Windows Server Lệnh Ping trên Window

HanaLink

Junior – IT Sơ cấp
Mar 11, 2022
123
15
18
25
Ho Chi Minh City
Lệnh Ping sử dụng echo request và reply trong Giao thức ICMP là một lệnh quan trọng để kiểm tra và quản lý trong hệ thống mạng. Khi lệnh ping được sử dụng, gói echo request sẽ được gửi đến địa chỉ đich, sau đó khi máy chủ từ xa nhận được request, nó sẽ phản hồi bằng gói echo reply.
1713329058637.png

Theo mặc định, lệnh ping sẽ gửi một số yêu cầu echo, thường là bốn hoặc năm yêu cầu. Kết quả của mỗi echo request được hiển thị, cho biết yêu cầu có nhận được phản hồi thành công hay không, nhận được bao nhiêu byte phản hồi, Thời gian tồn tại (TTL) và thời gian nhận phản hồi, cùng với số liệu thống kê về mất gói và lần khứ hồi.

Cấu trúc của gói Echo request và Reply:
1713329441571.png

1713329429066.png


Lệnh Ping không chỉ có thể gửi đến một địa chỉ IP đích mà còn có thể kiểm tra thông qua thông tin name server:
1713329525717.png


Các thông số trong gói Ping có thể thay đổi bằng các lệnh sau:

-tPing liên tục máy chủ được chỉ định. Để dừng lại sử dụng tổ hợp phím Ctrl + C
-aPhân giải địa chỉ thành tên máy chủ
-nPhân giải địa chỉ thành tên máy chủ
-l Gửi kích thước bộ đệm
-fCấu hình Don't Fragmet flag trong gói Ping (chỉ áp dụng IPv4)
-iChỉnh sửa thông số TTL của gói Ping
-vCấu hình thông số Type of Service (Cài đặt không còn được dùng nữa)
-rGhi lại tuyến đường để đếm số bước nhảy - count hop (chỉ áp dụng IPv4)
-sDấu thời gian cho số bước nhảy (chỉ dành cho IPv4)
-jTuyến nguồn lỏng lẻo dọc theo danh sách máy chủ (chỉ áp dụng IPv4)
-kTuyến nguồn nghiêm ngặt dọc theo danh sách máy chủ (chỉ áp dụng IPv4)
-wThời gian chờ tính bằng mili giây để chờ mỗi câu trả lời
-RSử dụng tiêu đề định tuyến để kiểm tra tuyến đường ngược lại (chỉ IPv6, không được dùng nữa theo RFC 5095)
-SChỉ định địa chỉ nguồn được sử dụng để Ping (trong trường hợp client có nhiều IP mạng)
-cĐịnh danh ngăn định tuyến
-pPing địa chỉ nhà cung cấp ảo hóa mạng Hyper-V
-4Buộc sử dụng IPv4
-6Buộc sử dụng Ipv6

Mong bài viết sẽ hữu ích :">
 

Attachments

  • 1713329419150.png
    1713329419150.png
    36 KB · Views: 0
  • Like
Reactions: huyhuynh

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu