Juniper [Lab 06] Cấu hình tính năng Static Route trên Juniper QFX

huyhuynh

Internship/Fresher
Feb 22, 2022
42
2
8
23
Ba Ria - Vung Tau
Xin chào mọi người, bài viết này mình sẽ nói về tính năng Layer 3: Static Route trên Switch Juniper QFX.

I. Giới thiệu
Static Routing - được hiểu là người dẫn đường trong một hệ thống mạng, định tuyến đường đi và kết nối các mạng khác lại với nhau. Để làm được việc này, chúng ta cần phải cấu hình cho nó. Routing có 2 loại là static route và dynamic route
  • Static route: chúng ta cấu hình tĩnh để chỉ định đường đi trong mạng theo ý muốn của mình
  • Dynamic route: cấu hình các giao thức định tuyến trên router để nó tự động tính toán và tìm đường đi
Có thể hiểu thêm Static Route là phương thức định tuyến tĩnh do người quản trị nhập thông tin về đường đi cho Router. Vì vậy, khi cấu trúc định tuyến của hệ thống thay đổi thì người quản trị cũng phải cập nhập bằng cách thủ công các đường đi mới (xóa, thêm mới...) cho Router.

II. Cấu hình tính năng Static Route

Ở phần này, mình có mô hình lab để thực hiện cấu hình tính năng static route như sau:

1710139564067.png


Yêu cầu: Cấu hình tính năng static route sao cho VPC4 ping được tới VPC8 và ngược lại

Thực hiện:
Trên Switch 1:

Bước 1: Xóa cấu hình mặc định các cổng của switch Juniper

Code:
root@JuniperQFX# delete interfaces xe-0/0/0 unit 0
root@JuniperQFX# delete interfaces xe-0/0/1 unit 0

Bước 2: Cấu hình IP trên cổng Switch Juniper

Code:
root@JuniperQFX# set interfaces xe-0/0/0 unit 0 family inet address 172.16.1.1/24
root@JuniperQFX# set interfaces xe-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.1.1/24

Bước 3: Show cấu hình interface
Code:
root@JuniperQFX# show interface xe-0/0/0
root@JuniperQFX# show interface xe-0/0/1

1710140368722.png


Bước 4: Cấu hình static route trên switch 01
Tiến hành cấu hình static route trên switch 01 và trỏ next hop về IP của switch 02

Code:
root@Juniper-QFX# set routing-options static route 192.168.2.0/24 next-hop 172.16.1.2

Bước 5: Show cấu hình static route

Code:
root@Juniper-QFX> show route

1710140614711.png


Bước 6: Tiến hành lưu cấu hình

Code:
root@JuniperQFX# commit check
root@JuniperQFX# commit

Trên Switch 02

Bước 1: Xóa cấu hình mặc định các cổng của switch Juniper

Code:
root@JuniperQFX# delete interfaces xe-0/0/0 unit 0
root@JuniperQFX# delete interfaces xe-0/0/1 unit 0

Bước 2: Cấu hình IP trên cổng Switch Juniper

Code:
root@JuniperQFX# set interfaces xe-0/0/0 unit 0 family inet address 172.16.1.2/24
root@JuniperQFX# set interfaces xe-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.2.1/24

Bước 3: Show cấu hình interface
Code:
root@JuniperQFX# show interface xe-0/0/0
root@JuniperQFX# show interface xe-0/0/1

1710141082668.png


Bước 4: Cấu hình static route trên switch 02
Tiến hành cấu hình static route trên switch 02 và trỏ next hop về IP của switch 01

Code:
root@Juniper-QFX# set routing-options static route 192.168.1.0/24 next-hop 172.16.1.1

Bước 5: Show cấu hình static route

Code:
root@Juniper-QFX> show route

1710141151855.png


Bước 6: Tiến hành lưu cấu hình

Code:
root@JuniperQFX# commit check
root@JuniperQFX# commit

Trên VPC4 và VPC8

Tiến hành đặt IP, subnet mask, gateway và ping 2 VPC với nhau => thành công

VPC4:
1710141249788.png


VPC8:

1710141309099.png


Cảm ơn các bạn đã xem bài viết!!!
 

Attachments

  • 1710140328813.png
    1710140328813.png
    6.5 KB · Views: 0
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu