IBM [Lab 4.0] Install VIOS in IBM POWER SYSTEM P

VIOS là viết tắt của “Virtual I/O Server” - một phần mềm ảo hóa được sử dụng trên các máy chủ IBM Power Systems. Nó cho phép chia sẻ các tài nguyên I/O giữa các máy chủ khác nhau và giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.

VIOS cung cấp các chức năng sau:
  • Chia sẻ các thiết bị SCSI, Fibre Channel, Ethernet và quang học.
  • Chia sẻ tài nguyên I/O vật lý giữa các LPAR trong hệ thống.
  • Tạo các LPAR mới mà không cần thêm tài nguyên I/O vật lý.
1699340524965.png


1. Chuẩn bị:
Source install VIOS download tại ibm
Storage: Nơi lưu trữ: LUN từ SAN, Hard Disk Local, ISCSI Disk,...
Network Adapter

Mô hình resource của bài lab
VIOS được cài đặt trên máy chủ IBM System Power 9 S922, với resource tương tự hình dưới.
USB chứa source cài đặt VIOS bảng Virtual_IO_Server_Base_Install_3.1.4.21_Flash_042023_LCD8250312.iso
Lưu trữ được cài đặt trên 2 hard disk 0 và 1.
CPU và RAM thông số để mặc định.
Network sử dụng 1 card Network 10G+1G 4 port để truy cập VIOS và sau này chia Network cho các LPAR
1699341112245.png


2. Cấu hình ban đầu Resource cho VIOS
Systems -> Virtual I/O servers -> System actions -> Create -> Create VIOS
1699341431889.png


Nhập VIOS name -> Next
1699341536051.png


CPU RAM để mặt định -> Next
1699341585953.png


1699341611417.png


Bước tiếp Physical I/O khá quan trọng, bước này sẽ tùy chọn IO được đăng kí cho VIOS, với bài lab này mình sử dụng USB để cài VIOS nên chọn USB, sử dụng Network để cấu hình share cho Lpar nên chọn card Network, sử dụng Disk Local nên chọn SAS RAID internal Adapter
1699341740761.png


Bước cuối cùng chọn Apply Configuration -> Finish
1699341792142.png


Như vậy đã cấu hình xong ban đầu resource cho VIOS.

3. Cài đặt OS cho VIOS
Select VIOS yh_vios -> Operations -> Activate VIOS
1699341925441.png


Advanced Settings -> Boot Mode -> System Management Services -> Finish
1699341985902.png


1699342152774.png


Open Console VIOS to install VIOS
Console -> Open terminal windows
1699342269626.png


Type 5 Select Boot Options
1699342334057.png


type 1 Select Install/Boot Device
1699342386722.png


type 5 List all devices
1699342428585.png


Find USB source VIOS type N to Next page of list
1699342460760.png

1699342490007.png


Type 2 Normal Mode Boot
1699342523969.png


Type 1 yes
1699342543748.png


1699342565071.png


Type 1 -> Enter
1699342674316.png


Type 1 -> Enter
1699342712823.png

1699342736296.png


Quý trình cài đặt sẽ được bắt đầu
1699342769984.png

Sau khi cài xong VIOS sẽ khởi động lại
1699342842271.png


Như vậy quá trình cài đặt đã hoàn tất, đăng nhập bằng account padmin sau đó set pasword mới cho user padmin
1699342921865.png


Chọn a -> enter để đồng ý với terms and conditions
1699342981641.png


Accept license
$license --accept
1699343058156.png


Deploy rule mặc định cho VIOS
$rules -o deploy -d
$shutdown -restart
1699343146534.png


Sau khi VIOS restart để hoàn tất cài đặt, VIOS bay giờ vẫn chưa có IP, cấu hình IP để truy cập cho máy VIOS, chuyển qua mode shell bash để cấu hình IP cho máy VIOS
$ oem_setup_env
#smitty tcpip
1699343260021.png


Select Minimum Configuration & Startup
1699343289362.png


Select ethernet interface
1699343334752.png


type infomation hostnaem ip address gateway,...
1699343403166.png


START Now -> yes
1699343481828.png


1699343520741.png


Test SSH vào VIOS theo IP 10.120.60.200 vừa mới tạo
1699343589664.png


Như vậy đã cài đặt xong VIOS cho server IBM System Power S922.
Bài viết tiếp theo mình sẽ khởi tạo 1 LPAR sử dụng Disk, ISO CDROM, Network thông qua VIOS

Link Video tham khảo
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu