VMware [Lab 2.3] Cách thiết lập vDS trên vCenter Server

maingochan

Administrator
Cách thiết lập vDS trên vCenter Server
Phần 1: Chuẩn bị
- 1 ESXi
- 1 vCenter Server đã add host ESXI
Phần 2: Nội dung
Mục lục
B1: Tạo vDS
B2: Tạo port group vDS
B3: Add host ESXi vào vDS
B4: Cách di chuyển vmnic từ vSS sang vDS không xảy ra lỗi
B5: Cách di chuyển network adapter của các VM sang port group vDS
Bắt đầu tiến hành
B1: Tạo vDS
Đăng nhập vào vCenter → DatacenterDistributed SwitchNew Distributed Switch để tạo vDS


Nhập tên vDS tùy thích. Chọn NEXT


Chọn version cho vDS. Chọn NEXT


Ta có thể chỉnh số lượng uplink trên vDS tùy theo nhu cầu người dùng
Default port group ta cũng có thể để mặc định hoặc tạo, ở đây tôi sẽ không để mặc định. Chọn NEXT


Kiểm tra thông tin vừa nhập. Chọn FINSH


B2: Tạo port group vDS
Vào phần vDS vừa tạo chọn Distributed Port GroupNew Distributed Port Group


Đặt tên cho port group cho vDS. Chọn NEXT


Phần này sẽ tạo vlan id cho vDS giống như vSS. Chọn NEXT


Kiểm tra thông tin vừa nhập. Chọn FINISH


Bởi vì hệ thống sẽ có những lớp ip khác nhau nên ta sẽ tạo thêm những port group tùy theo người dùng sẽ dùng giống như vSSB3: Add host ESXi vào vDS
Vào vDS vừa tạo chọn Add and Manage Hosts


Chọn Add hosts vì mình cần add host ESXi vào vDS. Chọn NEXT


Chọn ESXi mình cần add vào vDS. Chọn NEXT


Đến bước này ta hãy khoang gắn uplink cho host phần sau mình sẽ hướng dẫn cách di chuyển các vmnic từ vSS sang vDS. Chọn NEXT


Để trống phần này. Chọn NEXT


Đến bước sẽ di chuyển các network adapter của các VM sang port group của vDS. Chọn NEXT


Kiểm tra thông tin. Chọn FINISH


B4: Cách di chuyển vmnic từ vSS sang vDS không xảy ra lỗi
Vào host ESXi chọn ConfigureVirtual switchesStandard Switch vSwtichManage Physical Adapters


Ở đây có chúng ta có hai vmnic 0 và vmnic 1, hai đường này kết nối tới ESXi nếu chúng ta mà di chuyển hai vmnic này một lần sang vDS sẽ dẫn tới trường hợp ngắt kết nối tới ESXi vì thế chúng cần phải di chuyển từng cái để tránh trường hợp ngắt kết nối tới ESXi
Di chuyển một trong hai đường xuống Unsed adapters rồi chọn OK
Vào host ESXi chọn ConfigureVirtual switchesvDS Migrate Networking


Từ đây ta sẽ gắn uplink của vDS vào vmnic1. Chọn NEXT


Ta cũng sẽ di chuyển vmk1 sang port group vDS-Mgmg-120.x. Chọn NEXTBỏ qua bước này. Chọn NEXT


Kiểm tra thông tin. Chọn FINISH


Ta đã di chuyển thành công vmnic1, vmk1 sang vDS mà không trường hợp rớt ESXi


B5: Cách di chuyển network adapter của các VM sang port group vDS
Ta cần phải di chuyển network adapter của các VM sang port group vDS trước khi di chuyển vmnic còn lại sang vDS bởi vì các VM vẫn còn network adapter của port group vSS nên khi ta di chuyển vmnic còn lại sang vDS trước thì các VM sẽ không có đường để đi ra ngoài từ đó sẽ không thể kết nối tới VM
Tương tự B3 thấy vì chọn Add host ta sẽ chọn Manage host networking. Chọn NEXT


Chọn ESXi host để quản lí mạng trên vDS. Chọn NEXT


Bỏ qua bước này. Chọn NEXT


Bỏ qua bước này. Chọn NEXTTích vào Migrate virtual machine networking để di chuyển mạng ảo
Có lựa chọn cho chúng ta
- Configure per network adapter: di chuyển mạng máy ảo một cách nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian nhưng chỉ áp dụng khi hệ thống nhỏ và sử dụng một lớp mạng duy nhất


- Configure per virtual machine: di chuyển mạng ảo một cách thủ công gây mất thời gian khi hệ thống của bạn có nhiều lớp mạng nhưng an toàn, tránh nhầm lẫnChọn ASSIGN PORT GROUP chọn port group của vDS mà bạn muốn thêm vào. Chọn NEXT


Ta đã di chuyển thành công


Tiếp theo ta sẽ di chuyển vmnic0 còn lại sang vDS là thành côngChúc các bạn may mắn!!!
 
Last edited:
Top