Splunk Cấu hình đẩy log vCenter về Splunk

pluto

Internship/Fresher
Sep 8, 2020
51
11
8
Cấu hình đẩy log vCenter về Splunk


Để cấu hình đẩy log vCenter về Splunk, tiến hành đăng nhập vào VMware vCenter Server Management:
1642944924902.png

Giao diện sau khi đăng nhập thành công:
1642944971403.png
Tiếp theo, chọn Syslog > Edit:
1642944992633.png

Hoàn thành các thông tin như hình sau, sau đó chọn SAVE:
  • Server Address: địa chỉ IP của Remote syslog servers( địa chỉ IP nhận log của hệ thống Splunk).
  • Protocol: Chọn giao thức đẩy log
  • Port: Nhập số port của log vCenter (tùy sizing datasource trên Splunk để có port cho từng datasource)
1642945008137.png

Sau khi cấu hình thành công, kết quả như hình sau:
1642945042507.png

Truy cập hệ thống Splunk, kiểm tra xem đã có đủ và đúng log của vCenter hay chưa:
1642945053336.png
Như vậy, đã hoàn thành đẩy log vCenter về hệ thống Splunk.
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu