COMMVAULT Tape Media Management

diephan

Moderator
Nội dung:
Tape Library Types

Media Icons
Media Lifecycle
Tape Management Operations

Add a Tape Library

Tape Library Types

Phần mềm Commvault hỗ trợ các ổ đĩa để lưu trữ băng sau:

Blind Libraries - là thư viện không có đầu đọc mã vạch

Direct-Attached Libraries

 • Direct-Attached Libraries with the Same Drive Types: được gắn về mặt vật lý với MediaAgent điều khiển thư viện
1662708797317.png

 • Direct-Attached Libraries with Mixed Drive Types
1662708809392.png

 • Direct-Attached Shared Libraries - Libraries có thể được cấu hình giữa nhiều MediaAgents trong CommCell. Mặc dù Media changer được gán vào một MediaAgent nhưng tất cả MediaAgent được gán vào Library đều có thể truy cập vào thông qua phần mềm quản lý tập trung.
1662708821609.png


SAN-Attached Libraries

1662708832768.png


Standalone - no robotic media changer and no internal storage slots
Virtual Tape Libraries

Media Icons

1662708863374.png


Media Lifecycle

Quản lý tape media được quản lý theo các nhóm media sau:

 • Scratch Group – quản lý media mới hoặc tái chế
 • Cleaning – kho lưu trữ logic cho cleaning media trong library
 • Retired – quản lý các băng vượt quá ngưỡng sử dụng hoặc bị đánh dấu là xấu (Bad Media)
 • Overwrite Protect – kho lưu trữ logic cho media không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động ghi nào
 • Foreign – kho lưu trữ logic cho media không được MediaAgents sử dụng trong CommCell này Catalog – quản lý các băng được đánh dấu cataloged (lập danh mục các tape media chứa dữ liệu sao lưu khi công việc sao lưu không khả dụng trong cơ sở dữ liệu CommServe)
 • Assigned – quản lý băng với các công việc đang hoạt động hiện được giữ lại và quản lý bằng Storage policy copies
1662708931992.png


 1. Băng mới được đặt vào Library được đánh dấu là Undiscovered, Library scan các slot
 2. Băng được phát hiện và đánh dấu là Spare trong Scratch Group
 3. Sau đó, băng được chọn cho một Job và trở thành media được chỉ định trong Assigned Media Group
 4. Băng bây giờ được đánh dấu là Appendable, có nghĩa là có thể ghi các công việc bổ sung vào phương tiện cho đến khi băng được đánh dấu là Full
 5. Băng được đánh dấu là đã cũ và được đặt trở lại Scratch Group.
 6. Băng cũng có thể được đánh dấu là bị khóa. Băng được đánh dấu là bị khóa sẽ được đặt trong Overwrite Protect Group
 7. Khi băng vượt quá ngưỡng sử dụng, băng đó sẽ bị đánh dấu là Bad và được xếp vào Retired Media Group
 8. Cleaning Media sẽ được đặt trong Cleaning Media Group
Tape Management Operations

Các hành động sau có thể được thực hiện trên băng trong tất cả Media Group:


ActiveMô tả
ExportXuất băng ra khỏi thư viện theo cách vật lý
MoveDi chuyển băng giữa các Media Group
Verify MediaĐọc OML (On Media Label) trong media để xác minh Unique ID (của CommCell tape metadata) khớp với Unique ID của media được chọn
View ContentsXem các Job đang hoạt động và đã cũ trên băng
DeleteXóa sự tồn tại của tape trong CommServe database
Delete ContentsXóa nội dung bằng cách đánh dấu các Job là đã cũ và tái chế băng vào Scratch Pool
Erase MediaXóa dữ liệu băng bằng cách ghi OML mới vào băng
Mark Media BadĐánh dấu băng bị lỗi để ngăn sử dụng lại
Media RefeshHợp nhất các Job đã lưu vào băng mới để băng cũ có thể tái chế

Add a Tape Library

 • Click phải vào Libraries > Add > Tape Library
1662709175151.png

 • Chọn MediaAgent có quyền truy cập Libraries, sau đó nhấp vào Scan Hardware
1662709185847.png

 • Tất cả thư viện liên kết với MediaAgent sẽ được hiển thị, chọn các thư viện chưa được cấu hình (unconfigured), chọn OK
1662709202393.png

 • Cửa sổ thông báo cấu hình thành công
1662709210064.png
 
Last edited:

Mrno1

New Member
anh em nào có source của Commvault được cập nhập mới không, mình đăng ký 30 ngày mà lâu quá ko có thông tin
 
Top