CheckPoint Hướng dẫn cài đặt Harmony Endpoint trên Windows

khanhle

Internship/Fresher
Aug 25, 2022
32
0
6
20
Đăk lăk
1. Cài đặt endpoint trên Windows
Để cài đặt endpoint trên windows, ta sẽ upload trực tiếp trên Smart Endpoints. Nếu không upload được trực tiếp trên Smart Endpoint thì ta sẽ upload bằng file trên trang của checkpoint E87.31 Endpoint Security Clients for Windows OS (checkpoint.com)

sx-Bb9xXqCM648ApBGyV7F_MJy92ifXSz9xAp5I2Kgdp89fsLpwrM8CsJGOS1IhhRIe2yrHoIO34NmEgPNCofVDlCzCJX5wro-eVk7uIqq_yxpS5QrxFB8ohg71j1ScoMWjHTiiEvrUYrY5n_64eP9A


mI1m05XRMBoesRB-yOEmEzHMblJMWlRMVJctbORxDkAp9y9KdbiUZmxtBII9JTcNsy6WzUFdzzado7oVOiAUW-sgDufGYgYkTx325cy1v_a_KaSxGiTbQww6z1bkzYa4OKrD-UtRQXxf7Qmp9-kiSRc


Sau khi giải nén file cài đặt xong thì vào mục Deployment -> Software Deployment rules -> Load a folder containing client installers. Lúc này hãy chọn folder đang lưu trữ file đã tải ở bước trước và chờ cho quá trình upload các gói windows thành công.
DAViYdHX-XbM5pXuHnLxnK17ihUWaH4b6B910rq90nOwfPLV9OstsFdyPLaagk6K7QaXd4u58ZNuzd__nKa-zTfHes87ak_N41TIy1h46T6XxgsIWEkgyu5M4bHGbQhL06pa4P5yxa4MyglIv2xkd14

W6Hy5n0m0-0Itm9sRwlMdTlUM463zyxHertrZB4nZKpM-K52MXNbgvIC2wdlROstmoe4w7i0phgP7U3-CQosCdanHbxQ750AQzCOG4JucZuNYELGnZSkaD186pmj0jnWHqj62c6K2FTkeoZdsZ9OP58


1.2. Cài đặt Harmony Endpoint tự động
Để cài đặt Harmony Endpoint tự động vào Harmony Endpoint và chọn download trên thanh thông báo
EfdYvsYYTicWG1c9E7vh3sZEBaK5VY9ANW_FW6uzU51Lmk0kOu9aSaD2M01nW9YAondzWgo0SogTymJBBbEAwjl7j7hey8kEcYwXGUjkWiz9-ZDFEbu54nqvylnX1N9M_Q6yH551R-EvhCtgToYqQVA


Lựa chọn version và hệ điều hành tương thích trong trường này sẽ là Windows

rSN3f4Cjtzq22sycSc9Kf4o9QGTZxKY5KHT5ep6LEU6C0rMfvmbkIN0BAxOTPUfUX0bNUB_XeDn8OPba52GC6jZ1vjhkECk15KScf8VHl9tWSEHY9FRv3IRrZpOawcbJ4D18FQZI0ZF29zSg44PETcQ


Sau khi download Endpoint về chọn chuột phải vào ứng dụng và chọn Run as administrator để mở chạy ứng dụng với quyền admin
NBriZmpk8MJDOZPNMET2VC13zbdzST3Acw4d0Ka4wBE0OrJAMEc0H0koJjAC-P7oJFVTFlwLddpKasZjFLRf9bucXmWrbxHIevPdDJKHrsL9iQLpKlxy86GlNmHMVgu6ElSHniPDuu15ku0KJ5Vd15k

9xbPqylSoCCOatzM9ipayXp-EuR7flGu72DJxUsbV7t3Pl1QtZjXIjPLZ6rSDbaN5ZNBsTaf_lyg5DS2vQSm3SYFy5QDRE6vE-g7ylJnSru0UpTMDxrTsTRMHH5WLCwwGc7_7aDM-1pFofsisGGFSFU

1.3. Cài đặt Harmony Endpoint bằng thủ công
Việc cài đặt Harmony Endpoint bằng thủ công khác với việc cài đặt bằng tự động là không cần download các blade về mà sẽ tích hợp các blade có sẵn trong file rồi tiến hành download xuống thiết bị thôi.
Truy cập Deployment -> Package for Export -> Add package

N2Vd_1o-kOYcZflzf1wfF6gwLAdSKyeaTPLeQokxTPGGdRE7FnyZinXxwyLiPjyWs8KkoSWNObqP5tTvRNPrcod41wLtM_jDlux-jY63r-vjRATVLpoFyrowrcw_l-uHTv7KVFVvCvqVTfR9aiXcJOY

