Lỗi "invalid domain for site key" trên Xenforo

BlackDrag0n

Moderator
1609741855905.png

Hướng dẫn cách sửa lỗi Invalid domain for site key của recaptcha khi thay đổi domain name gây nên. Để sửa lỗi này bạn chỉ cần tạo lại key mới và add vào Xenforo là có thể sửa được.
Bước 1: tạo key mới

Truy cập vào đường link: https://www.google.com/u/1/recaptcha/admin/create để tạo cặp key mới.

Nhập những thông tin cần thiết vào như label, domains muốn cấu hình recaptcha, lựa chọn loại captcha muốn sử dụng,…

Các loại captcha có thể tham khảo tại link sau: https://developers.google.com/recaptcha/docs/versions
1609741982431.png

Tiếp theo chấp nhận chính sách và Submit
1609742016814.png

Sau khi Submit xong sẽ được 2 key như sau:
1609767893108.png

Note lại 2 key này để sử dụng tiếp ở bước tiếp theo.

Bước 2: Truy cập vào Xenforo admin để thêm 2 key vừa tạo vào

Truy cập vào option -> Setup -> Basic board information để thêm key vào. Kéo xuống mục “Enable captcha for guest” dán 2 key vừa tạo vào

1609769936382.png

Nhấn save và kiểm tra lại phần recaptcha.
1609770108087.png
 
Top