root

Well-Known Member

Install gns3 integrattion IOU


Video hướng dẫn cài đặt GNS3 tích hợp với IOU

- Video và bài biết hướng dẫn fix các lỗi khi cài IOU. "Invalid IOU license key" cách để bạn tự tạo 1 license key cho IOU.

http://svuit.vn/threads/invalid-iou-license-key-1184/



Cài đặt GNS3 mới nhat tích hợp với IOU



Cisco IOS trên nền Unix được biết đến như là Cisco IOU (internal Cisco use only). IOU cho phép chạy IOS Cisco trên nền x86 trong khi GNS3 phải giả lập phần cứng. Khác biệt lớn nhất là IOU có thể chạy nhiều IOS instance hơn GNS3, nhưng GNS3 có thể chạy IOS thật.

Vì vậy bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn chúng ta tích hợp IOU vào GNS3 để có thể sử dụng IOU và GNS3. Chúng ta có thể làm những bài lab trên IOS thật của Cisco

- Các bạn vào trang chủ của GNS3 để download GNS3 mới nhất version 1.4.6

https://www.gns3.com/software

- Download VM GNS3 tại đây: Ở đây sẽ update những bản GNS3 mới nhất.

https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases

- Download IOS mới nhất cho IOU.

DOWNLOAD

Sau đây là các bước cài đặt GNS3 tích hợp IOU

1/ Cài đặt Vmware
- Đầu tiên các bạn cần cài đặt VMware workstation để GNS3 có thể chạy trên này. Các nạ có thể download và cài đặt Vmware workstation pro 12 tại đây.

http://svuit.vn/threads/vmware-workstation-12-pro-full-1181/


2/ Cài đặt GNS3 1.4.6
- Sau khi download GNS3 1.4.6 từ trang chủ https://www.gns3.com/software

- các bạn tiến hành cài đặt GNS3-1.4.6-all-in-one




3/ Import GNS3 trên Vmware workstation
- Sau khi download GNS3 1.4.6 từ trang chủ, các bạn tiến hành giải nén GNS3 ra.




- Double click vào file “GNS3 VM.ova” để import máy ảo GNS3 vào trong vmware workstation.







- Sau khi import máy ảo GNS3 1.4.6 vào trong vmware workstation xong. Các bạn khởi động vm GNS3 lên để cấu hình.




- Giao diện khởi động của GNS3 1.4.6. Thay vì thanh progress bar thông thường thì GNS3 sử dụng cái lưỡi con tắc kè ☺ Chờ cái lưỡi nó dài hết cỡ là khởi động xong :D





Vì vm GNS3 này chúng ta mới import chưa cấu hình gì nên card eth0 chưa có IP. Chúng ta cần cấu hình eth0 để GNS3 tích hợp với IOU thông qua interface eth0 này.





Chúng ta vào phần Networking để cấu hình IP, subnet, gateway, DNS… cho interface eth0.





Sau khi cấu hình xong eth0 GNS3 sẽ yêu cầu bạn reboot vm GNS3 để apply cấu hình.





Đây là file config các thông số cho các interface của vm GNS3. Chúng ta sẽ thay đổi thông tin của interface eth0 của vm GNS3.

Sau khi cấu hình xong các bạn nhán “ctrl + O” để lưu cấu hình.




- Sau đó vm GNS3 sẽ tiến hành reboot.

- Và đây là thông tin của vn GNS3 sau khi chúng ta cấu hình xong





Theo thông tin trên chúng ta có thể truy cập vào GNS3 thông qua

  • Web: 10.123.10.165:8000 để upload IOS, license…

  • SSH: với user name
    • Username: gns3 password: gns3

    • Để có thể sử dụng quyền root bạn có thể gõ lệnh : “sudo su”. Mặc định user root không có password.
Bây giờ chúng ta sẽ login vào GNS3 bằng giao diện web để upload license và IOS cho IOU.

 
Last edited:

root

Well-Known Member

Install gns3 integrattion IOU


Video hướng dẫn cài đặt


4/ Tích hợp IOU với GNS3

- Mặc định GNS3 để IOU host có địa chỉ 127.0.0.1:8000. Chúng ta cần sửa thành IP của IOU để add các image IOS của IOU vào GNS3.

- các bạn vào mục “Edit -> Preferences -> Server” thay đổi Host Binding thành địa chỉ IP của PC cài đặt GNS3.










- qua tab “Remote Servers” và add địa chỉ vm GNS3 cài trên Vmware Workstation.




- Tích hợp GNS3 và Cisco IOU.

Các bạn add license IOU bằng cách upload file “IOURC.txt’ lên vm GNS3.



Sau đó các bạn vào tab “Edit -> Preferences -> IOS on UNIX” và add đường dẫn của “IOURC.txt” mà bạn đã upload lên vm GNS3.




- Tương tự các bạn thực hiện upload các IOS của Cisco lên vm GNS3 thông qua giao diện web.





- Tiếp theo chúng ta sẽ add các image IOU vào GNS3





Chọn “Run the IOU on a remote computers”. Nó sẽ thực hiện load IOS từ IOU lên GNS3





- Ở đây các bạn đặt tên cho thiết bị IOU và chọn image IOS mà bạn đã upload lên vm GNS3 mà bạn muốn sử dụng.




Như vậy chúng ta đã tạo ra Router và Switch chạy IOS thiệt của Cisco





- Các bạn có thể kiểm tra và chạy thử bằng cách kéo thả các router và Switch IOU vào GNS3 để sử dụng làm lab.


 
Last edited:

skcapk

New Member
mình cài xong nhưng vào console thì không hiện gì lên để gõ lệnh, fix giúp mình với
 
Top