Cisco WLC [LAB 05] Deploy Cisco C9800-CL Wireless Controller trên VMWare

HanaLink

Administrator
Staff member
Thiết bị C9800-CL là bộ điều khiển chạy trên hệ điều hành Cisco IOS-XE. Thiết bị C9800-CL là bộ điều khiển WLAN (Wireless LAN Controller) đám mây dựa trên giao thức Wi-Fi 6 (802.11ax), được thiết kế để cung cấp quản lý, kiểm soát và cải thiện hiệu suất của mạng Wi-Fi cho doanh nghiệp và tổ chức.

Bước 1:
1695378708412.png


Bước 2:


Bước 3:


Bước 4:


Bước 5:


Bước 6:
 
Top