AVAYA Hướng dẫn nâng cấp Firmware cho thiết bị Media Gateway G450

phatnguyen

Administrator
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Update Firmware cho thiết bị Tổng đài Media Gateway G450 đang hoạt động ở firmware cũ cần nâng cấp lên phiên bản mới hơn.

Việc upgrade firmware cho thiết bị media gateway g450 có thể thực hiện qua nhiều cách:
- Upgrade G450 thông qua Avaya Software Update Manager
- Upgrade G450 từ primary controller
- Upgrade G450 thông qua Gateway Installation Wizard (GIW)
- Upgrade G450 thông qua Avaya Installation Wizard (IW)
- Upgrade G450 bằng CLI qua FTP/TFTP
- Upgrade G450 bằng CLI qua USB
Bài viết sẽ hướng dẫn bạn Upgrade G450 bằng lệnh CLI thông qua TFTP Server.

Nội dung bài viết
1. Tải firmware mới cho thiết bị G450
2. Kiểm tra thông tin của Media gateway G450
3. Các bước thực hiện Upgrade Firmware

1. Truy cập vào trang chủ Avaya để tải firmware
Truy cập tại đây để tải firmware thiết bị Media Gateway G450
Nhập thông tin thiết bị cần tìm firmware bao gồm tên thiết bị và phiên bản
1687755126744.png

Firmware sau khi tải về sẽ có đuôi .bin
1687755373903.png2. Kiểm tra thông tin hiện tại của Media gateway G450
- SSH vào thiết bị Media Gateway g450
1687765066431.png


- Kiểm tra trạng thái kết nối Gateway G450 và CM bằng lệnh:
"show mgc"
1687764945251.png


- Kiểm tra phiên bản image đang sử dụng cho thiết bị bằng lệnh:
“Show image version”
Thông tin version image hiện tại:​
  • A (current): 36.16.0 ==> Đây là bản hiện tại đang sử dụng (BankA)
  • B : 36.13.0 ==> Bản dự phòng khi bản chính trên BankA bị lỗi
1687765231752.png


- Trên CM sẽ tiến hành ngắt kết nối không cho các cuộc gọi đổ vào thiết bị Media gateway đang thực hiện Upgrade bằng lệnh:
"busyout board 002v2"
Quá tình busyout diễn ra
1687765885484.png


- Kiểm tra số lượng channel đang sử sụng trên card DSP bằng lệnh:
"show voip-dsp"
==> Hiện tại đang có 0/160 channels đang sử dụng ==> có thể nâng cấp firmware cho thiết bị tổng đài media gateway G450 không gây downtime ảnh hưởng tới cuộc gọi vào.
1687766130475.png


3. Các bước thực hiện Upgrade Firmware:
Bước 1: Copy file image từ TFTP Server vào thiết bị G450​
Bước 2: Kiểm tra trạng thái load firmware vào imageB​
Bước 3: Cấu hình để thiết bị Boot imageB (firmware mới)​
Bước 4: Lưu cấu hình thiết bị Media gateway G450​
Bước 5: Reboot lại thiết bị để load Firmware mới​
Bước 6: Kiểm tra thông tin firmware mới​
Bước 7: Copy firmware vào imageA của G450 (thiết bị đang dùng Firmware trên imageB chạy chính)​
Copy file image từ TFTP Server vào thiết bị G450 - imageB:
Thông tin các phiên bản firmware Media Gateway G450 tương ứng với Version của CM:
1687771841425.png


Note:
Gateways running a release prior to Release 7.1.2 Build 39.5.0 MUST first install Release 7.1.0.5 (Build 38.21.03 or Build 38.21.33) or newer 38.xx.yy release before installing Release 8.1.3.8.
Hiện tại hiết bị Gateway G450 đang sử dụng Firmware 36.16.0 ==> để nâng cấp lên phiên bản 41.X.X thì cần phải UPLOAD lên bản 38.21.03 trước.

Chuẩn bị TFTP Server chứa các image firmware:
TFTP Server có IP là 10.X.26.143
1687771134055.png

Tiến hành copy file từ TFTp Server vào thiết bị bằng cách sử dụng lệnh sau: copy tftp SW_imageB <tên file firmware> <IP của TFTP Server>
copy tftp SW_imageB g450_sw_38_21_13.bin 10.X.26.143
1687835593792.png


Kiểm tra trạng thái load firmware vào imageB:
show download software status 10
1687835676099.png


Quá trình copy file từ tftp server vào g450 đang diễn ra
1687835781150.png


Sau khi copy file image mới vào ImageB của thiết bị G450 thành công
Dùng lệnh "show image version" kiểm tra thông tin:
1687835950919.png

Image 38.21.3 đã được load vào BankB của thiết bị G450

Cấu hình để thiết bị Boot imageB (firmware mới)
Để cấu hình cho thiết bị Boot firmware từ Image B ta sử dụng lệnh:
set boot bank bank-B
1687836152942.png

Kiểm tra cấu hình boot bằng lệnh:
"show boot bank"
1687836276411.png


Lưu cấu hình thiết bị Media gateway G450
Sau khi chỉnh boot xong tiến hành lưu lại toàn bộ cấu hình của thiết bị bằng lệnh:
copy running-config startup-config
1687836398310.png


Reboot lại thiết bị để load Firmware mới
1687836490620.png


Kiểm tra thông tin firmware mới
show image version
1687836616139.png

Hiện tại thiết bị đang load firmware bản 38.21.3
Để nâng cấp lên bản mới hơn ta thực hiện upload firmware vào ImageA tương tự các bước ở trên:
1687837165769.png

1687836854367.png

1687837248617.png

1687836965472.png

1687837514744.png


Quá trình reset đang diễn ra
Sau khi reset sẽ tiến hành release board 002v2 để cuộc gói có thể đổ vào thiết bị Media gateway G450
1687837714699.png

Kiểm tra trạng thái kết nối Avaya G450 và CM bằng lệnh
"show mgc"
1687837834260.png


Kiểm tra trên CM, trạng thái Regis : Y
1687838192496.png


1687838341697.png

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn update firmware cho thiết bị Media Gateway G450.
Mọi thắc mắc các bạn có thể comment vào phần bình luận bên dưới.

Tài liệu tham khảo:
[1]. https://documentation.avaya.com/bun...ngfirmwareusingtheclithroughftptftp_dita.html
[2]. https://support.avaya.com/tsoweb/firmware/R8.1/G450_41_38_00_readme.txt

Cảm ơn các bạn đã xem.
 

Attachments

Last edited:
Top