Pfsense [LAB 02] Cấu hình cơ bản trên Firewall pfSense

HanaLink

Administrator
Staff member
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cấu hình cơ bản của pfsense (mình dựng lab trên môi trường VMWare với version 2.7.0, tham khảo thêm Cài đặt Firewall pfSense trên VMware)

1. Cấu hình SSH Server
Bước 1:
Truy cập vào phần System > Advanced > Admin Access:
1694502181822.png


Bước 2: Tích chọn Enable Secure Shell, mục SSHd Key Only chọn Pasword or Public Key, có thể tùy chỉnh port SSH ở mục SSH port hoặc để mặc định, rồi chọn Save:
1694502280336.png


Bước 3: SSH vào pfsense bằng tài khoản quản trị:
1694502875004.png


2. Cấu hình DHCP Server
Bước 1:
Truy cập vào phần Services > DHCP Server:
1694503319547.png


Bước 2: Tích chọn Enable DHCP server on LAN interface, cấu hình Range IP cấp cho người dùng
1694503507481.png

Tiếp theo cấu hình các thông tin khác như DNS Server sẽ được cấp cho người dùng, DDNS, NTP, LDAP... cuối cùng chọn Save để lưu thông tin:
1694503715554.png


Bước 3: Quản lý người dùng được cấp IP bằng cách truy cập vào phần Status > DHCP Leases:
1694504127960.png


3. Cấu hình NAT
Bước 1:
Truy cập vào phần Firewall > NAT > Outbound, mục Mode tích chọn Manual Outbound NAT rule generation và chọn Save:
1694505269528.png


Bước 2: Xóa các Rule có sẵn không sử dụng đến và chọn Apply Changes để lưu lại:
1694505326260.png


Bước 3: Chọn Add, tạo 1 Rule cho người dùng mạng LAN có thể đi Internet (Source là Subnet mạng LAN, Destination chọn Any), chọn Apply Changes để lưu lại:
1694505502796.png


Bước 4: Kiểm tra trên máy người dùng:
1694505638535.png


4. Cấu hình User
Bước 1:
Tạo User Group bằng cách truy cập vào phần System > User Manager > Groups và chọn Add:
1694506918427.png


Bước 2: Cấu hình Group name, chọn ScopeLocal, và chọn Save:
1694507001335.png


Bước 3: Tiếp theo sẽ tùy chọn quyền Group người dùng được thao tác và cấu hình, sau khi tùy chỉnh chọn Save:
1694507502368.png


Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cấu hình của Group và chọn Save:
1694507666429.png


Bước 5: Truy cập vào phần System > User Manager > Users, chọn Add:
1694506740638.png


Bước 6: Điền thông tin Username, Password, có thể tùy chỉnh ngày hết hạn tại mục Expiration date, mục Group membership sẽ tùy chọn Group được tạo ở phần Group user, sau khi tùy chỉnh chọn Save:
1694507113846.png


Bước 7: Logout khỏi tài khoản admin và thử đăng nhập bằng tài khoản mới được tạo:
1694507872851.png


5. Backup và Restore
Bước 1:
Để backup cấu hình pfSense, truy cập vào phần Diagnostics > Backup & Restore > Backup & Restore:
1694594047466.png


Bước 2: Tại mục Backup area ta có thể chọn All để backup tất cả các cấu hình của hệ thống hoặc chỉ chọn những thông tin muốn backup:
1694594264057.png

Tiếp theo là tùy chọn các mục:
  • Skip packages được sử dụng trong trường hợp bạn không muốn backup dữ liệu cấu hình và gói cài đặt (mặc định disable)
  • Skip RRD data sử dụng cho dữ liệu để tạo biểu đồ giám sát (mặc định enable do dữ liệu RRD sẽ chiếm dung lượng khá lớn)
  • Include extra data được sử dụng khi bạn muốn xuất các thông tin bao gồm thông tin Captive Portal và DHCP lease trong gói backup (mặc định disable)
  • Backup SSH keys đượcsử dụng trong trường hợp muốn backup thông tin của SSH keys (mặc định được enable)
  • Encryption được sử dụng khi bạn muốn mã hóa gói backup (mặc định disable - dữ liệu sẽ được tải xuống dưới dạng plaintext)
Sau khi tùy chọn phù hợp thì chọn Download configuration as XML, gói backup sẽ được tải về dưới dạng "config-<hostname>-<timestamp>.xml":
1694595392961.png


Bước 3: Để restore cấu hình ta cũng truy cập vào phần Diagnostics > Backup & Restore > Backup & Restore, ở mục Restore area chọn thông tin muốn tiến hành restore, sau đó chọn Choose File để upload file cấu hình lên pfSense:
1694595633421.png

Mục Encryption cần tích chọn trong trường hợp nếu file các bạn backup trước đó chọn encryption, cuối cùng chọn Restore Configuration:
1694596101448.png

Lưu ý khi restore hệ thống sẽ tự động Reboot.

Chúc các bạn thành công :">
 

Attachments

Last edited:
Top