VMWare [Lab 2.6] Restore vCenter Server

Hugo

Internship/Fresher
Aug 7, 2023
19
1
3
22
891 nguyễn kiệm, gò vấp
Restore vCenter Server
Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn backup vCenter Server: Backup vCenter Server
Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn restore vCenter Server
Muốn restore vCenter Server chúng ta cần phải kiểm tra iso mà ta install và backup phải trùng version với nhau
1711685294759.png


Chọn Restore
1711685355548.png


Nhập đường dẫn chứa thư mục bản backup và account đăng nhặp vào.
1711685718169.png


Nhập vào địa chỉ IP hoặc FQDN của host ESXi sẽ chứa vCenter Server được restore
1711685881743.png


Nhập tên và password mới cho tài khoảng root của vCenter sẽ restore
1711686039107.png


Chọn kích thước triển khai cho thiết bị vCenter Server mới tùy thuộc vào kích thước cơ sở hạ tầng của vSphere
1711686159469.png


Từ danh sách các datastore có sẵn, chọn vị trí lưu trữ tất cả các tệp cấu hình, và tùy chọn kích hoạt thin provisioning bằng cách chọn Enable Thin Disk Mode
Thin Provisioning: Là phương thức cấp phát linh hoạt, ổ đĩa ảo chỉ sử dụng không gian lưu trữ cần thiết cho hoạt động ban đầu và có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng
Giả sử bạn tạo VM 100Gb, chọn định dạng Thick provisioning thì VM sẽ chiếm dụng đúng 100Gb của server, chọn Thin provisioning thì VM chỉ chiếm dụng đúng dung lượng mà nó đang lưu trữ.
1711686205624.png


Ở tab Configure network settings, nhập thông tin phù hợp cấu hình mạng để phù hợp với môi trường mạng của vCenter được khôi phục.
1711686756417.png


Kiểm tra thông tin lần cuối và chọn Finish
1711686945693.png


Stage 1 đã hoàn thành
Stage 2 sẽ chuyển dữ liệu
1711690709103.png


Kiểm tra đường dẫn sao lưu. Nhấn NEXT
1711691209923.png


Lưu ý: phải tắt backup vCenter ban đầu để tránh xung đột mạng
1711691402608.png


Quá trình restore ở stage 2 đã hoàn thành
1711692128839.png


Đăng nhập vào vCenter vừa restore
1711692278682.png


Cảm ơn các bạn đã xem!
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu