Search results

 1. gani

  NAC [LAB 1.1] Deploy Forescout (Phần 1)

  bác đã có iso chưa ạ
 2. gani

  Allied Telesis Cách sử dụng Bootloader để reset Allied Switch

  Cảm ơn bạn. Bài viết rất hay dành cho các bạn mới tìm hiểu thiết bị :D p/s: Các dòng thiết bị nào của allied có nút tắt mở nguồn vậy bạn? Hình chụp có 1 số ảnh hơi mờ với chưa noted ý quan trọng. Cải thiện nha bạn ơi
 3. gani

  VMware [P3] VMware vSPhere 7.0: Triển khai vCenter

  Hình ảnh kém chất lượng quá bạn ơi. update lại hình giúp mình nhé
 4. gani

  CCNA Tổng hợp những bài Lab CCNA

  Bên mình sắp tới sẽ mở lại các khóa về Network và Firewall cho người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm thì để lại thông tin nhé....
 5. gani

  Upgrade Junos OS on an EX switch By WinSCP

  Bước 1: Enable FTP, SSH bằng lệnh sau: root# set system services ftp root# set system services ssh Bước 2: Kiểm tra thời gian trên thiết bị như sau: Nếu thời gian trên thiết bị chưa chính xác thì cần cấu hình lại. Ví dụ cần cấu hình thời gian cho thiết bị là 22:19 20/10/2019 thì dùng...
 6. gani

  Cortex XDR [LAB 04] Install the Cortex XDR agent with Sofware Installation (GPO)

  CẤU HÌNH GPO TRÊN DOMAIN CONTROLLER SERVER ĐỂ INSTALL HÀNG LOẠT CORTEX XDR AGENT Bước 1: Tạo Group User và Add user vào Group Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra group user để cho phép software install trên group đó Tiếp theo ta sẽ assign các user cần install Cortex XDR Agent vào group Bước 2: Cấu...
 7. gani

  Cortex XDR [LAB 02] Install the Cortex XDR Agent for Windows

  A. Cài đặt Cortex XDR Agent cho hệ điều hành Windows Bước1: Truy cập vào gateway để tải gói cài đặt Agent Ví dụ https://poptech.xdr.sg.paloaltonetworks.com/ Vào Endpoints => chọn Endpoint Management => chọn Agent Installations Bước 2: Chọn Create. Bước 3: Điền tên cho agent => chọn Windows...
 8. gani

  Cortex XDR [LAB 01] Activate & Create New User Cortex XDR

  A. Activate Cortex XDR Bước 1: Đăng nhập vào trang gate của Cortex XDR để Activate Tenant -> Next Bước 2: Thiết lập thông số cho Tenant -> Activate Bước 3: Chờ và đợi .... khoảng 1 giờ -_- B. Tạo tài khoản quản trị Bước 1: Chọn Members -> Create New User Thiết lập thông tin tài khoản...
 9. gani

  Checkpoint Protect Yourself Against The Apache Log4j Vulnerability [CVE-2021-44228]

  Tổng quan về lỗ hỏng - Theo Cục An toàn thông tin, vào ngày 9/12 vừa qua, mã khai thác của lỗ hổng tồn tại trong Apache Log4j đã được công khai rộng rãi trên Internet. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến Apache Log4j phiên bản từ 2.0 đến 2.14.1, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Apache Log4j...
 10. gani

  FGT How to enable 'any' on incoming/outgoing interfaces Firewall FGT

  How to allow the configuration of policies with multiple source/destination interfaces or 'any' -Enabling the feature by CLI: #config system settings set gui-multiple-interface-policy enable end -Enabling the feature by GUI: Go to System -> Feature Visibility and under the Additional...
 11. gani

  FGT Certificate FGT NSE 02 Network Security Associate Quiz Lesson - FULL

  NSE 2 Firewall Q1. What was a limitation of first-generation firewalls? Select one: Could not distinguish between malicious and legitimate applications Granular policy capability made managing the firewall too complex Produced many false positives, thereby overwhelming IT security...
 12. gani

  FGT NSE 2 Network Security Associate Quiz Lesson SASE

  Q1. Which two cloud capabilities are combined to deliver SASE? (Choose two) Select one or more: API-as-a-Service Database-as-a-Service Network-as-a-Service * Security-as-a-Service * Q2. Which statement is true regarding how SASE is delivered? Select one: SASE is delivered using a combination of...
 13. gani

  FGT NSE 1 Network Security Associate Quiz Lesson 5 — Insider Threat Perspectives

  Q1. What is the root cause of almost every data breach? Select one: Poorly crafted password Unpatched device Zero-day attack Human error* Q2.Why are insider threats one of the most challenging attack vectors? Select one: Employees are trusted users who have legitimate access to an...
 14. gani

  FGT NSE 1 Network Security Associate Quiz Lesson 4 — Internet Threat Perspectives

  Q1. Which precaution should you take if you receive an email that involves the movement of money, such as the payment of an invoice, even if it is from someone you know? Select one: Look for spelling mistakes in the email. If you find any, delete the email. It’s obviously a scam. Use another...
 15. gani

  FGT NSE 1 Network Security Associate Quiz Lesson 3 — Password Perspectives

  Q1. Identify two good password practices. (Choose two.) Select one or more: Replace the password at least twice a year.* The password should be easy to guess. The password should be difficult to remember. The password should be unique from your other passwords.* Q2 .Which two characteristics...
 16. gani

  FGT NSE 1 Network Security Associate Quiz Lesson 2 — Data Security Perspectives

  Q1. In the context of cybersecurity, which definition best describes social engineering? Select one: An exploitation of a relationship or interaction to trick a person into divulging sensitive or personal information * A cooperative method used to develop and improve code A movement by which...
 17. gani

  FGT NSE 1 Network Security Associate Quiz Lesson 1 — Bad Actors

  Q1. What is the primary motivation of the “Cyber Warrior”? Select one: Money Fame The adoption of Bitcoin as a national currency The political interest of their country’s government * Q2. What is it called when a fraudulent email masquerades as a legitimate communication in an attempt to get a...
 18. gani

  [LAB 02] Cấu hình Firewall Policy

  2. Cấu hình Firewall Policy 2.1. Các bước cấu hình Policy dùng để Kiểm soát traffic vào ra giữa các zone với nhau và áp các chính sách cho các Zone Khi route được quyết định thì policy sẽ được thực thi. Tất cả các model đều có policy mặc định. Để tạo một chính sách (policy) ta thực hiện như...
 19. gani

  [LAB 01] Cấu hình căn bản Firewall Fortigate version 6.x

  1. Cấu hình căn bản 1.1. Login và system Để login vào các thiết bị ta có 2 cách sau: Login Console: Bit per second: 9600 Data bit: 8 Parity: none Stop bit: 1 Flow control: none Login Web Interface: https://192.168.1.99 Username: admin Password: System: Xem trạng thái thông tin thiết bị...
 20. gani

  CheckPoint [LAB 1.6] Configuration BGP between Checkpoint and Cisco

  Topology: Descreption: CP1 VPC1 CP2 VPC2 CISCO VPCTEST eth0=MGMT:10.123.163.61 eth0=MGMT:10.123.163.62 eth1=EXT:10.123.160.61 eth1=EXT:10.123.160.62 gi0/0:10.123.160.254 10.123.160.101 eth2=INT:10.16.31.61 10.16.31.111 eth2=INT:10.16.31.62 10.16.32.222...
Top