Allied Telesis [Lab 02] Cách dựng Vista Manager EX trên VMWare và kết nối với VAA

HanaLink

Administrator
Staff member
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách dựng ảo Vista Manager EX trên VMWare và cách kết nối với Master của AMF (ở đây mình sẽ sử dụng VAA - tham khảo thêm [Lab 01] Cách dựng VAA làm Master trong giải pháp AMF)

I. Dựng Vista Manager EX
Bước 1: Chuẩn bị tệp cài đặt Vista Manager EX (hoặc bạn có thể tải tại ĐÂY - Version 3.8.1 Build 20220215_0916). Bạn dựng 1 máy VM Window Server 2019 để cài đặt Vista Manager EX trên đó nhé, bạn tham khảo các thông tin sau:
 • Guest OS: Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
 • Compatibility: ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19)
 • CPU: 4 CPU(s)
 • Memory: 8 GB
 • Hard disk: 100 GB
 • IP (tùy ý): 10.120.199.201/24
Bước 2: Sau khi bạn mở máy Window Server 2019 thì bạn copy tệp cài đặt trên vào Desktop và khởi chạy nhé:
1683623055330.png

Bước 3: Cài đặt Vista Manager EX:
 • Tại mục Introduction bạn chọn Next:
1683623430047.png

 • Tại mục Licnese Agreement bạn tích chọn vào "I accept the...." và chọn Next:
1683623514624.png

 • Tại mục Choose Install Folder
1683623538332.png

 • Tại mục Choose Install Set tích chọn Plug-in bạn muốn tích hợp vào Vista Manager EX, do mình dự kiến sẽ cài đặt thêm AWC trên chính máy này nên mình sẽ tích chọn AT-AWC Plug-in, chọn Next:
1683623693702.png

 • Tại mục Plug-in Confuguration bạn chọn Next:
1683623743678.png

 • Tại mục Registration Server IP Address chọn vào IP Server mà bạn muốn dựng Vista Manager EX sau đó chọn Next:
1683623883390.png

 • Tại mục Pre-installation Summary bạn kiểm tra lại thông tin và tiến hành chọn Install:
1683623920112.png

1683625961019.png
II. Kết nối với VAA
Truy cập Vista Manager EX thông qua http://<ip>:5000 (như ở đây mình sẽ truy cập http://10.120.199.201:5000) sau đó đăng nhập bằng tài khoản mặc định là manager | friend
1683628100170.png

Bước 1: Điền thông tin account login mới để truy cập vào Vista và chọn Next:
1683628078034.png

Bước 2: Add license file, trong trường hợp nếu mình chỉ làm lab thì có thể sử dụng license trial 90 ngày mà hãng cung cấp và chọn Use 90 day trial license và bấm Next:
1683628180303.png

Bước 3: Điền IP của Master (như trong Lab 01 mình sẽ sử dụng VAA làm Master với IP 10.120.199.200) và chọn Next:
1683628256158.png

Tích chọn vào Confirm... và chọn Next:
1683628333088.png

Điền thông tin tài khoản login vào VAA và chọn Next:
1683628398550.png

1683628458352.png

Bước 4: Set up SNMP, bạn có thể bỏ qua bằng cách chọn do this later:
1683628538916.png


Giao diện Vista Manager EX xuất hiện và bạn sẽ thấy thông tin các Node được quản trị:
1683628622227.png

Tính năng và cách sử dụng bạn có thể tham khảo thêm trong bài viết Giới thiệu về Vista Manager EX (AMF) nhé.

Chúc mọi người thành công :">
 

Attachments

Last edited:
Top