Zabbix Cài đặt Zabbix 6.0 LTS trên Linux

BlackDrag0n

Internship/Fresher
Jan 4, 2021
27
1
16
3
Zabbix là một giải pháp giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã nguồn mở nổi tiếng, có nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho hệ thống mạng tầm trung và lớn của các doanh nghiệp hiện tại với mức chi phí đầu tư vừa phải.
Các điểm nổi bật về Zabbix:
 1. Giám sát linh hoạt: Zabbix cho phép theo dõi, phân tích và hiển thị thông số hoạt động của các thiết bị, máy chủ và ứng dụng trong mạng của bạn.
 2. Tính toàn vẹn và tùy biến: Zabbix có khả năng tùy chỉnh cao và cung cấp thông báo sự cố qua email, SMS, OTP App, và nhiều cơ chế thông báo khác.
 3. Giao diện web tinh tế: Báo cáo, biểu đồ và cấu hình thông số của Zabbix có thể dễ dàng truy cập qua giao diện web đẹp mắt.
Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt các thành phần của Zabbix 6.0 LTS trên các node server/VM riêng biệt.
Untitled-2024-02-29-1951.png

Bài viết sẽ gồm các mục

Chuẩn bị


Chuẩn bị 2 VM
HostnameIPOSvCPURAMDisk
ZabbixWeb10.123.50.60Ubuntu 22.04.4 LTS4880
ZabbixDB10.123.50.61Ubuntu 22.04.4 LTS48180
Trong môi trường này mình sẽ sử dụng lớp mạng 10.123.50.0/24, gateway là 10.123.50.250 và user sẽ là root

Tiến hành cấu hình cơ bản
VM: ZabbixWeb
Đặt IP

vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml
Bash:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  ens160:
   addresses:
   - 10.123.50.60/24
   nameservers:
    addresses:
    - 1.1.1.1
    search: []
   routes:
   - to: default
    via: 10.123.50.250
 version: 2
Sau khi cấu hình xong dùng lệnh netplan apply để update IP
Bash:
netplan apply
Đặt Hostname
Bash:
hostnamectl set-hostname ZabbixWeb
Update và cài đặt các package cần thiết
Code:
apt update && apt upgrade -y
## Cấu hình Zabbix Repository
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb
dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb
apt update
## Cài dặt Zabbix Server, Frontend, Agent
apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php php8.1-pgsql zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
## Cài đặt postgresql client
apt-get install postgresql-client
VM: ZabbixDB
Đặt IP

vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml
Bash:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  ens160:
   addresses:
   - 10.123.50.61/24
   nameservers:
    addresses:
    - 1.1.1.1
    search: []
   routes:
   - to: default
    via: 10.123.50.250
 version: 2
Sau khi cấu hình xong dùng lệnh netplan apply để update IP
Bash:
netplan apply
Đặt Hostname
Bash:
hostnamectl set-hostname ZabbixDB
Update và cài đặt các package cần thiết
Code:
apt update && apt upgrade -y
## Cài đặt Docker
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh ./get-docker.sh
Tạo phân vùng chứa Database
Hiện tại phân vùng của mình như sau
Bash:
root@ZabbixDB:~# lsblk
NAME           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0            7:0  0  62M 1 loop /snap/core20/1587
loop1            7:1  0 79.9M 1 loop /snap/lxd/22923
loop2            7:2  0 63.9M 1 loop /snap/core20/2182
loop3            7:3  0  87M 1 loop /snap/lxd/27037
loop4            7:4  0 40.4M 1 loop /snap/snapd/20671
sda             8:0  0  80G 0 disk
├─sda1           8:1  0  1M 0 part
├─sda2           8:2  0  2G 0 part /boot
└─sda3           8:3  0  78G 0 part
 └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0  0  39G 0 lvm /
sdb             8:16  0 100G 0 disk
sr0            11:0  1 1024M 0 rom
Minh sẽ sử dụng /dev/sdb để tạo phân vùng chứa của Database và mount nó vào /app
Bash:
pvcreate /dev/sdb
vgcreate data-vg /dev/sdb
lvcreate -l +100%FREE data-vg --name data-lv
mkfs.xfs /dev/data-vg/data-lv
mkdir /app
## Phần này sẽ mount tự động khi khởi dộng lại máy
echo "/dev/data-vg/data-lv /app xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
Các bạn có thể tham khảo bài viết về LVM của mình dể hiểu thêm phần này nhé

Cấu hình và khởi tạo ZabbixDatabase


Ở đây mình sẽ sử dụng Docker để tạo Service PostgreSQL, chuẩn bị folder và file docker-compose để tạo Postgresql
Bash:
mkdir /app/postgresql && cd /app/postgresql
Sau đó tạo file [docker-compose.yml với nội dung bên dưới, Các giá trị POSTGRES_USER, POSTGRES_PASWORD, POSTGRES_DB có thể thay đổi, bên dưới là các giá trị mình sẽ sử đụng trong bài viết
YAML:
version: '3'
services:
 database:
  image: 'postgres:latest'
  volumes:
   - /app/postgresql/data/:/var/lib/postgresql/data/
  ports:
   - 5432:5432
  environment:
   POSTGRES_USER: zabbix
   POSTGRES_PASSWORD: zabbix
   POSTGRES_DB: ZabbixDB
Sau khi hoàn tất file docker-compose.yml, sử dụng lệnh sau để service chạy
Bash:
docker compose up -d
Như vậy là hoàn tất quá trình cài đặt ZabbixDB

Cấu hình ZabbixWeb


Chạy lệnh sau trên ZabbixWeb để thiết lập Database trên DB
Bash:
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | psql -h 10.123.50.61 -p 5432 -U zabbix ZabbixDB
Cấu hình file /etc/zabbix/zabbix_server.conf, tìm các giá trị bên dưới và sửa lại giá trị đã cấu hình
Lưu ý: Có phân biệt ký tự hoa và thường
Bash:
DBHost=10.123.50.61
DBName=ZabbixDB
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix
Sửa file /etc/zabbix/nginx.conf để thay đổi giá trị port, bỏ dấu # trc gía trị listen
Bash:
# listen 8080;
Sau khi hoàn tất, tiến hành bắt đầu tiến trình của Zabbix Server và Agent
Code:
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm
Truy cập vào trang web Zabbix, như trong trường hợp của mình sẽ là 10.123.50.60:8080
1709210631833.png

Chọn Next Step để tiếp tục
1709210652702.png

Khai báo thông tin connection tới database
1709210784426.png

1709210794483.png

8779_c2cbac91ca2af5985b3364741dafe886.png

1709210883245.png


Kết quả cuối cùng :D. User/Pass mặc định sẽ là Admin/zabbix ( Lưu ý A viết hoa)
1709210922265.png
 

Attachments

 • 1709210802333.png
  1709210802333.png
  90.1 KB · Views: 0
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu