ARUBA [LAB 02] Active License On Aruba ClearPass

huyhuynh

Moderator
Với 2 bài viết trước, mình đã hướng dẫn cách deploy Aruba ClearPass trên VMware. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn Active License trên Aruba Clearpass.

Sau khi nhập url: https://<IP-MGMT>/tips, giao diện sẽ hiển thị như hình bên dưới. Với giao diện này, các bạn buộc phải Active License để có thể vào giao diện login.
Trước khi active License, các bạn cần phải tạo account Aruba Support Portal và truy cập vào để lấy key để có thể active license
Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau để có thể tạo account và truy cập để lấy key active license.

1695149516669.png

Bước 2: Sau khi truy cập vào Aruba Support Portal, chọn HOME > LICENSE MANAGEMENT > LICENSES > ClearPass NL > Copy Key để tiến hành active license

1695147948245.png

Bước 3:
Sau khi copy Key, quay lại giao diện bên trên để tiến hành Active License
Thực hiện Paste Key vào ô "Enter license key" > Add License

1695148084200.png

Bước 4:
Sau khi Active License thì sẽ hiện ra giao diện login

1695148185921.png


Bước 5: Tiến hành đăng nhập bằng username | password và đây là giao diện chính của Aruba ClearPass

1695148357448.png


Bước 6: Vào mục Administration > Server Manager > Licensing > Servers để kiểm tra License đã active ở bên trên.

1695148745764.png

Bước 7: Tiếp theo, tiến hành active license cho phần Onboard, On Guard và Entry
1695148944953.png


Bước 8: Vào mục Administration > Server Manager > Licensing > License Sumary > Add License

1695148982505.png

Bước 9: Quay lại Support Portal để có thể lấy key active license

1695149128417.png

Bước 10: Paste key > Add License. Tương tự cho các license còn lại.

1695149290688.png

Bước 11: Vào Administration > Server Manager > Licensing để kiểm tra license và đã thấy license đã được active thành công.

1695149361511.png


Như vậy mình đã hướng dẫn Active License cho Aruba ClearPass thành công!!!!
Cảm ơn các bạn vì đã xem! :)
 

Attachments

Top