Sau khi tạo một file mới bao gồm các blade có sẵn trên file ta sẽ điều chỉnh lại một số thông tin theo nhu cầu của phiên bản OS và tính năng riêng.
sXkVBm0NwLYoCzOQJXcRnS0pdH0oCQPAZN7QXPv_p2f20rPIQFlasV8ZTI01x-mOclX1lWCUQ4PQ2ZsoVmXHMXiSpPtrwWMQzVXCpWMKtCfDZRrj3u3XunH3wRfMwggqxas0Voco91hXE6EKTMl-Gu8

Để tiến hành download file, chọn vào file muốn Download chọn Download Package…
Chờ quá trình download hoàn tất sẽ hiển thị thông báo như ảnh dưới
3-7qkh5J3I9kRFXzFed0_7lESiIQsG_xue6gbPTBZEV3JZ1_QVvyvyfs3Jz7UndTMSncGjuejePZjgGiL_KtmRFDLzXrZ78wKIvOROGKxpme9Z4jP-JCNGJYCs2PRg_plehvohLoTExUo48PLgKW4rs


Khi download xong, chạy file cài đặt và đợi quá trình cài đặt một cách tự động sau đó thiết bị sẽ restart lại. Sau khi restart xong thì đã hoàn tất quá trình cài đặt Harmony Endpoint
73sCtpCB0UKvVCsDpbJnuwHJ6nju0TXsvTZE2JowJV-5htMuGLEjdMM_Rrr90IrwUD-s35ChnOVrG_3A0f-hat7_8txozaqVU4OoELeciudETUwk9QmJi5ho7P_ooDDHeQOqsJWFBIf76FY0u9VgmQk

kCdrmrYSSXtLH_Ognfc_6w0kwsHvxr3aFiY49FFV9JnRGZXlL0jqqsGn51qp8RGUNYN0x-Gv8g1Lzg8hj8qSOUKneW94Ccovl_wwFXNTMyqriCyqP5Dfp4i6XmJzAxNPw7mhVewSm5EPO4bJilOdtgs

Nếu cài đặt thành công sẽ xuất hiện hình ảnh của Checkpoint Endpoint
96z5yYgTS-Kx3c-NLdBNraAfu0AU5YT9eCoXZH7M_rRk57cvb9LsTg7yHEC9wio5ofCsIy5o0fs6A6_FoBqdrODz_PtTyUNwKAz25U3DVOgabi7E9Sm9rAbevoGUt53_6qyZtU6WRG1iJS8NuZzwzbU


4.3. Cài đặt Harmony Endpoint bằng file Script

Cách cài đặt này sẽ nhanh hơn và tiện lợi hơn đối với hệ thống có nhiều thiết bị.Trong cách này sẽ sử dụng cho file .MSI và sử dụng MSIexec để truy xuất tới nơi lưu trữ file cài đặt endpoint và thực hiện các chức năng một cách tự động
Vào notepad nhập cách lệnh sau:
  • @echo off: tắt prompt của CMD.
  • msiexec: command dùng để install các package .MSI.
  • /i: install.
  • \\10.120.196.116\Users\Administrator\Downloads\CP_EPS_E86.80_Clients\Desktop\x64\EPS.msi: đường dẫn tới thư mục chứa file Harmony EndPoint.
  • ALLOWDEFENDER=1: không chặn cài đặt trên Windows Server nếu Microsoft Defender Antivirus đã được cài đặt.
  • /quiet: chế độ im lặng, không có tương tác người dùng.
  • /forcerestart: khởi động lại máy tính sau khi cài đặt
Sau đó lưu file với đuôi .bat


qbH6mhOxXa99Oa6lRlU6IHe2pmoNCGnkRCq7RId8YezrUce3wZXdEL-3GE4baaquDIj6ql4rd-_3_IkZVKjUAoPM0116TAGszSELCpxbxWmqSWYIyh65oek__IpNf0j9PDNSSsut0SQ1Ih_g5jm_39c

Sau khi soạn file script xong, copy qua các thiết bị khác và tiến hành chọn Run as administrator. Quá trình sẽ tự động cài đặt và không cần thao tác gì thêm
WConKwoGo1OGGTNxTzQNIHXNd2QRQz8XdGdbiqTAt3iGfxl1g6xyeG2RCVwf-QvmnnUEtbLaM-8eAm-7nESD6GlJW0xz9qRfeXH55s0akMFpaiiH0idM7NQuVeDoiIyGKtPHex7Ut45745vD7P18PrI

XTvQuslSaxxVxRT5p_gqKB3KPshE41aMvDC4P18qYJEOYZL6CGmPY2up3MtTA5w8DJHek8jgVhpoCRtNGxUgpMg7tXHZXw6nJ6jg0u9NrWqtGuDmA_JPG6T4mIQFoLIKz5kzkxQ6VqgzzzwHBpeWI2s
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu