BACKUP High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 3)

diephan

Moderator
3. Cài đặt Veeam Backup & Replication vào SQL AlwaysOn Availability group

Sau khi chạy file cài đặt ( link dowload: DOWLOAD), tích chọn vào cả 2 thỏa thuận cấp phép

21.jpgDuyệt và nhập tệp giấy phép nếu có .

22.jpgChọn các tính năng cẩn thiết, để mặc định và Next

23.jpgTrang tiếp theo cung cấp kiểm tra trước và sẽ thông báo bất kỳ yêu cầu cơ bản nào được cài đặt hoặc thiếu, nhấn Install

24.jpgSau khi cài đặt, nó sẽ kiểm tra lại và vượt qua các điều kiện tiên quyết. Bây giờ nó đã sẵn sàng để tiếp tục, click Next

25.jpgChọn Let me specify different settingsNext

26.jpgChọn LOCAL SYSTEM account -> Next

27.jpgChọn Use existing instance of SQL Server (Hostname\Instance) và nhập tên Listener của Availability group đã tạo trước đó

28.jpgĐể mặc định và Next

29.jpgNext

30.jpgTrang sumary hiện ra, click Install để cài đặt

31.jpgGiờ đã có thể đăng nhập vào Veeam Backup & Replication
Annotation 2020-08-17 085353.jpg
 

Attachments

Top