Commvault Tổng hợp các bài viết phần mềm Commvault

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
76
27
18

1. CommCell Deployment​

1.1 CommCell Component Requirements
COMMVAULT Series
[Phần 1] Giải pháp Commvault Backup and Replication
[Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication
[Lab1.1] Install CommCell Enviroment - Install CommServe
1.3. CommServe DR Backup
1.4. MediaAgent – Installation
1.5. MediaAgents – Index Directory

2. Disk, Cloud, and Deduplication​

2.1. Storage Overview

3. Deduplication​

3.1. Deduplication Overview
3.2. Components and Terminology
3.3. Storage Pools
3.4. Partitioned Deduplication Database
3.5. Data Verification

4. Tape Library and Media Management​

4.1. Tape Library Design
4.2. Tape Media Management
Tape Media Management

5. Storage Policies​

5.1. Storage Policy Overview
Storage Policy
5.2. Storage Policy Structure
5.2. Global Secondary Copy
5.3. Data Path Design

6. Retention​

6.1. Retention Overview
6.2. Job Based Retention Rules
6.3. How Retention Works
6.4. Retention seting and work

7. Managing Servers and Server Groups​

7.1. Client Agent Deployment
7.2. Standard Agent Installation
7.3. Custom Agent Installation Methods

8. Job and Data Management​

8.1. Data Protection Overview
8.2. Synthetic Full and DASH Full Jobs
8.3. Auxiliary Copy and DASH Copy Jobs

9. Data Recovery​

9.1.Data Recovery Overview
9.2. Using the Find Feature, Using Browse, Additional Recovery Methods
1-Touch Recovery - Giải pháp khôi phục máy chủ vật lý

10. Virtualization Solution​

10.1.Virtual Protection Overview
10.2. Transport Modes
10.3. Configuring the Virtualization Solution
10.4. VSA AppAware Backup
Application Aware Backups for Microsoft SQL Server
10.5. VSA Recovery Options

11. Data Security​

11.1. Ransomware Prevention

12. Encryption​

12.1. Encryption Overview
12.2. Inline Encryption, Copy Based Encryption, Hardware Encryption
13. Network Topologies
13.1.Network Route Overview
13.2.Restricted Firewall Configuration
13.3. Blocked Firewall Configuration
13.4. Proxy Firewall Configuration
13.5. Configuring Network Topology.

14. IntelliSnap Technology​

14.1. IntelliSnap Technology Overview
14.2.IntelliSnap for VSA
14.3.Block Level Backups
14.4. IntelliSnap Configuration

15. Performance​

15.1.Performance Overview
15.2.Performance Benchmarks
15.3. Stream Management
Quá trình di chuyển dữ liệu
 

Attachments

  • commvault.jpeg
    commvault.jpeg
    204.9 KB · Views: 0

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu