Sophos [LAB 6] Get and activate license trial for SophosXG

HanaLink

Moderator
Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy và thêm license trial của SophosXG, hãng hỗ trợ trial trong 30 ngày phục vụ cho các bạn muốn thực hiện lab và demo nhé.

Bước 1: Get license
Mọi người truy cập vào đường dẫn license trial sophos và đăng nhập bằng tài khoản sophos của các bạn:
1681447607515.png

Sau đó hãng sẽ gửi về cho các bạn 1 mail chứa số serial number:
1681447655119.png

Các bạn copy và lưu thông tin số serial number về để thực hiện active cho máy ảo của mình:
1681447771124.png


Bước 2: Active license
Nếu lần đầu bạn truy cập SophosXG thì nó sẽ show thông tin để các bạn nhập thông tin serial number, nếu các bạn đã get được license như bước 1 thì các bạn chọn option "I have an existing serial number" và điền thông tin bạn đã nhận và lưu trước đó rồi bấm Continue:
1681448750568.png

Hoặc bạn vẫn có thể chọn option "I dont have anh serial number" để get license, bạn cũng sẽ cần đăng nhập account sophos để get license trial.
Nếu hiện thông báo "Can't connect to the registration service" thì các bạn chỉ cần chọn Change your internet settings:
1681448411489.png

Chọn đúng interface và nhớ điền thông tin Gateway để đảm bảo VM Sophos của các bạn đi được internet:
1681448516845.png

Sau khi thiết bị register và active license thành công thì các bạn sẽ nhận được thông báo:
1681457452019.png

Các tính năng được hỗ trợ trong license trial này bao gồm Base Firewall, IPS, Web Protection,.... như thông tin các bạn thấy được bên dưới:
1681457482137.png

Trường hợp nếu các bạn đã thiết lập và chọn option "I do not register now" thì các bạn truy cập vào GUI thiết bị, vào phần SYSTEM > Administrator, ở mục Licensing bấm chọn đường dẫn Click here để xuất hiện đường dẫn Register your Firewall như bước 2:
1681457351380.pngChúc các bạn thành công :">
 

Attachments

Last edited:
Top