Microsoft Office Proplus 2013 VL

root

Well-Known Member
Download Microsoft Office Proplus 2013 VL:

Download bản 32bit tại đây
MD5: 53A44DE5C96352EB70374002DC278CBD
SHA1: 08754B82E704B324E23ACD088CF3D6C3B6D2DCF8

Download bản 64bit tại đây

MD5: 125BAD01818BC84CCC30F5FE03ABD947
SHA1: 774120F3A5F36B65545864D2A40B927F13B19A94

Download Microsoft office proplus 2013 with SP1 VL (bản full):

Download bản 32bit tại đây

MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888

Download bản 64bit tại đây

MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF​

- Khuyến cáo: Các bạn nên cài bản sp1 để đỡ mất thời gian update sau khi cài xong.

- Hướng dẫn active online Office 2013 (chỉ áp dụng trong trường hợp key còn lược active online, nếu key hết lược active online thì phải active by phone theo hướng dẫn bên dưới): Mở Word, excel... => vào file => Account => change product key => nhập key rùi nhấn active (hoặc install gì đó) chờ chút là xong.
 
Top