cấu hình giao thức định tuyến eigrp

  1. root

    CCNA [Lab 8] cấu hình giao thức định tuyến EIGRP

    Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP Giao thức định tuyến EIGRP do Cisco phát triển nên chỉ chạy được trên các sản phẩm của Cisco. Đây là điểm khác biệt so với các giao thức chuẩn RIP và OSPF (có thể chạy cho nhiều hãng khác nhau). Giao thức định tuyến EIGRP có tốc độ hội tụ nhanh và sử dụng băng...
Top