CheckPoint [LAB 1.0] Cài đặt Checkpoint Gateway R80.X

gani

Administrator
Cài đặt Checkpoint Gateway

Download ISO tại:
Tài liệu này mô tả quá trình cài đặt R80.30 áp dụng tương tự với các version khác.

Bước 1: Chuẩn bị phần mềm Vmware Workstation, file ISO CheckpointGateway R80.30.

Bước 2: Cho file ISO CheckpointGateway vào Vmware và bắt đầu cài đặt

Bước 3: Bắt đầu cài đặt bằng cách chọn "Install Gaia on this system" từ hình bên dưới

1627111242658.pngBước 4: Cửa sổ “Welcome” sẽ mở và bạn phải xác nhận cài đặt, Chọn “OK”.

1627111251411.png

Bước 5: Chọn loại bàn phím của bạn. Chọn US và bấm OK

1627111263797.png

Bước 6: Phần này dành cho phân vùng đĩa. Ở đây sẽ chọn mặc định và bấm OK. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi phân vùng theo yêu cầu của riêng mỗi người.

1627111268374.pngBước 7: Đặt password cho tài khoản admin. Tài khoản này dùng để đăng nhập vào Firewall, Web GUI và SmartConsole.1627111275198.pngBước 8: Trong phần này bạn phải chọn Management Interface. Chúng ta đang kết nối eth0, vì vậy eth0 là Management Interface của chúng ta và tiến hành đặt địa chỉ IP cho nó theo mô hình.1627111280256.png


1627111290825.png

Bước 9: Bây giờ xác nhận để hoàn thành tất cả các phần và tiến hành cài đặt

1627111298426.png

Sau khi bấm Ok thì tiến trình cài đặt sẽ diễn ra

1627111303797.pngBước 11: Quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Reboot để khởi động lại và hoàn tất quá trình cài đặt.

1627111308481.png

Bước 12: Sau khi khởi động thành công tiến hành đăng nhận vào Firewall bằng tài khoản admin.1627111313241.pngBước 13: Sau khi hoàn thành tất cả các bước, hãy mở trình duyệt để truy cập Management IP. Nó sẽ yêu cầu xác nhận Certicate, chọn tiếp tục truy cập. Đăng nhập Web GUI bằng cách sử dụng admin và mật khẩu đã cho.1627111317906.png


1627111328279.png

Bước 14: Cấu hình ban đầu Web GUI. Bây giờ, Tab First Time Configuration Wizard sẽ mở ra, click NEXT để tiếp tục.

1627111383334.pngBước 15: Cửa sổ Deployment Options sẽ mở ra. Chọn vào Set up Continue with R80.30 configuration và Next.1627111393124.pngBước 16: Bây giờ, đã đến lúc cấu hình / kiểm tra Management Connection. IPv4 đã được cấu hình và không có kế hoạch sử dụng IPv6, vì vậy sẽ nhấp vào Next để tiếp tục.

1627111398397.png

Bước 17: Chúng ta không cần kết nối internet ngay bây giờ. Vì vậy, Sẽ bỏ qua phần này, bằng cách nhấp vào Next.

1627111402497.png

Bước 18: Bây giờ, chúng tôi đặt hostname và DNS trong phần Device Information. Tạm thời sử dụng DNS miễn phí của Google.

1627111407262.png

Bước 19: Trong phần Cài đặt Ngày và Giờ, Đang sử dụng thời gian thủ công. Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng máy chủ NTP.

1627111411887.png

Bước 20: Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ chọn loại cài đặt. Chọn Security Gateway and/or Security Management và bấm Next.

1627111423701.png

Bước 21: Chọn như hình bên dưới và bấm Next

1627111428389.png

Bước 22: Chọn No và bấm Next.

1627111432660.png

Bước 23: Đặt Activation key để Security Management kết nối với Gateway


1627111439593.png


Bước 24: Chọn vào sử dụng tài khoản admin hoặc chúng ta có thể tạo một tài khoản khác tùy nhu cầu sử dụng và bấm Next.

1627111447928.png

Bước 25: Ở phần này chúng ta sẽ cấu hình chỉ cho những máy tính thuộc vùng mạng Management được phép truy cập vào Firewall.

1627111453996.png

Bước 26: Trong phần cuối cùng, một bản tóm tắt sẽ được hiển thị để xác minh. Nhấp vào Finish nếu mọi thứ đều ổn.

1627111457392.png

Bước 27: Quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Sau khi hoàn tất chọn Yes để khởi động lại thiết bị

1627111461595.png


1627111464924.png

Giao diện sau khi cấu hình xong Wizard

1627111471059.png


 

Attachments

Last edited:
Top