Allied Telesis [LAB 07] Cấu hình cổng eth0 làm Resiliencylink trên Switch Allied

HanaLink

Junior – IT Sơ cấp
Mar 11, 2022
137
15
18
25
Ho Chi Minh City
1700795997762.png

Cơ chế VCStack của Allied Telesis là cơ chế tin cậy và nhất quán nếu có bất kỳ Member nào trong cụm Stack bị lỗi, cho dù sự cố xảy ra với stackport hay đối với các Member trong cụm Stack. Trong các cơ chế hoạt động của cụm Stack của Allied, có 1 tính năng nổi bật mang tính chất backup cho quá trình theo dõi và trao đổi giữa các Member trong cụm Stack ngoài kết nối stackport đó là kết nối Resiliencylink, hay cơ chế liên kết phục hồi. Cơ chế Resiliencylink hoạt động trong trường hợp nếu một hoặc nhiều liên kết stackport không thành công, khi đó một số member trong cụm stack không còn tiếp xúc với Master đang active, thì các member khác sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Các member này sẽ không biết chính xác rằng master đã thật sự ngừng hoạt động hay chưa để bầu chọn 1 thiết bị master mới.

Cơ chế Resiliencylink có thể cấu hình trên cổng eth0 (trên các thiết bị chuyển mạch SwitchBlade x908 hoặc x900 Series) hoặc sử dụng 1 VLAN chuyên dụng (VLAN chỉ sử dụng cho giao tiếp giữa các member trong cụm stack) trên cổng được sử dụng làm cổng resiliencylink. Các cổng resiliencylink này được kết nối tất cả các member với Master giúp chúng đều có thể lắng nghe các thông báo Health Check định kỳ (mỗi giây) từ Master. Miễn là Master đang hoạt động còn gửi các tin nhắn Heath Check, các member khác sẽ biết rằng Master vẫn đang hoạt động dù trong trường hợp đã mất liên lạc qua stackport.
Điều này có nghĩa là các thành viên ngăn xếp có thể biết liệu chủ đang hoạt động có còn hoạt động hay không nếu họ mất liên lạc với chủ đang hoạt động thông qua các liên kết xếp chồng.

Câu lệnh được sử dụng để cấu hình trong trường hợp dùng cổng eth0:
Code:
awplus(config)# stack resiliencylink eth0
Lưu ý: Trong trường hợp cấu hình cổng eth0 làm cổng resiliencylink , ta vẫn có thể sử dụng cổng này để quản lý thiết bị.

Câu lệnh cấu hình trong trường hợp sử dụng một VLAN (biệt riêng chuyên dụng VLAN này cho kết nối resiliencylink trên Switch) và cổng switch bất kì (quang/đồng):
Code:
awplus(config)# stack resiliencylink vlan1000
awplus(config)# interface port1.0.1
awplus(config-if)# switchport resiliencylink
Lưu ý: Trong trường hợp nếu bạn đang cấu hình sử dụng VLAN làm kết nối Resiliencylink mà bạn muốn chuyển sang cấu hình trên cổng eth0 thì bạn cần xóa lệnh cấu hình VLAN và xóa lệnh resiliencylink trên port switch:
Code:
awplus(config)# interface port1.0.1
awplus(config-if)# no switchport resiliencylink
awplus(config-if)# exit
awplus(config)# no stack resiliencylink
awplus(config)# stack resiliencylink eth0

Chúc các bạn thành công :">
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu