Bug Các bước khắc phục sự cố kết nối NFC

diephan

Moderator
Job thực hiện không thành công do lỗi liên quan đến NFC.
Ví dụ:
9/7/2020 5:06:19 PM :: Processing SECURITYZONE.VN_WEB02 - 10.122 Error: DiskLib error: [13].The file is locked or in use -- File open failed: File not open
Failed to create NFC download stream. NFC path: [nfc://conn:vcenter.securityzone.vn,nfchost:host-7308,stg:datastore-7309@f5c7535f-30aa-864b-7a6d-ecf4bbe6c8e4/securityzone.vn_WEB02 - 10.122.vmx].

20.jpg

Nguyên nhân
Có 3 nguyên nhân chính gây ra lỗi NFC:
• Port 902
• Permission
• DNS
Sự cố do DNS (phổ biến nhất)
Proxy phải có khả năng phân giải tên máy chủ của máy chủ trong Cơ sở hạ tầng ảo
 
Top