Microsoft [KMS] Cách Active License trên Windows Server thông qua KMS

HanaLink

Administrator
Staff member
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Activate Windows thông qua KMServer.

Bước 1: Kiểm tra phiên bản của Windows
Vào phần Settings > System > About, ta sẽ thấy thông tin thiết bị ở ngay phần Windows specifications:
1688700505524.png

Sau đó tiến hành mở Command Prompt của máy Windows:
1688700608615.png


Bước 1.1: Gỡ license cũ đã hết hạn hoặc bị lỗi
Dùng lệnh "slmgr /upk" để gỡ key cũ:
1688700715545.png

Sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo thành công, chọn OK:
1688700771088.png


Bước 2: Activate key mới cho Windows
Dùng lệnh "slmgr /ipk <key>" để thêm Key Activate cho Windows, tham khảo các Key cho từng phiên bản sau:
Windows Server 2022
Operating system editionKMS Client Product Key
Windows Server 2022 DatacenterWX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 Datacenter Azure EditionNTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV
Windows Server 2022 StandardVDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H
Windows Server 2019
Operating system editionKMS Client Product Key
Windows Server 2019 DatacenterWMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 StandardN69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 EssentialsWVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2016
Operating system editionKMS Client Product Key
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Như hiện tại mình đang dùng cho Windows Server 2022 Datacenter thì mình sẽ dùng lệnh "slmgr /ipk WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33":
1688700918541.png

Xuất hiện hộp thoại thông báo thành công thì chọn OK:
1688700962956.png


Bước 3: Trỏ thông tin Key về KMS
Dùng lệnh "slmgr /skms <IP của KMS>", như hiện tại mình đang sử dụng KMS với IP là 10.163.4.209 và port 4869:
1688701080684.png

Xuất hiện hộp thoại thông báo thành công thì chọn OK để tiếp tục:
1688701128274.png


Bước 4: Dùng lệnh "slmgr /ato" để xác nhận và lưu thông tin cấu hình:
1688701246261.png

Chờ hộp thoại thông báo thành công, chọn OK để kết thúc:
1688701309678.png


Chúc mọi người thành công :">
 

Attachments

Top