diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
77
28
18
Veeam Backup & Replication hỗ trợ quy trình tạo backup nhanh hơn cho các máy ảo lưu trữ đĩa của chúng trên hệ thống lưu trữ. Veeam Backup & Replication hoàn toàn không liên quan đến phần cứng, tuy nhiên, nó tích hợp với một số hệ thống lưu trữ cụ thể để tận dụng khả năng của ảnh chụp nhanh phần cứng (hardware snapshots).

Xử lý dữ liệu VM thông thường

Trong xử lý thông thường, Veeam Backup & Replication sử dụng VMware vSphere snapshot. VMware snapshot “đóng băng” trạng thái của dữ liệu VM tại một thời điểm cụ thể. Bằng cách này, dữ liệu VM được đưa về trạng thái nhất quán phù hợp để backup hoặc replication

Trong quá trình xử lý dữ liệu VM thông thường, Veeam Backup & Replication thực hiện các hành động sau:

 1. Kích hoạt VMware vSphere snapshot cho máy ảo. Các đĩa VM được đặt ở trạng thái chỉ đọc và mọi đĩa ảo của VM đều nhận được một tệp delta có tên như vmname-00001.vmdk.
 2. Sao chép dữ liệu VM từ các đĩa chỉ đọc của VM. Tất cả những thay đổi mà người dùng thực hiện đối với VM trong khi thực hiện sao lưu hoặc sao chép đều được ghi vào tệp delta.
 3. Khi quá trình xử lý VM kết thúc, ảnh chụp nhanh VMware vSphere được commit. Đĩa VM tiếp tục ghi và dữ liệu từ các tệp delta được hợp nhất vào đĩa VM. Sau khi dữ liệu được hợp nhất, ảnh chụp nhanh VMware vSphere sẽ bị xóa.
Quá trình xử lý dữ liệu VM thông thường có thể mất nhiều thời gian. Nếu sao lưu hoặc sao chép được thực hiện cho máy ảo đang chạy ứng dụng có tính giao dịch cao thì tệp delta có thể tăng kích thước lớn. Quá trình commit snapshot sẽ mất nhiều thời gian và VM có thể bị treo trong quá trình này. Để khắc phục tình trạng này có thể sử dụng Backup from Storage Snapshots.

1706689306735.png


Backup từ Storage Snapshot

Backup từ Storage Snapshot giúp tăng tốc các hoạt động backup và replication. Để backup từ storage snapshot Veeam backup & Replication bổ sung cho công nghệ snapshot storage và sử dụng ảnh chụp nhanh lưu trữ làm nguồn dữ liệu để sao lưu và sao chép. Các ảnh chụp nhanh lưu trữ này là tạm thời và bị xóa sau khi quá trình sao lưu hoặc sao chép hoàn tất.

Trong quá trình backup từ Storage snapshot, Veeam backup & Replication thực hiện các hành động sau:

 1. Veeam Backup & Replication kích hoạt ảnh chụp nhanh VMware vSphere snapshot cho các máy ảo có đĩa được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ
 2. Veeam Backup & Replication kích hoạt ảnh chụp nhanh storage tạm thời của ổ đĩa hoặc LUN lưu trữ chính VM và VMware vSphere snapshot đã tạo
 3. VMware vSphere VM snapshot trên ổ lưu trữ gốc sẽ bị xóa ngay sau khi ảnh chụp nhanh lưu trữ tạm thời được tạo. Veeam Backup & Replication truy cập vào ảnh chụp nhanh VMware vSphere “đã clone” trên ảnh chụp nhanh lưu trữ tạm thời và sao chép dữ liệu VM từ đó
 4. Khi quá trình xử lý VM kết thúc, ảnh chụp nhanh lưu trữ tạm thời chụp ảnh chụp nhanh VMware vSphere sẽ bị xóa.
Kết quả là, ảnh chụp nhanh VMware vSphere tồn tại trong một thời gian rất ngắn, chỉ vài giây. Các tệp Delta không phát triển lớn và thời gian commit snapshot VMware vSphere giảm xuống.

1706689356918.png


Hardware snapshots có thể được sử dụng để giảm tác động đến cơ sở hạ tầng ảo trong quá trình backup và replication. Khi đọc dữ liệu từ Hardware snapshots, Veeam Backup & Replication tận dụng công nghệ Advanced Data Fetcher của mình để tăng tốc độ truyền (đây là một trong những điểm khác biệt giữa bản sao lưu từ ảnh chụp nhanh lưu trữ và chế độ truyền tải direct SAN).

Việc sử dụng bản sao lưu từ ảnh chụp nhanh lưu trữ giúp giảm đáng kể thời gian tồn tại của ảnh chụp nhanh vSphere, như minh họa trong hình sau:

1706689376583.png


(Lưu ý: Backup từ Storage Snapshot làm tăng tác vụ cần phải thực hiện trước khi xử lý dữ liệu do đó nên phân loại các job backup dự trên datastore để tránh quá nhiều công việc snapshot thực hiện bên dưới storage hardware)

Backup from Primary Storage Arrays

Sao lưu từ mảng lưu trữ chính cho phép bạn sử dụng tính năng Backup from Storage Snapshot và tạo bản sao lưu từ ảnh chụp nhanh được tạo trên mảng lưu trữ chính.

Khi thực hiện công viêc với tính năng Backup from Storage Snapshot được bật, Veeam Backup & Repication sẽ thực hiện các hành động sau:
 1. Phân tích xem máy ảo (VMs) nào trong công việc đang lưu trữ ổ đĩa trên hệ thống lưu trữ.
 2. Kiểm tra cơ sở hạ tầng sao lưu và xác định xem có proxy sao lưu nào có kết nối trực tiếp với hệ thống lưu trữ hay không.
 3. Kích hoạt vCenter Server tạo các bản snapshot VMware vSphere cho các VM này.
 4. Nhận thông tin Changed Block Tracking cho các VM đang được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ.
 5. Hướng dẫn hệ thống lưu trữ để tạo một bản snapshot tạm thời của khối lưu trữ (storage volume) hoặc LUN chứa ổ đĩa VM và bản snapshot VMware vSphere.
 6. Hướng dẫn vCenter Server để loại bỏ các bản snapshot VMware vSphere. Các bản snapshot vẫn tồn tại trên các bản snapshot storage tạm thời đã được tạo.
 7. Gắn kết bản snapshot tạm thời như một khối lưu trữ mới cho proxy backup.
 8. Đọc và chuyển các khối dữ liệu VM thông qua proxy backup đến repository. Đối với sao lưu hoặc sao chép tăng cường (incre), Veeam Backup & Replication sử dụng dữ liệu CBT để chỉ truy xuất các khối dữ liệu đã thay đổi từ bản snapshot lưu trữ tạm thời.
 9. Khi xử lý dữ liệu VM hoàn tất, Veeam Backup & Replication tháo bỏ bản snapshot lưu trữ tạm thời khỏi proxy sao lưu và hướng dẫn hệ thống lưu trữ để loại bỏ bản snapshot lưu trữ tạm thời.
1706689430266.png


Backup từ Storage Snapshots chỉ được sử dụng cho các VM mà ổ đĩa của chúng được lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ được hỗ trợ. Vì công việc sao lưu và sao chép thường xử lý một số lượng VM có thể nằm trên các loại lưu trữ khác nhau, Veeam Backup & Replication xử lý VM trong các công việc kết hợp theo cách sau:
 • Nếu một công việc xử lý một số VM có ổ đĩa được lưu trữ trên các loại lưu trữ khác nhau, Veeam Backup & Replication chỉ sử dụng Backup từ Storage Snapshots đối với VM có ổ đĩa được lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ được hỗ trợ. Các VM khác được xử lý theo cách thông thường.
 • Nếu một VM có nhiều ổ đĩa, một số được lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ được hỗ trợ và một số được lưu trữ trên một loại lưu trữ khác, Veeam Backup & Replication không sử dụng Backup từ Storage Snapshots cho VM đó. Tất cả các ổ đĩa của VM đó được xử lý theo cách thông thường.
Trong suốt quá trình công việc, Veem Backup & Replication xử lý các VM đaang nằm trên các loại lưu trữ khác nhau theo cách sau:
 • Veeam Backup & Replication trước tiên kích hoạt các bản snapshot VMware vSphere và các bản snapshot lưu trữ cho các VM được lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ được hỗ trợ.
 • Sau khi bản snapshot lưu trữ được tạo, Veeam Backup & Replication kích hoạt các bản snapshot VMware vSphere cho các VM khác. Các VM này được xử lý trong chế độ xử lý dữ liệu thông thường tiếp theo, song song với các VM có ổ đĩa được lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ được hỗ trợ.
Backup from Secondary Storage Arrays: Nếu mảng lưu trữ chính được liên kết với mảng lưu trữ thứ cấp, có thể sử dụng mảng lưu trữ thứ cấp làm nguồn dữ liệu để sao lưu

1706689467099.png


Tham khảo: About Storage System Snapshot Integration
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu