[Lab] Multiusers remote desktop windows server 2008

thanhtung0601

Moderator
Có 2 cách thực hiện:
  • Cho 2 user truy cập đồng thời (hoặc 1 user dùng 2 connection)
  • Cho nhiều user truy cập đồng thời (nhiều user nhiều connection)

1. Cho 2 user truy cập đồng thời
Vào Run, gõ Regedit


Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Terminal Server, chuột đôi vào fSingleSessionPerUser, tại value data thay đổi từ giá trị 1 (1 user) sang giá trị 0 (2 user)Kết nối được tối đa 2 connection

2. Cho nhiều user truy cập đồng thời
Cài đặt Role Remote Desktop Services, mặc định sẽ cho dùng miễn phí 120 ngày

Cài đặt Remote Desktop Session Host

Chọn chứng thực bằng NLA hoặc không

Chọn Configure later


Chọn User, nhóm User được cho phép truy cập Remote Desktop đến Server

Chọn Next


Cài đặt Role. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, Restart lại ServerKết nối được nhiều connection


Chú ý: Sau khi hạn dùng 120 ngày kết thúc, thực hiện xóa registry lưu thời gian sử dụng Remote Desktop Services để renew thời gian sử dụng RDS


Vào KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\ Terminal Server\RCM\GracePeriod, xóa L$RTMTIMEBOMB


Chọn Yes để xác nhận


Nếu không có quyền xóa registry, thông báo lỗi sẽ xuất hiện


Lúc này, cần cho phép quyền xóa registry này cho user bằng cách, chuột phải
GracePeriod chọn Permission, add thêm user Administrator vào mục Group or user name, chọn quyền Full Control


Sau đó thực hiện xóa L$RTMTIMEBOMB

Sau đó restart lại dịch vụ RDS, chúng ta sẽ có lại 120 ngày sử dụng RDS multiuser


Kiểm tra
Chỉnh lại thời gian của hệ thống quá 120 ngày

Tắt chế độ đồng bộ thời gian từ Internet


Remote Desktop không thực hiện được do quá ngày sử dụng


Đăng nhập local vào máy server, xóa registry như đã hướng dẫn ở trên

Vào
Services của Windows


Stop các Services Remote Desktop đang chạy như hình vẽ, sau đó Start các Services này lên lạiRemote thành công vào server, có thông báo gia hạn số ngày sử dụng Remote Desktop Services


 
Last edited:

nguyendtv50

New Member
Anh ơi, Anh cho em hỏi một chút, Em cho phép 10 user có thể cùng remote vào server cùng một lúc, nhưng quyền hạn của từng người dùng khác nhau, Và chỉ muốn cho phép 10 user đó truy cập vào để làm việc, ko được dùng internet, ko được copy hay share tài liệu .. Vậy em có thể làm như thế nào anh nhỉ. Thanks anh
 
Top