NSX [LAB 10] Cấu hình Tier-1 Gateway cho NSX

HanaLink

Junior – IT Sơ cấp
Mar 11, 2022
129
15
18
25
Ho Chi Minh City
Tier-1 Gateway đóng vai trò Gateway của những Segment Overlay trong mạng NSX, nó giúp các VM có thể giao tiếp trong mạng ảo ngoài ra cũng là Gateway dùng để giao tiếp với Tier-0 Gateway nếu muốn kết nối giữa các Segment Overlay và Underlay. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Tier-1 Gateway trên NSX.
1712843218137.png


Bước 1: Truy cập vào GUI NSX Manager, vào phần Networking > Connectivity > Tier-1 Gateways > ADD TIER-1 GATEWAY:
1713237181381.png


Bước 2: Cấu hình các thông tin sau cho Tier-1 Gateway:
 • Name: Đặt tên cho Tier-1 Gateway
 • HA Mode: Có 3 mode các bạn có thể sử dụng đó là Active-Standby, Active-Active (khi chọn 2 mode này thì hệ thống sẽ tự động khởi tạo 2 Tier-1 Gateway trên cụm Edge Cluster) và Distributed Only (không sử dụng HA cho Tier-1 Gateway)
 • Select Tier-0 Gateway: lựa chọn Tier-0 Gateway dùng để kết nối với hệ thống Underlay
 • Edge Cluster: Trường hợp khi cấu hình HA thì cần chọn Cluster Edge muốn cấu hinh
 • Fail Over: Chỉ áp dụng khi chọn HA Active-Standby, có 2 mode là Non Preemptive (không ưu tiên Tier-1 Gateway nào hơn) và Preemptive (ưu tiên 1 Tier-1 Gateway, khi Tier-1 được ưu tiên Up thì luôn đảm nhận vai trò Active trong cụm HA)
 • Auto Allocate Edges: Tính năng cho cấu hình ưu tiên trong cụm Cluster Edge, tắt tính năng này thì bạn có thể tự chọn Edge Node đảm nhận vai trò ưu tiên
 • Standby Relocation: Khi sử dụng tính năng này, trường hợp nếu 1 Edge Node trong cụm Cluster bị lỗi, hệ thống sẽ tự động tạo mới 1 Tier-1 Gateway trên Edge Node còn lại đang active để đảm bảo tính dự phòng cho cặp Tier-1 Gateway mọi lúc
 • Edges Pool Allocation Size: Sử dụng trong trường hợp muốn cấu hình Load Balancer cho cặp Tier-1 Gateway
 • DHCP Config: Tùy chọn cấu hình DHCP Server cho Tier-1 Gateway
1713442942380.png

Tiếp theo ở phần Route Avertiserment, bật tính năng All Connected Segments & Service Ports, cuối cùng chọn Save:
1713443019892.png

Kiểm tra thông tin Status là Success:
1713443109479.png


Bước 3: Tiếp tục sẽ tạo các Segment do Tier-1 Gateway quản lý, truy cập vào phần Segments > NSX > ADD SEGMENT:
1713443204663.png


Bước 4: Cấu hình các thông tin sau cho Segment:
 • Name: Đặt tên cho Segment, đây cũng sẽ là VDS được sử dụng trong vCenter cho các VM của hệ thống
 • Connected Gateway: Chọn Tier-1 Gateway vừa khởi tạo, đảm bảo enable phần Gateway Connectivity
 • Transport Zone: Chọn Transport Zone Overlay (đảm bảo chọn đúng Profile Transport Zone như của Edge Node dùng để đặt Tier-0 Gateway)
 • Subnets: Cấu hình thông tin Gateway cho lớp mạng của Segment và Tier-1 Gateway
1713443311540.png


Bước 5: Cấu hình tương tự cho các Segment còn lại, đảm bảo Status là Success:
1713444279282.png


Bước 6: Sau khi khởi tạo thành công, tại các Host đã cài đặt Agent NSX ta có thể thấy đã xuất hiện các Port Group tương ứng:
1713444399761.png


Bước 7: Tiến hành kiểm tra và đặt IP tương ứng cho 2 PC thuộc 2 lớp mạng NSX:
PC01: Sử dụng VXLAN-10 và đặt IP là 10.1.1.10/24 - Gateway: 10.1.1.250
1713444535434.png

PC02: Sử dụng VXLAN-20 và đặt IP là 10.2.1.10/24 - Gateway: 10.2.1.250
1713444616063.png


Chúc các bạn thành công :">
 

Attachments

 • 1712843603651.png
  1712843603651.png
  144.4 KB · Views: 0
 • 1712843713042.png
  1712843713042.png
  109.6 KB · Views: 0
 • 1713240678575.png
  1713240678575.png
  154.1 KB · Views: 0
 • 1713240887049.png
  1713240887049.png
  121 KB · Views: 0
 • 1713240925970.png
  1713240925970.png
  148.5 KB · Views: 0
 • 1713241045464.png
  1713241045464.png
  55.8 KB · Views: 0
 • 1713241456214.png
  1713241456214.png
  84.9 KB · Views: 0
 • 1713241537921.png
  1713241537921.png
  63.5 KB · Views: 0
 • 1713241606648.png
  1713241606648.png
  149.7 KB · Views: 0
 • 1713241803328.png
  1713241803328.png
  147.1 KB · Views: 0
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu