Cisco SEC Hướng dẫn cách sử dụng cơ bản Cisco Secure Endpoint

HanaLink

Junior – IT Sơ cấp
Mar 11, 2022
137
15
18
25
Ho Chi Minh City
I. Giới thiệu
Cisco Secure Endpoint (trước đây là AMP for Endpoints) là một giải pháp Bảo mật điểm cuối toàn diện được thiết kế để hoạt động như một sản phẩm Phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR) độc lập và là một phần quan trọng của Kiến trúc Cisco SecureX EDR/XDR
1695799628277.png

 • Thu thập thông tin:Thông tin cần thiết về môi trường của bạn
 • Thiết kế và triển khai: Lập kế hoạch chính sách và triển khai
 • Vòng đời hoạt động: hoạt động sản phẩm hàng ngày, áp dụng chính sách, cập nhật và nâng cấp điểm cuối
 • Kiến trúc bảo mật: Kích hoạt các công cụ Săn tìm đi kèm, ví dụ: Phản hồi mối đe dọa SecureX hoặc Tìm kiếm điểm cuối theo thời gian thực. Kích hoạt SecureX bao gồm ứng dụng Ribbon. Hiểu Menu Pivot và thêm Thông tin về mối đe dọa của bên thứ 3. Kích hoạt các tác vụ/tính năng Hậu lây nhiễm có sẵn có trong sản phẩm Điểm cuối an toàn
 • Hoạt động bảo mật: Kích hoạt điều phối SecureX để tự động hóa và điều phối các hoạt động bảo mật. Tích hợp và nâng cao Kiến trúc bảo mật hiện có và tích hợp vào môi trường SOC hiện có
Trong quá trình triển khai trên toàn doanh nghiệp, bạn nên thực hiện dần dần các giai đoạn này, bắt đầu từ việc thu thập thông tin cho đến thiết lập tích hợp. Việc xem xét và cải tiến liên tục cũng là một phần của việc triển khai Điểm cuối an toàn thành công.
1. Thu thập thông tin
Thu thập thông tin là điểm khởi đầu cần thiết để đảm bảo trải nghiệm triển khai và cấu hình Điểm cuối an toàn suôn sẻ nhất. Phần này nêu ra những cân nhắc quan trọng xung quanh dữ liệu môi trường, dữ liệu sản phẩm bảo mật và việc thu thập các yêu cầu tuân thủ.

 • Hệ điều hành điểm cuối (Windows/Linux/macOS)
 • Số lượng điểm cuối
 • Các sản phẩm và kiến trúc bảo mật hiện có
 • Quy trình triển khai phần mềm
 • Ứng dụng tùy chỉnh
 • Tính khả dụng của proxy
 • Thông tin kết nối điểm cuối (yêu cầu proxy, tường lửa từ xa (VPN) hoặc cục bộ
 • Yêu cầu về quyền riêng tư
2. Lập kế hoạt thiết kế và triển khai
Giai đoạn Lập kế hoạch Thiết kế và Triển khai là bước chuẩn bị tiếp theo. Giai đoạn này tận dụng dữ liệu được thu thập trong phần thu thập thông tin để đưa ra các quyết định liên quan đến việc triển khai xung quanh việc sử dụng Điểm cuối an toàn, lập kế hoạch cấu hình và thiết lập chính sách.
 • Vô hiệu hóa tính năng chặn TLS cho Giao tiếp điểm cuối an toàn vì nó sẽ làm gián đoạn giao tiếp.
 • Không nên sử dụng Máy chủ cập nhật AMP khi triển khai Đám mây công cộng trong môi trường băng thông mạng cao hoặc cho các điểm cuối được kết nối trên mạng bên ngoài.
 • Tác động của ứng dụng đến trình kết nối.
 • Xin lưu ý rằng Phát hiện tùy chỉnh nâng cao chỉ hoạt động trên các tệp có cách xử lý không xác định.
Cisco Secure Endpoint hỗ trợ cài đặt trên các phiên bản windows với bộ xử lý Intel x86 32-bit và 64-bit (kể từ phiên bản 8.0.1, chỉ các phiên bản Windows 64-bit được hỗ trợ) chi tiết theo bảng dưới đây:
Phiên bản WindowsCisco Secure Endpoint VersionYêu cầu Updates
Windows 7 (ESU Required)7.4.1 - 7.5.117.5.11 (KB5003228), 7.5.9 (KB5003228), 7.5.7 (KB5003228)
Windows 87.4.1 - 7.5.11
Windows 8.17.4.1 - 7.5.117.5.11 (KB5011564), 7.5.9 (KB5011564), 7.5.7 (KB5011564)
Windows 10 version 21H17.4.1 - 8.1.78.1.7 (KB5011487), 8.1.5 (KB5011487), 8.1.3 (KB5011487), 7.5.11 (KB5011487), 7.5.9 (KB5011487), 7.5.7 (KB5011487)
Windows 10 version 21H27.5.1 - 8.1.78.1.7 (KB5011487), 8.1.5 (KB5011487), 8.1.3 (KB5011487), 7.5.11 (KB5011487), 7.5.9 (KB5011487), 7.5.7 (KB5011487)
Windows 10 version 22H27.5.7 - 7.5.11, 8.1.3, 8.1.7N/A
Windows 117.5.1 - 8.1.78.1.7 (KB5011493), 8.1.5 (KB5011493), 8.1.3 (KB5011493), 7.5.11 (KB5011493), 7.5.9 (KB5011493), 7.5.7 (KB5011493)
Windows 11 version 22H27.5.7 - 7.5.11, 8.1.3, 8.1.7N/A
Windows 10 IoT Enterprise*7.5.5 - 8.1.7N/A
Windows Server 2008 R2 (ESU Required)7.4.1 - 7.5.117.5.11 (KB5011552), 7.5.9 (KB5011552), 7.5.7 (KB5011552)
Windows Server 20127.4.1 - 7.5.117.5.11 (KB5011535), 7.5.9 (KB5011535), 7.5.7 (KB5011535)
Windows Server 2012 R27.4.1 - 7.5.117.5.11 (KB5011564), 7.5.9 (KB5011564), 7.5.7 (KB5011564)
Windows Server 2016 (Desktop & Server Core)7.4.1 - 8.1.78.1.7 (KB5011495), 8.1.5 (KB5011495), 8.1.3 (KB5011495), 7.5.11 (KB5011495), 7.5.9 (KB5011495), 7.5.7 (KB5011495)
Windows Server 2019 (Desktop & Server Core)7.4.1 - 8.1.78.1.7 (KB5011503), 8.1.5 (KB5011503), 8.1.3 (KB5011503), 7.5.11 (KB5011503), 7.5.9 (KB5011503), 7.5.7 (KB5011503)
Windows Server 20227.4.5 - 8.1.78.1.7 (KB5011497), 8.1.5 (KB5011497), 8.1.3 (KB5011497), 7.5.11 (KB5011497), 7.5.9 KB5011497), 7.5.7 (KB5011497)
Ngoài ra Cisco Secure Endpoint cũng yêu cầu các thông tin về phần cứng tối thiểu của windows như bảng bên dưới:
DesktopServer
CPU1 GHz hoặc nhanh hơn2 GHz hoặc nhanh hơn
RAM1 GB2 GB
Disk650 MB free disk space650 MB free disk space
Disk for TETRA1 GB free disk space1 GB free disk space
Tham khảo thêm các yêu cầu đối với Linux, macOSiOS.
Các bước cơ bản cần để thiết lập bảng điều khiển:
 • Thiết lập tài khoản người dùng: Để đảm bảo quyền truy cập vào tất cả các tùy chọn cấu hình có sẵn, chức năng của sản phẩm và thông tin nhạy cảm, điều quan trọng là người dùng phải bật xác thực hai yếu tố.
 • Tạo và định cấu hình Chính sách và Nhóm: Có hai loại chính sách chính được cung cấp theo mặc định là Audit (Kiểm tra) và Protect (Bảo vệ)
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát mức độ phổ biến và bùng phát:
 • Tạo loại trừ
 • Kích hoạt hành động tự động
 • Thiết lập Máy chủ cập nhật AMP

