NSX [Lab 03] - Add VXLAN Port, Segment ID and Transport Zones

phatkma

Administrator
Nội Dung
 1. VXLAN Port + Segment IDs
 2. Transport Zones
1. Add VXLAN Port
 • Để cài đặt port cho VXLAN ta vào phần: vCenter > Networking and Security > Installation and Upgrade > Logical Network Settings > VXLAN Settings > VXLAN Port > Edit.
 • Nhập port 4789 (theo VMware khuyến nghị), lưu ý port này không được bị chặn bởi tường lửa trong hệ thống > Save.

Screenshot_8.jpg


 • Tiếp theo là edit phần Segment IDs: vCenter > Networking and Security > Installation and Upgrade > Logical Network Settings > VXLAN Settings > Segment IDs > Edit.
 • Nhập range 5000-5999 (theo VMware khuyến nghị) > Save.
Screenshot_9.jpg

2. Transport Zones

 • Một transport zone có thể trải rộng từ 1 hoặc nhiều vSphere clusters.
 • Transport zones sẽ quyết định clusters nào tham gia vào hệ thống mạng.
 • Một NSX data center trên vSphere có thể chứa một hoặc nhiều transport zone dựa trên yêu cầu của bạn.
 • Một Cluster có thể thuộc nhiều vùng transport zone.
 • Một Logical Switch chỉ có thể thuộc về một transport zone.
 • NSX Data Center các VM khác transport zones kết nối với nhau.
 • Một distributed logical router không thể kết nối với logiacl Switch không nằm cùng transport zones.
 • Sau khi bạn kết nối vào logical Switch đầu tiên, việc lựa chọn các logical switch tiếp theo sẽ giới hạn lại trong cùng 1 vùng transport zone.
Screenshot_14.jpg

NSX cung cấp cho chúng ta ba tùy chọn cho lưu lượng truy cập Broadcast, Unknown và Multicast (BUM): Multicast, Unicast và Hybrid.
 • Multicast: Địa chỉ IP Multicast trong mạng vật lý được sử dụng cho control plane. Chế độ này chỉ được khuyến nghị khi bạn đang nâng cấp từ các triển khai VXLAN cũ hơn lên VXLAN mới hơn.
 • Unicast: Control plane được điều khiển và xử lí bởi NSX Manager . Tất cả lưu lượng truy cập unicast thúc đẩy sao chép đầu cuối được tối ưu hóa. Không yêu cầu địa chỉ IP multicast hoặc cấu hình mạng đặc biệt.
 • Hybird: Giảm tải replicate traffic nội bộ tới mạng vật lý (L2 multicast). chế độ này được khuyến nghị cho việc triển khai NSX quy mô lớn
Để add transport zone ta vào vCenter > Networking and Security > Installation and Upgrade > Logical Network Settings >Transport Zones > Add.


Screenshot_10.jpg


 • Đặt tên cho Transport Zone và chọn Replicate Mode

Screenshot_11.jpg


 • Connect Cluster vào transport zone: Để connect ta chọn vCenter > Networking and Security > Installation and Upgrade > Logical Network Settings >Transport Zones > Connetc Cluster

Screenshot_12.jpg • Chọn cluster bạn muốn Connect vào Transport Zone. click Save để hoàn thành quá trình connect.

Screenshot_13.jpgNhư vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình phần phần VXLAN port, Segment ID Transport Zone.

Next Step: Cấu hình Logical Switch và xây dựng mô hình tạo các VM test thử.
 
Top