nessi

Moderator

Lab 4.1 Cấu hình NAT trên router Cisco phần 2

Như bài lab 4.0 thì ta đã biết tác dụng của NAT và cấu hình NAT, bài này cũng tương tự nhưng là bài NAT mở rộng kèm trường hợp dự phòng


I. Sơ đồ và yêu cầu của bài Lab

1. Sơ đồ

 • Sơ đồ bài lab cấu hình NAT mở rộng
Cau hinh nat p2


2. Yêu cầu của bài lab


 • Cấu hình cơ bản như sơ đồ

 • PC1 ping được PC2

 • PC1 ra được Internet qua ISP-Viettel

 • Khi đường giữa Wifi 2 và Router R1 bị đứt thì đi theo đường R2 -> ISP-VNPT, R2 chỉ được cấu hình default route

 • PC2 không đi được Internet nhưng PC1 ping được PC2

II. Triển khai cấu hình bài lab


1. Cấu hình cơ bản

 • Ethernetswitch-1 (thay cho switch)
Cau hinh nat p2 2

 • Router R1
Code:
R1(config)#int f0/1

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int f0/1.1

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10

R1(config-subif)#ip address 10.123.10.250 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#int f0/1

R1(config-if)#int f0/1.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20

R1(config-subif)#ip address 10.123.20.250 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#mac-address 9453.3025.0357

R1(config-if)#ip address 192.168.43.147 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#exit

R1(config)#int f1/0

R1(config-if)#ip address 172.16.16.2 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown
 • Router R2
Code:
R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.10.123 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#int f1/0

R2(config-if)#ip addres 172.16.16.1 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2 254 // Defualt route ra ISP-VNPT
 • PC1
Code:
PC-1> ip 10.123.10.1/24 10.123.10.250

Checking for duplicate address...

PC1 : 10.123.10.1 255.255.255.0 gateway 10.123.10.250
 • PC2
Code:
PC-2> ip 10.123.20.1/24 10.123.20.250

Checking for duplicate address...

PC1 : 10.123.20.1 255.255.255.0 gateway 10.123.20.250
2. Cấu hình NAT trên R1


 • Ở bài trước mình đã xin cấp DHCP nên tự cập nhật cả default route nhưng bài này thì không do vậy phải cấu hình.

 • Default route R1
Code:
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.43.1 250 // Đường chính qua ISP-Viettel

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.16.1 254 // Đường phụ qua R2
 • Đầu tiên mình cần một địa chỉ IP được NAT overload ra ngoài là địa chỉ của interface f0/0 IP 192.168.43.221 để ip inside ra được internet với source IP là vậy.

 • Tuy nhiên khi ta cấu hình interface nat outside sẽ bị lỗi, do router không biết sẽ lấy địa chỉ source ip là của interface nào. Do đó khi cấu hình NAT ta cần thêm “oer”
Code:
ip nat inside source list n interface fastEthernet overload oer
Code:
R1(config)#access-list 1 permit 10.123.10.0 0.0.0.255 // Không cho dải địa chỉ mạng của PC2 qua

R1(config)#access-list 2 permit 10.123.10.0 0.0.0.255

R1(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload oer

R1(config)#ip nat inside source list 2 interface f1/0 overload oer

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ip nat outside

R1(config-if)#exit

R1(config)#int f1/0

R1(config-if)#ip nat outside

R1(config-if)#exit

R1(config)#int f0/1.1

R1(config-subif)#ip nat inside

R1(config-subif)#exit

R1(config)#int f0/1.2

R1(config-subif)#ip nat inside
 • Thử ping và trace PC1 đến 8.8.8.8 khi đường R1->ISP-Viettel chưa đứt => thành công và đã đi theo đường R1 -> ISP-Viettel
Cau hinh nat p2 4

 • Sau khi đứt đường R1->ISP-Viettel
Cau hinh nat p2 5

 • Và cuối cùng là PC1 -> PC2 nhưng PC2 không ra được Internet
Cau hinh nat p2 6


Vậy là mình đã cấu hình cho bài Lab thành công !!!
 
Last edited:

baominh0203

New Member
Thông tin chia sẻ hữu ích cho tất cả mọi người, tôi sẽ liên hệ với bạn khi cần nó

Chúc bạn một ngày tốt lành!
 
Top