root

Well-Known Member

Hướng dẫn cấu hình giao thức RIP


Hướng dẫn cấu hình định tuyến cho giao thức RIP (RIPv1 & Ripv2)

- Hướng dẫn cấu hình các giao thức định tuyến

  1. [Bài 13.1] Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router
  2. [Bài 14.1] Cấu hình định tuyến OSPF trên Router
  3. [Bài 15.1] Cấu hình định tuyến EIGPR trên Router
Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.
cau hinh RIPV2 tren Router

1. Bước 1
: Khởi động Rip trên Router
Code:
Router(config)#router rip

2. Bước 2:
Chọn version RIP
Code:
Router(config-router)#version 2
- Nếu bỏ qua bước 2 thì Router mặc định sẽ chạy Ripv1

3. Bước 3: Kích hoạt cho cổng chạy RIP
Code:
Router(config-router)#network major-network
Ví dụ :
Code:
router(config-router)#network 172.16.0.0
- Câu lệnh trên có nghĩa là : "Những interface nào của Router có địa chỉ IP thuộc mạng 172.16.0.0 sẽ được tham gia RIP".

- Để gửi chi tiết network. vd (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24). Tốt nhất là no auto-summary trên tất cả các Router để tránh tình trạng Router không biết đường nào đi khi dùng Major-network(172.16.0.0/24 lúc này router sẽ không biết là nên đi theo cổng f0/0 hay f0/1 --> tình trạng là lúc đi được lúc ko đi được đến máy tính 172.16.1.1)
Code:
Router(config-router)#no auto-summary
- Trên các PC trong Lan thì không cần cập nhập bảng định tuyến(chỉ router cần) nên Router A không cần gửi bảng định tuyến của nó qua cổng F0/0 --> chúng ta sẽ tắt việc định kì 30s gửi thông tin xuông cho PC để tăng performance của hệ thống mạng LAN lên
Code:
Router(config-router)#passive-interface f0/0
- Không gửi bảng định tuyến ra chỉ nhận vào trên f0/0. Dùng trong cổng nối với mạng LAN, pc

4. Cấu hình default route trong giao thức RIP


- Bước 1:
Trên router biên, ở đây giả sử là Router C thì mình phải xin DHCP từ ISP. Khi Router C xin DHCP từ ISP thì bản thân của Router C sẽ được cấp S*.

Router(config)#interface f0/0 // giả sử f0/0 là cổng kết nối với ISP
Router(config-if)#ip address dhcp​
  • Lưu ý : S*(default route) sẽ không được gửi cho các Router A, B
- Bươc 2: NAT inboud và out bound.

- Bước 3:
cập nhập default route cho các bảng định tuyến của các router bên trong
Code:
Router(config-router)#default-information originate
  • Thì nó sẽ quăng cái default route cho các Router A, Router B còn lại trong mạng.
  • kí hiệu : R*
- Lưu ý :
  • S* là default route của giao thức Static route
  • R* là default route của giao thức RIP
 
Last edited:
Top