II. Cài đặt chính sách Policy trong Cisco Secure Endpoint
Bước 1: Các chính sách trên Cisco Secure Endpoint sẽ được cấu hình theo từng hệ điều hành được định nghĩa từ trước, để cấu hình chính sách truy cập vào phần Management > Policies > New Policy và chọn hệ điều hành thích hợp:

Bước 2: Các chính sách sẽ được cấu hình tùy vào chính sách bảo mật của hệ thống chia thành nhiều thành phần nhỏ.
Ở mục Modes and Engine (Chế độ và công cụ) cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tất cả các động cơ có sẵn và các chế độ của nó. Nó hiển thị Cài đặt được đề xuất cho Máy chủ và Máy trạm.

Bước 3: Ở mục Define and manage Exclusions cho phép Cisco Secure Endpoint hoạt động tương thích với các ứng dụng từ bên thứ ba cũng như các ứng dụng được tự định nghĩa.

Bước 4: Ở mục Proxy, tùy chỉnh theo các lưu ý sao:
 • Không bao giờ kiểm tra Lưu lượng TLS trên proxy, điều này sẽ làm gián đoạn liên lạc trên đám mây
 • Khi sử dụng xác thực Proxy, có một số trường hợp xác thực NTLM không được hỗ trợ (xem lại tài liệu sản phẩm)
 • Nếu máy chủ proxy được định cấu hình, mọi cập nhật sẽ được thực hiện thông qua proxy
 • Giao tiếp trên đám mây là giao tiếp động và chuyển sang giao tiếp trực tiếp nếu không có proxy


Bước 5: Ở mục Outbreak Control cho phép thực hiện các hành động ngăn chặn sự lây lan của phần mềm độc hại và hoạt động liên quan đến phần mềm độc hại.


Bước 6: Ở mục Product Updates cho phép cấu hình thời gian tiến hành update Secure Endpoint và hành động sau khi update.

Bước 7: Mục Advanced Settings > Administrative Features cho phép cấu hình thời gian Cisco Secure Endpoint kết nối về cloud để update policy và kiểm tra trạng thái kết nối. Ngoài ra, còn cho phép cấu hình password cho việc gỡ cài đặt hoặc stop các services Cisco Secure Endpoint.

Còn phần TETRA cho phép cấu hình engine để bảo vệ thiết bị đầu cuối ngay cả khi không kết nối về Cisco cloud đồng thời cấu hình các loại scan và cấu hình thời gian update các dữ liệu TETRA.
'
 
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu