OCP [Lab1] Install Redhat OpenShift Container Platform (OCP) in VMware

1. Chuẩn bị:
1.1. Môi trường resource:
1.2. Network Required
2. Deploy
2.1. Chuẩn bị SSH Private key trên Bastion
2.2. Deploy OCP
2.3. Load file iso vào cluster1. Chuẩn bị:

1. Môi trường resource:
Có thể chuẩn bị môi trường nhỏ hơn. tùy thuộc vào du cầu, có thể tham khảo Resource dưới đây:
Machine​
Operating System​
vCPU [1]​
Virtual RAM​
Storage​
Bootstrap​
RHCOS​
4​
16 GB​
120 GB​
Control plane​
RHCOS​
4​
16 GB​
120 GB​
Compute​
RHCOS or RHEL 7.8 - 7.9​
2​
8 GB​
120 GB​

Ở dưới bài lab này mình sẽ sử dụng đủ 3 Node master 3 node worker và 1 Bastion
VM NameIPOSCPU (vCore)RAM (GB)Disk OS (GB)Disk Data (GB)Note
CP4D_Master0110.123.60.10Redhat CoreOS
8​
32​
100​
Master + Infra
CP4D_Master0210.123.60.12Redhat CoreOS
8​
32​
100​
CP4D_Master0310.123.60.13Redhat CoreOS
8​
32​
100​
CP4D_Worker0110.123.60.21Redhat CoreOS
16​
64​
300​
Worker/compute
CP4D_Worker0210.123.60.22Redhat CoreOS
16​
64​
300​
CP4D_Worker0310.123.60.23Redhat CoreOS
16​
64​
300​
CP4D_Bastion0110.123.60.31RHEL 8
4​
16​
50​
100
Có thể giảm xuống mỗi node 4 Core và 16 GB Ram cũng được.

2. Network Required
Tiếp đến chuẩn bị trước 1 dãi IP được cấp DHCP cho master và worker, đồng thời cấp cho 2 IP, API và APPS
Thông tin sơ đồ IP được sizing như hình dưới:
1692601948794.png


Với bài lab này của mình. mình sẽ sử dụng domain cp4d.securityzone.vn cho OCP.
Trên máy chủ DHCP Server cần khai báo cứng IP MAC của các node cho IP để khi deploy các node sẽ tự động được cấp phát IP và khai báo domain đúng như sizing, như hình dưới:
1692602128415.png


Sau khi chuẩn bị xong môi trường Resource và Network, tiếp theo tiến hành cài đặt OCP trên VMware

2. Deploy
2.1. Chuẩn bị SSH Private key trên Bastion

Code:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -N "" -f yh
1692602633084.png

sẽ sinh ra 2 file 1 file là private key (yh) và 1 file là public key (yh.pub)
sau đó copy 2 file vào ~/.ssh
Start ssh-agent process:
eval "$(ssh-agent -s)"

2.2. Deploy OCP
Downlaod File RHOS để chuẩn bị cho 3 node master 3 node worker:
Vào console.redhat.com
1692603513420.png

Login username và password bằng tài khoản redhat

Tiếp theo vào Service (1) -> Infrastructure(2) -> Cluster (3) để tiến hành tạo cluster mới deploy
1692603599841.png


Create Cluster
1692603702674.png


Qua tag DataCenter -> Create Cluster
1692603761639.png


Khai báo thông tin Cluster và chọn phiên bản tương ứng cho OCP cần deploy
1692603851869.png


1692604011258.png


1692604067874.png


Tới bước Host Discovery, hệ thống sẽ tự động nhận dạng những sever sẽ được join vào để deploy bằng file RHOS mà chúng ta chuẩn bị tạo ra. Nhấn vào Add hosts
1692604128478.png


Chọn bảng full images, Copy SSH key đã tạo ra từ bước 1. -> nhấn Generate Discovery ISO để tạo file iso
1692604285041.png


Download file ISO theo đường dẫn vừa tạo được
1692604344639.png


1692606487016.png

Như vậy đã chuẩn bị xong file discovery_image RHOS để deploy cho OCP.

[ANCHOR7=]2.3. Load file iso vào cluster[/ANCHOR]
Upload file RHOS đã chuẩn bị ở bước 2 vào Contren Library để 6 node có thể sử dụng để boot os deploy OCP
1692606941191.png


Gắn disk iso vừa upload lên mỗi Node Master và Worker
1692607904528.png


Thêm tham số Parameter trên mỗi node master và worker: disk.EnableUUID với value TRUE để VMDK luôn hiển thị UUID nhất quán cho VM
1692607566790.png

1692607535501.png


Sau đó Power On 3 Node Master và 3 Node Worker

Sau khi OS 6 Node khởi động lên, DHCP Server sẽ tự động cấp phát IP theo địa chỉ MAC card network tương ứng với IP đã khai báo.
Trang Deploy Cluster Phần 3 mục Host discovery sẽ tự đồng detech những host đã được boot bằng ISO ở bước 2. Nên 6 Node mới sẽ được tìm thấy ở đây
1692608967936.png

1692608830564.png

Nhấn Next để tiếp tục bước tiếp theo.

Ở bước 5 Networking: Khai báo Network cho OCP.
1692609095149.png

API IP là: Là địa chỉ dùng để truy cập cluster API (login command line, oc,...)
Ingress IP là APPS ip đã khai báo DNS: Là địa chỉ dùng để xử lý các traffic của cluster

Bước cuối cùng, review lại 1 lần nữa trước khi bắt đầu cài đặt.
1692609708470.png


Quá trình cài đặt sẽ rất lâu tầm 1 - 3 tiếng tùy thuộc vào network, resource
1692609771389.png

1692609808220.png

1692609858758.png

1692610774489.png


1692610799807.png


Như vậy quá trình cài đặt đã xong.
Sau khi deploy xong có thể truy cập thông qua địa chỉ Web Console URL, với thông tin Username: kubeadmin và pass work ở trên.
1692611385223.png

1692611187660.png

Như vậy đã cài đặt xong OCP trên VMware
 

Attachments

 • 1692603479150.png
  1692603479150.png
  282.1 KB · Views: 0
 • 1692608794993.png
  1692608794993.png
  331 KB · Views: 0

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu