NetApp [Lab 2] Cấu hình SAN NetApp với OnCommand System Manager

root

Well-Known Member

Chương trình quản lý SAN NetApp OnCommand® System Manager 3.1.2


Ở bài lab 1 trước chúng ta đã tiến hành Install và Configure cho SAN NetApp 2040 thông qua Serial Console. Cài đặt và cấu hình IP address cho các interface của các Controller SAN NetApp 2040.
Bài lab 2 tiếp theo này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt chương trình SAN NetApp OnCommand® System Manager 3.1.2 để quản lý và cấu hình SAN NetApp 2040 thông qua chương trình này.
Trước tiên các bạn tiến hành download Java Runtime 7 tại link này nhé.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html


mình sẽ sử dụng Java Runtime jre-7u45-windows-i586. Sau khi download jre-7u45-windows-i586 về xong các bạn tiến hành cài đặt nó nhé.


Các bạn tiến hành download công cụ OnCommand® System Manager 3.1.2 để quản lý SAN NetApp 2040 tại đây nhé.

http://mysupport.netapp.com/NOW/download/software/systemmgr_win/3.1.2/download.shtml


Các bạn mở chương trình OnCommand® System Manager 3.1.2 mà chúng ta đã cài đặt ở trên để cấu hình và quản lý SAN Netapp 2040.


Configure SAN NetApp OnCommand® System Manager (1)


Trên giao diện quản lý của SAN Netapp 2040 các bạn chọn “Discover” để quét, tìm kiếm các Controller của SAN Netapp 2040.


Configure SAN NetApp OnCommand® System Manager (2)


Sau đó các bạn nhập IP address để chương trình OnCommand® System Manager 3.1.2 quản lý SAN NetApp có thể tìm kiếm các Controller Node của các hệ thống SAN Netapp trong Subnet mà bạn đã nhập IP address vào.

Như hình dưới đây mình nhập ip address “10.123.90.210” là ip address của interface e0a trên Controller Node 0 của NetApp FAS2040. Phần mềm quản lý SAN Netapp OnCommand® System Manager 3.1.2 đã tự động tìm kiếm ra các Controller Node: Fas01 và Fas02 của mình.

Sau khi tìm kiếm các Controller node thành công các bạn chọn các Controller Node mà bạn muốn quản lý và cấu hình chúng. Sau đó click vào “Add selected systems” để tiến hành các Controller Node của các hệ thống SAN NetApp mà bạn muốn được quản lý và cấu hình thông qua chương trình OnCommand® System Manager 3.1.2.


Configure SAN NetApp OnCommand® System Manager (3)Như vậy chúng ta đã add thành công 2 Controller Fas01 và Fas02 của SAN NetApp 2040 vào chương trình quản lý SAN NetApp OnCommand® System Manager 3.1.2.

Để cấu hình một Controller Node nào bạn chỉ việc double click vào Node đó nhé.


Configure SAN NetApp OnCommand® System Manager (4)

Tham khảo các bài lab liên quan đến cấu hình SAN NetApp
 
Last edited:
Top