root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 7 Minimal step by step


Kloxo MR được tác giả Mustafa Ramadhan phát triển, và là một phiên bản khác của Kloxo. Ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Kloxo-MR trên CentOS 6.5 và version ở bài lab đó không hỗ trợ CentOS7.

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Kloxo-MR version mới trên CentOS 7. Đây là bản Kloxo-MR đã được tác giả công bố và đã chính thức hỗ trợ CentOS 7. Theo thông tin từ phía tác giả Kloxo-MR thì

  • Kể từ ngày 29-1-2017 (kloxomr7-7.0.0.c-2017012901), Kloxo-MR 7.0 cuối cùng đã release.

  • Ngày 27-2-2017 (kloxomr7-7.0.0.c-2017022701), Kloxo-MR 7.0 đã sẵn sàng trên Centos 7. Trước đây, việc cài đặt Kloxo các version trước khá khó khăn trên CentOS 7 và thường xảy ra lỗi.

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR Control PanelStep 1: Trước tiên chúng ta phải cài đặt các software theo yêu cầu

Code:
yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip –y

yum install wget –y

Và đảm bảo tắt "setenforce" trên CentOS
Code:
setenforce 0
echo ‘SELINUX=disabled’ > /etc/selinux/config

Step 2: Chúng ta sẽ phải download Script cài đặt Kloxo-MR

Code:
cd /tmp

rpm -ivh https://github.com/mustafaramadhan/rpms/raw/master/mratwork/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm


Step 3: Sau đó chúng ta phải remove các packages và Headers được cached trên CentOS 7 Minimal

Code:
yum clean all


Step 4: Chúng ta thực hiện update “mratwork” RPM cho CentOS 7

Code:
yum update mratwork-* -y


Step 5: Tiến hành cài đặt Kloxo-MR theo các lệnh sau

Code:
yum install kloxomr7 –y

sh /script/upcp


Sau đó chúng ta đợi tiến trình cài đặt Kloxo-MR hoàn thành. Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian, có thể hơn 15 phút. Vì vậy, các bạn hãy đi làm tách café nhé :D

huong dan cai dat kloxo-MR tren CentOS 7 (1)


Step 6: Sau khi cài đặt xong các bạn có thể truy cập vào Kloxo-MR bằng trình duyệt web thông qua http với port 7778 hoặc https với port 7777

HTTP: http:// your-server-ip:7778

HTTPS: https:// your-server-ip:7777


Username và password login default của Kloxo-MR là “admin | admin” nhé.


huong dan cai dat kloxo-MR tren CentOS 7 (2)

Tham khảo các bài lab cài đặt Kloxo
 
Last edited:
  • Like
Reactions: nessi

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu