ARUBA [LAB 01] Deploy Aruba ClearPass on VMware_P2

huyhuynh

Moderator
Với phần 1, mình đã hướng dẫn Deploy VM trên VMware bằng file OVF. Phần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên CLI của VM.
I. Hướng dẫn cấu hình trên CLI
Bước 1:
Sau khi đã start VM, vào giao diện cấu hình CLI của VM, sau đó các bạn nhấn Enter để tiến hành vào phần cấu hình.

1695057538133.png

Bước 2: Hệ thống đang boot lên, quá trình boot này sẽ mất vài phút.

1695057491367.png


Bước 3: Vì ở bài lab này. mình chọn cấu hình dạng CLABV vì môi trường CLABV dùng để dựng lab và test. Còn 3 môi trường còn lại (C1000V, C2000V, C3000V) là với môi trường lớn hơn, tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.
1695057945524.png

Bước 4: Ở đây, có thể thấy yêu cầu tối thiểu về phần cứng để cấu hình cũng như là phần cứng được cấp hiện tại của VM
Tiếp tục nhấn y (yes) để tiếp tục cấu hình VM

1695058030597.png

Bước 5: Chờ hệ thống reboot và nhấn y (yes) để tiếp tục cấu hình.

1695058491877.png

Bước 6: Tiến hành truy cập VM. username | password mặc định là appadmin | eTIPS123.

1695058444425.png

Bước 7: Sau khi login thành công, giao diện sẽ chuyển qua phần cấu hình hệ thống
- Nhập Hostname, IPv4 và thông tin DNS (nếu có)
- Ở phần SLAAC mode, các bạn có thể chọn y (yes) hoặc n (no) vì phần SLAAC thuộc về phần IPv6.

1695058814520.png

Bước 8: Tiếp tục phần cấu hình hệ thống
- Ở phần timezone: chọn y (yes) để cấu hình phần timezone cho hệ thống. Các bạn chọn khu vực mình sinh sống (Asia | Vietnam).

1695058700162.png

Bước 9: Các bạn chọn 1 (Yes) để có thể xem lại thông tin cấu hình bên trên.
Ở phần FIPS mode: các bạn có thể chọn y or n. Sau đó, các bạn sẽ được xem lại phần thông tin cấu hình bên trên
Nhấn y để tiếp tục cấu hình hệ thống
1695058873953.png

Bước 10: Sau khi nhấn y, hệ thống sẽ tự động reboot lại. Quá trình reboot này sẽ mất vài phút.

1695058894581.png

Bước 11: Sau khi hệ thống reboot xong. Trên giao diện CLI sẽ hiện thông tin Version Software, IP MGMT system model của VM

1695058927825.png

Bước 12: các bạn login bằng username | password bạn vừa tạo, sau đó tiến hành ping thử IP MGMT và IP gateway vừa mới cấu hình bên trên

1695060665462.png

Bước 13: Mở Web Browser và nhập đường url sau: https://<IP MGMT>/tips và nhấn Enter. Giao diện sẽ như hình bên dưới, các bạn nhập username | password để login vào GUI.

1695059144141.png

Bước 14: Sau khi login thành công, đây là giao diện chính của phần mềm ClearPass Policy Manager.

1695059170205.png


Như vậy, mình đã deploy thành công Aruba ClearPass trên VMware.
Chúc các bạn thành công!!! :)
 

Attachments

Top