VMWare [Lab 2.5] Backup vCenter Server

Hugo

Internship/Fresher
Aug 7, 2023
19
1
3
22
891 nguyễn kiệm, gò vấp
Backup vCenter Server
Để tránh trường hợp người dùng khi upgrade vcenter hoặc một số thao tác xuất hiện hiện trạng lỗi thì ta cần backup vcenter trước khi tác động lên vCenter

Đăng nhập vào https://<FQDN-vCenter-or-ip-address>:5480 để thực hiện backup
Ta có thể đặt time backup
Backup -> Configure
1711683283353.png


Hoặc backup ngay bây giờ
Backup -> Backup Now
1711682681345.png


Các protocol được hỗ trợ: FTPS, HTTPS, SFTP, FTP, NFS, SMB, HTTP.
Backup location: Nhập đường dẫn truy cập tới thư mục lưu trữ
Backup server credentials: Nhập User name, Password của tài khoản Backup
Encrypt backup: Nhập password mã hoá file backup
Number of backups to retain: Chọn số lượng bản backup được giữ
Data: Chọn Stats, Events, and Tasks
Nhấn START
1711683072196.png


Ta đã backup thành công
1711683564038.png


Kiểm tra vị trí thư mục backup
1711684623664.pngCảm ơn đã xem.
 

Attachments

  • 1711683684530.png
    1711683684530.png
    118.1 KB · Views: 0

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu