A10 [LAB 01] Cài đặt A10 vThunder trên VMWare

HanaLink

Administrator
Staff member
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình cơ bản A10 vThunder trên nền tảng ảo hóa VMWare (vCenter).

Bước 1: Download bản cài đặt máy ảo
Nếu các bạn không có tài khoản hoặc chưa có sẵn bản cài đặt thì các bạn có thể get license trial trong 30 ngày tại vThunder Trial, sau đó đăng nhập xác thực theo các bước yêu cầu từ hãng và tiến hành Download bản cài đặt về, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bằng .ISO:
1687494863227.png


Bước 2: Các bạn truy cập vào VMWare/vCenter, tạo VM mới và cài đặt theo các thông số sau:
  • Guest OS family: Linux
  • Guest OS version: Other 2.6.x Linux (64-bit)
  • CPU: 4
  • RAM: 8GB
  • Disk: 20GB
  • NIC: 3 (Management Network, Client Network, Server Network)
  • CD/DVD: thêm file ISO và tích chọn "Connect At Power On"
1687507150944.png


Bước 3: Khởi động máy ảo, kết nối vào giao diện Console của máy ảo. Đăng nhập bằng tài khoản mặc định là install | password, tiếp theo nhập "YesS":
1687508658021.png

Đăng nhập vào vThunder bằng tài khoản mặc định là admin | a10:
1687508900050.png

Để cấu hình thiết bị sử dụng câu lệnh:
Code:
vThunder(NOLICENSE)>enable
Password:<Enter>
vThunder(NOLICENSE)#config
1687509087425.png


Bước 4: Cấu hình IP Management và Route để truy cập vào thiết bị
Sử dụng lệnh sau để cấu hình IP cho interface MGMT:
Code:
** Cấu hình DHCP:
vThunder(NOLICENSE)(config)#interface management
vThunder(NOLICENSE)(config-if:management)#ip address dhcp
vThunder(NOLICENSE)(config-if:management)#exit
** Cấu hình manual:
vThunder(NOLICENSE)(config)#interface management
vThunder(NOLICENSE)(config-if:management)#ip address 10.120.199.180 /24
vThunder(NOLICENSE)(config-if:management)#exit
vThunder(NOLICENSE)(config)#
Cấu hình Route cho thiết bị:
Code:
vThunder(NOLICENSE)(config)#ip route 0.0.0.0 /0 10.120.199.250
Sau đó bạn có thể kiểm tra thông tin IP cấu hình bằng lệnh "show ip brief" và lưu thông tin cấu hình bằng lệnh "write memory".
1687510770966.png

Bước 5: Active license
Cấu hình DNS cho thiết bị:
Code:
vThunder(config)(NOLICENSE)#ip dns primary 8.8.8.8
Theo mặc định, vThunder sẽ gửi thông tin qua cổng Data, để tùy chỉnh gửi qua cổng MGMT ta dùng lệnh sau:
Code:
vThunder(config)(NOLICENSE)#glm use-mgmt-port
Sau đó tiến hành cấu hình token và enable request để active license cho thiết bị:
Code:
vThunder(config)(NOLICENSE)#glm token vThc2e085843
vThunder(config)(NOLICENSE)#glm enable-requests
1687511239545.png


Bước 5: Truy cập Web GUI
Các bạn truy cập Web GUI của A10 vThunder bằng đường dẫn http://<IP-MGMT> và đăng nhập bằng tài khoản như CLI:
1687512216988.png

Thông tin hiển thị tại Dashboard cùng những phần cài đặt và tính năng của thiết bị sẽ được quản lý thông qua giao diện GUI này:
1687512292657.png


Chúc mọi người thành công :">
 
Top