
 14. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 3: Cấu hình Monitor thiết bị Router/Switch trên Solarwinds

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 3 Cấu hình Monitor thiết bị Router/Switch trên Solarwinds 1.5 Monitor thiết bị Router/Switch trên Solarwinds 1.5.1 Cấu hình SNMP trên Router/Switch a) Cấu hình SNMP trên Router/Switch Cisco Truy cập vào thiết bị Cisco cần monitor...
 15. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 2: Cài đặt Solarwinds NPM

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 2 Cài đặt Solarwinds NPM 1.4 Cài đặt Solarwinds 1.4.1 Cài đặt .NET Framework 4.8 Thực hiện cài đặt Solarwinds trên máy SLWAPP(10.x.x.20). Truy cập đường dẫn sau để download Microsoft .NET Framework 4.8 offline installer for Windows...
 16. pluto

  Monitor Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 1: Cài đặt và cấu hình Database cho Solarwinds NPM

  Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 1 Cài đặt và cấu hình Database cho Solarwinds NPM 1.1 Mô hình triển khai Mô hình triên khai Solarwinds cho một doanh nghiệp như sau: Hệ thống...
 17. pluto

  [LAB] VPN SITE TO SITE PALO ALTO - Phần 2: Cấu hình VPN Site To Site

  [LAB] VPN SITE TO SITE PALO ALTO - Phần 2: Cấu hình VPN Site To Site 3.CẤU HÌNH VPN SITE TO SITE TRÊN PALO ALTO Tiếp theo, bài viết sẽ trình bày các bước cấu hình VPN Site To Site trên Palo Alto theo sơ đồ bài LAB sau: 3.1 Cấu hình VPN trên PAN-site1 3.1.1.Cấu hình Tunel Network >...
 18. pluto

  [LAB] VPN SITE TO SITE PALO ALTO - Phần 1: Set up Lab

  [LAB] VPN SITE TO SITE PALO ALTO - Phần 1: Set up Lab Mô hình LAB VPN Site to Site Palo Alto Mô hình LAB VPN Site to Site Palo Alto được thực hiện trên PNETLAB , môi trường LAB gồm 2 thiết bị PAN_site1 và PAN_site2 được nối với nhau thông qua Internet, được mô phỏng bằng Router Internet...
 19. pluto

  Splunk Splunk 7.x Fundamentals 2 - Module 3: Commands for Visualizations

  okay bạn, bạn inb mình email, skype, zalo gì đó cho tiện trao đổi nhé
 20. pluto

  Splunk THAY THẾ INDEXER TRONG MÔI TRƯỜNG SPLUNK CLUSTERING

  THAY THẾ INDEXER TRONG MÔI TRƯỜNG SPLUNK CLUSTERING 1.Đặt vấn đề Hệ thống Splunk hiện tại có sơ đồ như sau: 01 Master Server ( kiêm vai trò license server) - 10.120.190.90 02 Indexer: 10.120.190.91 và 10.120.190.92 01 Search Head server: 10.120.190.95 01 Citrix đóng vai trò Loadbalancing...

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu