root

Well-Known Member

Cấu hình định tuyến EIGRP trên Router CISCO


Hướng dẫn cấu hình định tuyến giao thức EIGRP trên Router cisco. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP, cách hoạt động của giao thức EIGRP.
Phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình định tuyến EIGRP trên Router Cisco. Cách cấu hình load balancing các đường đi trên bảng định tuyến EIGRP.

- Hướng dẫn cấu hình các giao thức định tuyến khác
 1. [Bài 13.1] Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router
 2. [Bài 14.1] Cấu hình định tuyến OSPF trên Router
 3. [Bài 15.1] Cấu hình định tuyến EIGPR trên Router
Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.

1. Cấu hình AS trong định tuyến EIGRP

- Cấu hình AS number trong giao thức định tuyến EIGRP trên Router CISCO.
 • Để thiết lập EIGRP cho 2 router chúng ta cần khai báo 1 giá trị định danh AS cho router mà router này thuộc về.
 • Giá trị AS này trên 2 router thuộc cùng 1 routing domain phải khớp với nhau
Code:
Router(config)#router eigrp AS
2. Bật EIGRP trên interface
- Có 2 cách:
 • Cách 1: theo kiểu distance vector
Code:
Router(config-router)#network ip major-network
Thông thường sử dụng cách này vì nhập Major-network cho nhanh :)
 • Cách 2: theo kiểu ospf
Code:
Router(config-router)#network ip wildcard
câu lệnh giống OSPF nhưng chỉ dừng lại ở wildcard và không có thêm thông số area như bên OSPF

- EIGRP thuộc nhóm advance distance vector nên chúng ta phải đánh câu lệnh no auto-sumary để nó gửi quảng bá mạng chi tiết.

Code:
Router(config-router)#no auto-sumary
- Không cho gửi các update ra các cổng mạng Lan ko cần thiết
Code:
Router(config-router)#passive-interface eth0
- Default router để ra internet
Code:
Router(config-router)#redistribute static

3. Xem bảng topology trong định tuyến EIGRP
- Lệnh để xem bảng topology
Code:
Router#Show ip eigrp topology
 • Trên bảng topology chỉ hiện những đường tốt( đường successorFeasible successor) và ko hiện những đường xấu.
 • Tay trái là FD, tay phải là AD.
 • P(passive) những mạng nào đang hoạt động kí hiệu chữ P
 • A(actice) những mạng nào đang có vấn đề kí hiệu chữ A
- Lệnh hiện all_link
Code:
Router#sh ip eigrp topology all_link
 • Hiện ra tất cả các đường link bao gồm đường tốt và đường không tốt. Nhưng đường không tốt phải thỏa điều kiện : AD = FD (min)
 • Dựa vào bảng topology ta đưa ra được loadbalacing:
Metric = [(10[SUP]7[/SUP]: Bandwidth[SUB]min[/SUB]) + ∑delay ] x 256
 • BandWidth: Kbps
 • Delay: tens of microseconds
- Để xem thông số BW,delay…
Code:
Router#show ip interface f0/1
- Bảng các thông số của 1 số interface cơ bản

cau hinh dinh tuyen EIGRP(1)

- Ví dụ: Tính Metric từ router R1 à R3


cau hinh dinh tuyen EIGRP(2)

4. Loadbalancing trong định tuyến EIGRP
- Để tính Loadbalancing ta bật bảng topology để tính
- Loadbalancing trên những đường bằng nhau(cùng Metric) và trên những đường không bằng nhau( ko cùng giá trị Metric).

- Load balacncing trên những đường bằng nhau:

 • Mặc định là loadbalancing trên 4 đường và maximum là 16 đường
 • Để chỉnh số đường Loadbalancing
Code:
Router(config-router)#maximum-path 8
- Load balancing trên những đường không bằng nhau
 • Chỉ chỉnh được Loadbalancing trên những những đường Seccessor or Feasible successor
 • Để Loadbalancing thì đường FS phải lên được bảng định tuyến
Code:
Router(config-router)#varance n
 • Mặc định n =1.
 • n x FDss > FDFd thì Feasible successor mới lên được bảng định tuyến.
Lưu ý: Nên nhân số varian n vừa phải vì khi tính toán đường đi tốt nhất thì số ở trên cực lớn à CPU xử lý cực nhiều.

5. Cấu hình Authentication trong định tuyến EIGRP

- Gồm 5 bước
 • Bước 1: tạo ra 1 móc chìa khóa(key chain)
 • Bước 2: trên móc chìa tạo ra chìa khóa(key)
 • Bước 3: đặt mật khẩu cho key(identify key)
 • Bước 4: Bật xác thực trên interface( lưu ý EIGRP chỉ bật được xác thực MD5)
 • Bước 5: Móc cái keychain vào interface
Code:
(config)#key chain name
(config-chain)#key id
(config-key-chain-key)#key-string password
(config-if)#ip authentication mode eigrp AS md5
(config-if)#ip authentication key-chain eigrp AS name key-chain

- Bước 1 hai bên ko cần giống nhau. Nhưng bắt buộc Bước 2,3 hai bên phải giống nhau.
- Để kiểm tra 2 bên có xác thực nhau chưa

Code:
Router#show ip eigrp neighber
 • Nếu 2 router đã xác thực với nhau thì chúng sẽ là neighber của nhau
 
Last edited:
Top