phile

Internship/Fresher
Jan 4, 2021
88
16
8
Mục Lục:
I. Tìm hiểu hoạt động của gói tin Hello
II. Các thông số chi tiết trong gói tin Hello

[LT-05] Tìm hiểu chi tiết các thông số trong gói tin OSPF Hello

Lưu ý: tất cả các thiết bị được sử dụng trong chuổi series này đều được dựng trên PNETLab với cisco dùng firmware CSR1000v 9.17.03 và juniper dùng firmware vQFX 14.8R1.9
I. Tìm hiểu hoạt động của gói tin Hello

Gói tin Hello được gửi bởi tất cả các OSPF Router để tìm kiếm các OSPF Neighbor kết nối trực tiếp với nó thông qua các giao diện IP được cấu hình. OSPF Hello sẽ được gửi định kỳ vào địa chỉ IP multicast 244.0.0.5 (địa chỉ này dành riêng có OSPF và các thiết bị hỗ trợ OSPF điều thấy được địa chỉ này). Thông thường các gói tin Hello sẽ được gửi định kỳ mỗi 10s (thông số này có thể cấu hình thay đổi được).
1716966920354.png
II. Các thông số chi tiết trong gói tin Hello
Trong gói tin OSPF Hello sẽ bao gồm các thông tin để nhằm mục đích thiết lập quan hệ Neighbor với OSPF Router khác trong cùng subnet. Các thông tin cơ bản đó bao gồm:
Router ID: giúp định danh Router OSPF và có giá trị 32 bit, mục đích của nó là giúp nhận dạng Router vì trong trường hợp Router có nhiều interface cấu hình OSPF thì việc có 1 giá trị đại diện cho Router sẽ giúp ích cho việc nhận dạng thiết bị trong mạng hơn.
Hello Interval: Tần xuất gửi gói tin Hello. (thông thường 10s)
Dead Invertal: Giá trị mà giúp router xác định loại bỏ Router OSPF Neighour hay không, giá trị này thông thường gấp 4 lần Hello Interval (thông thường 40s), nếu giá trị này về 0 nó sẽ xóa Router Neighbor ra khỏi bảng OSPF Neighbor.
Neighbors: Giá trị Neighbor Router ID đang kết nối trực tiếp với nó, trong trường hợp nếu không có giá trị trong trường này có nghĩa là Router chưa nhận được gói Hello của Neighbor, chính vì vậy mà mục đích của nó còn là việc xác nhận two-way reachability của các router trong cùng subnet.
Area ID: là giá trị xác định Inteface của Router đó thuộc area nào.
Authentication Data: giá trị password mà các router muốn trở thành Neighbor với nhau phải đáp ứng cùng password, giúp tăng độ bảo mật trong hệ thống OSPF tránh trường hợp các thiết bị không được phép join vào mạng OSPF.
Network Mask: giá trị subnet mask của Interface Router quảng bá gói tin Hello.


Lưu ý: một số Network Type sẽ không cho phép gửi gói tin multicast, các Network Type đó gọi là Non-Broadcast Network, trong trường hợp đó IP OSPF Neighbor phải được cấu hình thủ công bằng tay để gói Hello được gửi đi dưới dạng unicast tới OSPF Neighbor. (với loại unicast Hello thông thường sẽ được gửi mỗi 30s)
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu