NSX [LAB 01] Cài đặt VMWare NSX-T Manager 4.1

HanaLink

Junior – IT Sơ cấp
Mar 11, 2022
137
15
18
25
Ho Chi Minh City
VMware NSX Manager là một thành phần chính của nền tảng NSX của VMware hoạt động ở Management Plane, được thiết kế để quản lý và triển khai các mạng ảo và các dịch vụ mạng ảo. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt VMWare NSX-T Manager version 4.1 trên hệ thống VMWare 8.0
1710489028350.png


I. Download gói cài đặt


Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào trang Download VMWare:
1710489681313.png


Bước 2: Di chuyển đến thư mục Download > All Product:
1710489288104.png


Bước 3: Truy cập đến phần VMware NSX-T Data Center, trong bài Lab này mình sẽ sử dụng NSX-T Standard version 4.1.2.3 và cài đặt trên môi trường VMWare 8.0. Chọn GO TO DOWNLOAD:
1710907671717.png

1710493564762.png


Bước 4: Chọn DONWLOAD NOW:
1710493717526.png


Trong trường hợp nếu tài khoản của bạn không có quyền tải thì có thể chọn "Donwload Free Trial" và sử dụng thử trong 60 ngày sau khi Register tài khoản:
1710907791522.png

1710490527135.png


II. Cài đặt VMWare NSX-T OVA


Bước 1: Truy cập vào VMWare và tiến hành chọn Deploy OVF Teamplate...:
1710836688410.png


Bước 2: Tiến hành upload file OVA đã chuẩn bị từ trước và chọn Next:
1710848704648.png


Bước 3: Cấu hình thông tin tên cho VM cùng folder chứa VM rồi chọn Next:
1710844067651.png


Bước 4: Chọn nơi lưu trữ resource của VM và chọn Next:
1710844133508.png


Bước 5: Kiểm tra thông tin về VM sẽ được tạo từ OVA để quản lý resource cũng như đảm bảo hệ thống VMWare đáp ứng được, chọn Next:
1710844229235.png


Bước 6: Ở mục Configuration sẽ có 4 option để lựa chọn tương ứng với thông tin Description cho CPU và Storage mà NSX-T Manager sẽ chiếm trong hệ thống, tùy vào nhu cầu quản trị hệ thống của doanh nghiệp mà các bạn chọn option tương ứng và chọn Next:
1710844275686.png


Bước 7: Tiếp tục chọn nơi lưu trữ Storage cho VM, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu như option trên và chọn Next:
1710844316315.png


Bước 8: Chọn card mạng cho VM, đây là card mạng để NSX-T Manager quản lý hệ thống VMWare NSX đồng thời dùng để giao tiếp với các Host ESXi, sau đó chọn Next:
1710844347905.png


Bước 9: Ở mục Customize template, tiến hành cấu hình một số thông tin sau:
 • Application: cấu hình thông tin mật khẩu cho tài khoản root, admin và audit để truy cập vào NSX-T Manager
1710844759745.png

1710844875541.png

1710844920820.png

1710844952515.png

 • Network properties:
  • Hostname: tên hiển thị của NSX-T Manager
  • Rolename: có 3 option để lựa chọn bao gồm:
   • NSX Manager: Role cho phép cài đặt các thành phần cơ bản bao gồm Management và Control Plane.
   • nsx-cloud-service-manager: được sử dụng khi sử dụng cho hệ thống có resource trên cloud cần quản trị
   • NSX Global Manager: được sử dụng để quản lý các NSX Manager khác (chức năng như NSX Manager đồng thời có thể đồng bộ cấu hình giữa các NSX Manager mà nó quản lý)
  • Management IP: IP dùng để quản trị và truy cập NSX-T Manager tương ứng với Card ethernet đã chọn ở trên
1710845238857.png

 • DNS, NTP: cấu hình các thông tin DNS và NTP Server cho NST-T Manager
 • SSH: tính năng SSH dùng để truy cập SSH vào CLI của NSX-T Manager, vì lý do bảo mật nên khuyến nghị không nên sử dụng
1710845643794.png


Bước 10: Kiểm tra lại các thông tin cấu hình và chọn FINISH:
1710845678129.png


Bước 11: Chờ quá trình cài đặt NSX Manager diễn ra kết thúc, truy cập vào CLI của VM thông qua tài khoản admin đã tạo:
1710904480565.png

Tuy nhiên trong trường hợp nếu các bạn đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản admin đã tạo không được thì các bạn hãy thử đăng nhập bằng tài khoản mặc định là admin | default hoặc root | vmware (lý do là trong 1 số trường hợp NSX Manager sẽ không cài đặt được mật khẩu nên sẽ sử dụng lại mật khẩu mặc định), sau đó hệ thống sẽ yêu cầu các bạn thay đổi mật khẩu (hãy cấu hình mật khẩu đảm bảo các yêu cầu như sau để không phải nhập lại nhiều lần nhé):
1710904662068.png


Bước 12: Tiến hành truy cập vào GUI của NSX Manager thông qua IP Management và tài khoản admin:
1710907262131.png


Kiểm tra các thông tin network và license (System > Settings > Licenses) để đảm bảo NSX Manager có thể sử dụng được các tính năng cho hệ thống:
1712997256040.png


Chúc các bạn thành công :">
 

Attachments

 • 1710488988197.png
  1710488988197.png
  120.4 KB · Views: 0
 • 1710489927764.png
  1710489927764.png
  206.8 KB · Views: 0
 • 1710490040241.png
  1710490040241.png
  144.6 KB · Views: 0
 • 1710490211206.png
  1710490211206.png
  107.7 KB · Views: 0
 • 1710490557925.png
  1710490557925.png
  107.7 KB · Views: 0
 • 1710493534890.png
  1710493534890.png
  106.6 KB · Views: 0
 • 1710843860532.png
  1710843860532.png
  113.5 KB · Views: 0
 • 1710845318524.png
  1710845318524.png
  180.6 KB · Views: 0
 • 1710845378778.png
  1710845378778.png
  213.8 KB · Views: 0
 • 1710904977978.png
  1710904977978.png
  204.4 KB · Views: 0
 • 1710905042929.png
  1710905042929.png
  137.2 KB · Views: 0
 • 1710907597807.png
  1710907597807.png
  102.2 KB · Views: 0
Last edited:
Chào bạn.
Mình có thể cài đặt VMware NSX trên các host bất kỳ. Hay cần tạo 1 host riêng chỉ để chạy NSX không vậy
 
Chào bạn.
Mình có thể cài đặt VMware NSX trên các host bất kỳ. Hay cần tạo 1 host riêng chỉ để chạy NSX không vậy
bạn có thể cài NSX trên bất cứ host nào nhé. Ngoài ra, NSX cũng hỗ trợ dạng cài đặt bare metal để tăng performance nhưng sẽ tốn thêm server.
 
 • Like
Reactions: sonmk82

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu