Cisco Firepower [LAB 09] Cấu hình URL Filtering cho FTD trên FMC

HanaLink

Administrator
Staff member
Trong bài biết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình tính năng bảo mật URL Filtering cho các thiết bị FTD sau khi join vào FMC.
Đầu tiên chúng ta cần biết tính năng URL Filtering của FTD được chia làm 2 loại:
  • URL Filtering dựa trên category và reputation (danh mục và danh tiếng): bạn có thể lọc các trang web dựa trên phân loại chung (category) và mức độ rủi ro (reputation) được định nghĩa theo 5 cấp độ từ High Risk (cấp 1) đến Well Known (cấp 5)
  • URL Filtering thủ công: với bất kì giấy phép nào bạn có thể tự định nghĩa từng URL hoặc nhóm chúng lại để quản lý.
Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình URL Filtering dựa trên category và reputation được cung cấp sẵn từ Cisco. Về license cho tính năng URL Filtering này thì chỉ có tính năng URL Filtering dựa trên category và repetation là có yêu cầu license, còn phần URL Filtering thủ công thì không yêu cầu license. Kiểm tra thông tin license ở phần cài đặt > Licenses > Smart Licenses:
1696319333072.png


Bước 1:
 
Top