Fujitsu Cài đặt và vận hành Fujitsu Primergy

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
79
28
18
I. Sử dụng cổng iRMC của Server

- Fujitsu PRIMERGY Server được trang bị quản tập trung (iRMC) để có thể cài đặt server từ xa mà không cần thông qua DVD drive, thu thập log phần cứng của thiết bị, cập nhật Firmware và BIOS.
- iRMC sử dụng cổng mạng RJ45


1. Xác đinh cổng iRCM của server

Cổng mạng RJ45 phía sau server, chỉ có hình biểu tượng chiếc cờ-lê (wrench).

1.jpg


2. Đặt IP cho cổng iRMC

- Khởi động server, chọn F2 để vào BIOS.
- Tại màn hình BIOS, chọn Server Mgmt > iRMC LAN Parameters Configuration

2.jpg


- Chọn Use Static Configuration.
- Tại phần IP Configuration, thiết lập địa chỉ mong muốn. Ấn F4 để lưu và khởi động lại server.

3.jpg


- Trường hợp server đang vận hành và không thể khởi động lại để vào BIOS, địa chỉ IP của cổng iRMC đang ở dạng mặc định (Use DHCP):

Kết nối cổng iRMC vào hệ thống mạng có DHCP server hoặc kết nối cổng iRMC trực tiếp vào máy tính có dùng phần mềm cấp địa chỉ IP (ví dụ: tftpd64, dhcpsrv2.5.1...). Dùng địa chỉ IP được cấp để đăng nhập vào thiết bị.

3. Đăng nhập vào iRMC Web
- Dùng Web Browser đăng nhập IP của iRMC: http://x.x.x.x
- Default username/password: admin/admin

4.jpg4. Sử dụng chức năng mở màn hình server trên iRMC Advanced Video Redirection (AVR)
- Góc trên bên phải màn hình iRMC, click vào biểu tượng AVR, chọn Start Video Redirection.

5.jpg


- Làm việc trên màn hình AVR, tương tự như màn hình chính của server

6.jpg


5. Sử dụng chức năng mount file iso trên iRMC
- Trên màn hình AVR, chọn Media.
- Browse đến file ISO cần sử dụng, chọn Connect.
- Lúc này file ISO được mount vào server, tương tự như dùng DVD drive.

7.jpg


6. Kiểm tra thông tin, thu thập log phần cứng của server
- Ở tab System, lần lượt vào các section: Systemboard, Power, Cooling, Mass Storage, Network, AIS Connect.

8.jpg


- Ở tab Logs, trong phần System Event Log, chọn Save Event Log.

9.jpg


- Ở tab Tools, phần Reports:
System Report: Save
PrimeCollect: Generate sau đó Save Log

10.jpg


7. Cập nhật iRMC Firmware và BIOS cho server

- Download source cập nhật iRMC Firmware và BIOS cho server:
- Vào trang hỗ trợ của hãng

- Chọn Product search
11.jpg


- Chọn model server cần update, ví dụ: PRIMERGY RX2540 M5

12.jpg


- Ở tab DOWNLOADS, Selected operating system: OS Independent BIOS, Firmware.

13.jpg


- Ở mục Driver, chọn Server Management Controller > Firmware Update for TFTP Flash > Direct download.

14.jpg


- Ở mục BIOS, chọn Flash – BIOS > Direct download.

15.jpg


- Update iRMC Firmware (không yêu cầu reboot server):
Vào giao diện iRMC Web, chọn Tools > Update > iRMC Update > Select... Browse đến file update RMC Firmware (có định dạng *.BIN), chọn Start Update.
Sau khi update xong, chọn Reboot RMC (sẽ mất kết nối đến iRMC Web một khoảng thời gian ngắn).
Hoàn thành update iRMC Firmware.

16.jpg

- Update BIOS (có reboot server):
Vào giao diện iRMC web, chọn Tools > Update > BIOS Update. Browse đến file update BIOS (có định dạng *.UPC, ví dụ: D3384-B1x R1.15.0.UPC), chọn Start Update.

Lưu ý:
Nếu server đang tắt, server sẽ tự động bật để tiếp tục quy trình update BIOS (flash process).
Nếu server đang bật, cần restart server để tiếp tục quy trình update BIOS (flash process).
Hoàn thành update BIOS.

17.jpg


II. Cài đặt RAID cho các đĩa cứng

Trước khi cài đặt hệ điều hành, server được khuyến nghị cài đặt RAID cho các đĩa cứng.
RAID có thể được cài đặt từ BIOS, hoặc từ phần mềm Fujitsu ServerView RAID Manager.
Phần mềm này được tích hợp sẵn vào đĩa Fujitsu ServerView Installation Manager đi kèm theo server, hoặc có thể download file ISO đĩa Fujitsu ServerView Installation Manager theo link bên dưới:

https://cloud.fujitsu-vn.com.vn/s/qYosKFPPD5X8M7y
Link download file iso Fujitsu ServerView Installation DVD mới nhất:
(Tab Applications ServerView - ServerView Suite CDs/DVDs/ISO-Images! ServerView Installation DVD)

https://support.ts.fujitsu.com/IndexQuick Search Result.asp?q=serverview+installation manager

Link tài liệu chi tiết ServerView RAID Manager:
https://support.ts.fujitsu.com/Index Download.asp?Software Guid=BE004738-14B2-43CB-87C4-87D4E52F2089

Nội dung tóm tắt bên dưới:
 • Boot vào Fujitsu ServerView Installation Manager, chọn Maintenance.
 • Chọn ServerView RAID.
 • Cấu hình RAID từ màn hình ServerView RAID.
1. Boot vào Maintenance - ServerView Installation Manager
Dùng đĩa Fujitsu ServerView Installation Manager cho vào DVD drive, hoặc mount file ISO đĩa này ở RMC Web. Khởi động server, boot vào DVD drive.
Chọn Maintenance:

18.jpg


2. Chọn ServerView RAID

19.jpg


3. Cấu hình RAID ở màn hình ServerView RAID
- Ở màn hình ServerView RAID, chọn Write Acess.
- Chuột phải vào RAID Controller của server (ví dụ: PRAID EP400i), chọn Create Logical Drive.

20.jpg


- Cấu hình RAID theo mong muốn: RAID level, Stripe size, Capacity of the logical drive, Name, Init mode, Cache settings, Add đĩa vào RAID.
- Chọn Create sau khi đã chọn và điền xong thông tin cấu hình.
- Hoàn thành cài đặt RAID cho các đĩa cứng.

21.jpg


III. Cài Đặt Hệ Điều Hành

Fujitsu PRIMERGY Server sử dụng đĩa Fujitsu ServerView Installation Manager để bắt đầu cài đặt hệ điều hành Windows/Linux.

Đối với hệ điều hành Vmware ESXi, có thể cài đặt từ Fujitsu Customer Image, được download từ trang Vmware.
Đĩa Fujitsu ServerView Installation Manager hỗ trợ toàn diện các driver, firmware, add-on feature của hệ điều hành được cài đặt nhằm vận hành server tốt nhất.
Đĩa này đi kèm theo server, hoặc có thể download file ISO theo link bên dưới:

https://cloud.fujitsu-vn.com.vn/s/qYosKFPPD5X8M7y

Link download file ISO Fujitsu ServerView Installation DVD mới nhất:
(Tab Applications ServerView - ServerView Suite CDs/DVDs/ISO-ImagesServerView Installation DVD)

https://support.ts.fujitsu.com/Index Quick SearchResult.asp?q=serverview+installation+manager

Link tài liệu chi tiết ServerView Installation Manager: \
https://support.ts.fujitsu.com/Index Download.asp?Software Guid=ED3046C6-67B3-4B5A-9F89-5ADE6117AD9E

Nội dung tóm tắt bên dưới:
 • Cài đặt hệ điều hành VMware ESXi.
 • Cài đặt hệ điều hành Windows/Linux.
1. Cài đặt hệ điều hành VMware ESXi

- Server đã được cài RAID cho các đĩa cứng.
- Download Fujitsu Custome Image cho hệ điều hành cần cài đặt (ví dụ: ESXi 6.5, ESXi 6.7...) từ trang VMware.
Hình bên dưới: Download Fujitsu Custom Image for ESXi 6.7 U3 GA Install CD


22.jpg


- Burn file ISO này thành đĩa cho vào DVD drive, hoặc mount file ISO vào iRMC Web.
- Khởi động server, boot vào DVD drive.
- Bắt đầu cài đặt hệ điều hành VMware theo hướng dẫn trên màn hình.
- Chọn cài đặt vào Logical Drive đã cấu hình RAID trước đó, ví dụ như hình bên dưới:

23.jpg


- Tiếp tục các bước cài đặt VMware ESXi trên màn hình.
- Hoàn thành cài đặt hệ điều hành VMware ESXi.


2. Cài đặt hệ điều hành Windows/Linux

- Server đã được cài RAID cho các đĩa cứng.
- Dùng đĩa Fujitsu ServerView Installation Manager cho vào DVD drive, hoặc mount file ISO đĩa này ở RMC Web.
- Khởi động server, boot vào DVD drive.
- Chọn Deployment.

24.jpg


- Chọn cài đặt căn bản (Typical) hay có điều chỉnh (Customized). Hình bên dưới chọn Customized.

25.jpg


- Chọn chi tiết hệ điều hành, ví dụ: Windows – MS Windows Server 2016 – Windows Server 2016 Standard. Chọn Next. –
- Tiếp tục theo hướng dẫn trên màn hình cài đặt, chọn dung lượng ổ đĩa của hệ điều hành.

26.jpg


- Chọn loại source cài đặt hệ điều hành.

27.jpg

- Điền vào các thông tin cần thiết của hệ điều hành. Key của hệ điều hành có thể điền sau khi cài đặt xong.

28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg- Chọn Start Installation.

34.jpg

- Tiếp tục các bước cài đặt hệ điều hành theo hướng dẫn trên màn hình: yêu cầu lấy source ServerView Installation Manager ra, bỏ source OS vào, reboot server.
- Hoàn thành cài đặt hệ điều hành Windows/Linux.
 

Attachments

 • 34.jpg
  34.jpg
  80 KB · Views: 0
Last edited:
Chào bạn, mình đang sử dụng máy chủ PRIMERGY RX2540 M4, mình đã cài Raid xong rồi nhưng khi cài windows server 2016 thì không nhìn thấy ổ cứng đâu (mình dùng ổ SSD).
Bạn hướng dẫn mình cách xử lý với, mình đã thử down driver trên trang chủ add vào mà vẫn không được. Tks bạn !
 
Chào bạn, mình đang sử dụng máy chủ PRIMERGY RX2540 M4, mình đã cài Raid xong rồi nhưng khi cài windows server 2016 thì không nhìn thấy ổ cứng đâu (mình dùng ổ SSD).
Bạn hướng dẫn mình cách xử lý với, mình đã thử down driver trên trang chủ add vào mà vẫn không được. Tks bạn !
Bạn tải server view cho Primergy RX2540 M4 chưa. Load iso đó vào để hệ thống tự động detech ổ cứng bạn nhé
 
 • Like
Reactions: VuTung
Chào bạn, mình đang sử dụng máy chủ PRIMERGY RX2540 M4, mình đã cài Raid xong rồi nhưng khi cài windows server 2016 thì không nhìn thấy ổ cứng đâu (mình dùng ổ SSD).
Bạn hướng dẫn mình cách xử lý với, mình đã thử down driver trên trang chủ add vào mà vẫn không được. Tks bạn !
Hi bạn,
Bạn đã tải drive cho card raid/sas r, xong dến bước này bạn có load driver vào chưa ah

1713874552154.png


1713874631576.png
 
 • Like
Reactions: VuTung
Các bạn cho mình hỏi. Mình đang sử dụng máy PRIMERGY RX2510 M2, update IRCM và bios đều không được. Mình up qua IRCM ko được. Tiến hành tải bản burn ra USB để boot từ cổng usb máy chủ. Chạy bình thường nhưng khi load xong báo bản tải không đúng. Mình có lên trang fujitsu để tải theo đúng mã máy PRIMERGY RX2510 M2.
- Bản IRCM hiện tại của mình: 8.84F (Base: 8.84.F) bản mới là: 09.69F
- Bios update cũng bị lỗi.
 
Mình đã update được rồi. lý do phải up từ dưới thấp lên bản cao chứ vọt cao luôn ko được.
Vif nhiều hãng như HPE, Dell, Fujitsu, IBM đều phải update như vậy nhé bạn. vì đó là hot fixx nên sẽ phụ thuộc vào bản trước đó nên mình sẽ phải update tới bảng nó cho phép rồi mới update lên bản cao hơn được
 
Có vấn đề nữa là khi e mount ServerView Installation DVD vào ổ ảo thì boot từ DVD đó không được nhỉ.
 
Có vấn đề nữa là khi e mount ServerView Installation DVD vào ổ ảo thì boot từ DVD đó không được nhỉ.
Thường mount ServerView Installation DVD xong thì server sẽ tự động chọn Virutal DVD đó làm boot đầu tiên. Tuy nhiên một số trường hợp sẽ không được chọn. Có thể nhấn F12 để chọn Boot Manager sau đó chọn DVD bạn nhé.
 
Thường mount ServerView Installation DVD xong thì server sẽ tự động chọn Virutal DVD đó làm boot đầu tiên. Tuy nhiên một số trường hợp sẽ không được chọn. Có thể nhấn F12 để chọn Boot Manager sau đó chọn DVD bạn nhé.
Em có chọn F12 để boot rồi ấy chứ. nhưng nó báo lỗi. e chụp lại ảnh đây ạ.
 
Em có chọn F12 để boot rồi ấy chứ. nhưng nó báo lỗi. e chụp lại ảnh đây ạ.
Với Case này bạn có 2 hướng. 1 là bạn bỏ Secure Boot đi (disabled Secure Boot),
2. Press OK, Press any key to perform MOK management, Enroll key from disk, VTOYEFI, ENROLL_THIS_KEY_IN_MOKMANAGER.cer, Continue, Yes, Reboot.
với case thứ 2 có thể tham khảo link này https://askubuntu.com/questions/145...1a-security-violation-while-installing-ubuntu
 
Với Case này bạn có 2 hướng. 1 là bạn bỏ Secure Boot đi (disabled Secure Boot),
2. Press OK, Press any key to perform MOK management, Enroll key from disk, VTOYEFI, ENROLL_THIS_KEY_IN_MOKMANAGER.cer, Continue, Yes, Reboot.
với case thứ 2 có thể tham khảo link này https://askubuntu.com/questions/145...1a-security-violation-while-installing-ubuntu
Em bỏ Secure Boot đi (disabled Secure Boot) là ok ngon rồi ạ. Mà đã có ai cài Promox lên con này chưa ạ
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu